Přišel čas obnovitelných zdrojů

Zkratka OZE se stále častěji objevuje nejen v souvislosti s provozem budov, ale také s výstavbou domů vůbec. Že by se po staletí technických výdobytků a éry fosilních paliv začalo konečně lidstvo vzpamatovávat?

Upřednostňování obnovitelných zdrojů ať už na využití energie nebo přímé suroviny je aktuálním tématem všude ve světě. Ekologičtí aktivisté a stavitelé už dávno upozorňují na využívání alternativních zdrojů. Nuž pro lidstvo je směrodatná zejména cena. Dokud nezačala cena ropy a zemního plynu rapidně stoupat, pojem obnovitelné suroviny nebyl tak významný. Zdá se však, že éra fosilních paliv se pomalu a jistě končí.

vetrniky-vrtule-vetrna-elektrarna_denik-605

Obnovitelný zdroj materiálu

Často se mluví pouze o obnovitelných zdrojích energie. Neméně důležité jsou i surovinové zdroje, které jsou významné při výrobě stavebních materiálů. Pojem nízkoenergetického stavitelství by měl zohledňovat i surovinovou základnu stavebních materiálů a množství energie potřebné na jejich výrobu. Výroba mnoha materiálů je velmi náročná již od samotné těžby, přes výrobní proces až po dodávku. Spotřeba elektrické energie a také fosilních paliv tak enormně narůstá. Důležité je proto uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými materiály. Například mezi kamenem a cihlou. Rozdíl bude i mezi kamenem dovezeným z Austrálie a mezi kamenem ze Slovenska. Opravdu, všimli jste si, jak nám ubývá při jeho těžbě z lesů? Při současné výstavbě by měly upřednostňovat materiály z obnovitelných zdrojů či recyklované materiály. Například dřevo do konstrukcí, pálená či nepálená cihla, výrobky z obilných vláken či omítky na bázi jílu. I taková vegetační krytina stojí na špičce těch „obnovitelných“.

vetrneelektrarny

Paradoxy a kompromisy

Při hlubším zamyšlení iv této oblasti existují jisté paradoxy. Ekologické stavitelství stále hledá alternativy, které by mohly běžné staviva kvalitně nahradit. Například systém MAGMARELAX – foukaná minerální izolace podobná té z běžných minerálních izolačních desek sice nepochází z obnovitelného surovinového zdroje, ale při realizaci nevzniká žádný odpad. Tím přispívá ke snižování emisí při provozu, tedy šetří energii na vytápění. Vzhledem k téměř neomezenou životnost nejsou potřebné opravy ani výměna izolace. Jelikož je to nehořlavý materiál anorganického charakteru a ve všech ohledech stabilní, netřeba ho chemicky ošetřovat. I to je nezanedbatelný aspekt z ekologického hlediska. Budoucnost stavebních materiálů je ukryta v nízkých výrobních nákladech a nízké spotřebě energií při výrobě. Jejich dodávka by měla být z co nejbližšího místa od staveniště, z lokálních zdrojů. Stavíte právě dům? Zkuste se jen tak pro zajímavost zamyslet nad materiálem, který jste si vybrali. Splňuje některé ze zmíněných doporučení? Vždy si můžete zvolit alternativu, jak použít na výstavbu materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí menší spotřebou energie při výrobě a pocházejí z obnovitelných zdrojů.

Obnovitelné energie pro dům

Všímáte si křivku vývoje cen například plynu? Marketingové tahy společností na jistý čas spustí jeden bod směrem dolů, ale křivka tvrdohlavě pokračuje vzhůru. Stále častěji se vedou diskuse, zda si vybudovat plynovou přípojku, nebo ne. Možná bychom mohli jen nesměle podotknout, že plyn patří mezi neobnovitelné zdroje a svou budoucnost má jistou. Nové celosvětové nařízení o omezení emisí, které provoz budov produkuje zejména při vytápění, posunula stavebnictví do jisté roviny. Inovativní řešení topných systémů, které využívají obnovitelný zdroj dřeva v různých podobách peletek či briket, řeší i redukci vypouštěných spalin. Důležitou roli při tomto obnovitelném materiálu sehrává i důvtipné lesnictví, které by mělo regulovat dorůstání této suroviny. Už víme, že samotná nízkoenergetická výstavba v plném smyslu slova svým inteligentnějším konceptem snižuje spotřebu obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, a tím i závislost na energetických zdrojů potřebných zejména na vytápění. V oblasti obnovitelných energetických zdrojů je snad nejpopulárnější slunce. U nás stoupají na popularitě sluneční kolektory, které jsou zapojeny do ohřevu pitné vody a dokonce se v malé míře stávají i součástí topného systému. Ve více slunečních zemích se již zcela úspěšně využívá tento tepelný zdroj i na výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických článků. Jejich prodej a použití již můžete registrovat i u nás. Dostanete už koupit i zahradní fontány, čerpadla, svítidla na solární pohon či drobnosti jako například nabíječky mobilů. Nesmíme vynechat ani použití tepelných čerpadel či využití dešťové vody, které se směle zapojují do novodobého stavitelství. A i rekuperaci, tedy zpětné získávání tepla, které je při topném systému stále více populárnější. Přestože nový trend doporučuje využívání obnovitelných zdrojů, nezapomeňte, že nejlepším zdrojem energie je šetření.