Probírka peckovin: Kdy a jak dělat probírku?

Probírka peckovin závisí na odrůdě a hlavně od účelu, na jaký ovoce potřebuje. Nedělejte ji proto bezhlavě. A nezapomínejte, že v červnu to základní přejímkou ​​nekončí.

Kdy a jak dělat probírku

V případě peckovin je technika přejímky podobná jako u jádrovin, na její realizaci však nejsou nutné nůžky. Vzdálenost ponechaných plodů je závislá od ovocného druhu, přičemž platí jednoduchá zásada, že čím větší plody má daný ovocný druh, tím dále od sebe jejich necháváme.

Kolik plodů ponechat?

V případě broskví je to na šířku dlaně, v případě meruněk obvykle postačuje vzdálenost 10 cm. I zde však třeba brát v úvahu specifika jednotlivých odrůd a účel, k jakému ovoce pěstujeme. Například pokud pěstujeme velkoplodé odrůdy meruněk určené k prodeji ve formě stolního ovoce, třeba udělat silnější probírku. V opačném případě plody nedorostou do potřebné velikosti, čímž ztratí z atraktivity a ceny. Naopak při pěstování na konzervování nebo jiné zpracování se provádí jemnější probírka.

Jedna probírka nestačí

Většina zahrádkářů ukončením červnové probírky plodů považuje tento problém za vybavený a na rok ho vypustí z hlavy. Jde o omyl, na který je třeba co nejdříve zapomenout. V červnu provedena probírka je „pouze“ základní. Po ní ještě následuje v průběhu roku opravná a takzvaná kvalitativní.

Opravnou přejímkou, jak už naznačuje její název, vylepšujeme probírku základní. Provádí se 1 – 2 měsíce po základní, když už plody vyrostli a pěstitel jasnější vidí, kde je nechal nadbytečně mnoho a jejich počet je třeba ještě více zredukovat. Mezitím samozřejmě dochází k různým napadením chorobami a škůdci, stejně může dojít k mechanickému poškození plodů – při opravné přejímce se odstraňují přednostně. S tímto faktem mnoho pěstitelů počítá už při základní přejímce a záměrně ponechá na stromech více plodů, které zredukuje na optimum v tomto druhém stupni. Metoda to není špatná, je však dbát na to, aby při základní červnové přejímce nezůstalo plodů takové množství, které může mít vliv na zakládání květních pupenů. Doporučujeme ponechat si při červnové přejímce „rezervu“ 10 – 15% plodů, které se následně odstraní ve druhém stupni. Jakoukoliv „rezervu“ však třeba vyloučit v případě odrůd s geneticky podmíněnou střídavou rodivosti.

Kvalitativní probírka je poslední fáze. Provádí se prakticky během celého období zrání a spočívá v co nejranějším odstraňování nevyhovujících plodů s cílem dosáhnout optimální vyrovnané plody, s procentem první a výběrové třídy blížícím se k číslu 100. Jde o poměrně nenáročnou činnost, když vedle letní procházce v ovocné zahradě pěstitel odstraňuje poškozené a slabě vyvinuté plody.