Příjemný chládek díky klimatizaci Na co nezapomenout a proč přivolat odborníka? (1. část)

Teplo rodinného krbu se během letních měsíců příliš skloňovat nepatří. Naopak, právě chladnější prostředí vás může přivítat velmi útulně.

Při nastavování klimatizace se vždy řiďte venkovní teplotou. Vyhněte se tomu, aby celé léto svítila na displeji stejná cifra. Výkon klimatizační jednotky třeba usměrnit tak, aby rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotu představoval optimální 5 stupňů a nepřekročil 7 stupňů Celsia. Při letních třicítky je nejnižší zdravá teplota 23 stupňů.

Promyšlené chlazení

Při zvažování výkonu klimatizace se nejčastěji řídíme velikostí místnosti. V praxi se dá říci, že na vychlazení místnosti 40 m3 bude stačit i výkon 2 kW a při 100 m3 zhruba 5 kW. Jde však jen o odhad. Nároky na kubaturu zvyšují okna, přes které proniká více tepla, zohlednit třeba orientaci místnosti a její tvar. Je ideální, pokud vám firma udělá obhlídku a přepočty výkonu přímo v prostoru, kde bude klimatizace umístěna.

Neriskujte vlastnoručně

Chytrý chlap se šroubovákem a s vrtačkou si umí udělat v domě mnoho věcí sám, ale instalace klimatizace k nim nepatří. Nesprávná instalace životnost celé jednotky dokáže zkres z průměrných patnácti let na 2 až 3 roky a to je dost velká daň za kousek hrdinství typu, já si to udělám sám. Mezi největší chyby kutily patří nedostatečné vakuování jednotky, zamezení průchodnosti chladiva, špatné vyspádování odtoku kondenzátu. Tyto chyby ničí kompresor, celou jednotku i zvyšují spotřebu.

Kam s klimatem?

Abyste z klimatizace vytěžili co nejvíce, vnitřní jednotka by měla být v prostoru, odkud může chladit pokoj celoplošně. Nejvhodnější místo je pod stropem, na boční stěně nebo na parapetu. V horní části místnosti je třeba nechat rezervu vždy minimálně pět centimetrů mezi jednotkou a stropem.

Myslete na součásti

Klimatizace je vícesložkové zařízení. Bude nutné zvažovat umístění vnější i vnitřní jednotky a myslet na odtékání kondenzované vody. Běžné klimatizace mají přednastavenou standardní maximální délku propojovacího potrubí na 15 metrů a maximální převýšení mezi jednotkami do osm metrů. Naplněné chladivem jsou však nejčastěji na délku propojovacího potrubí pět metrů. V případě větší délky bude nutné chladivo doplnit.

Nezapomeňte na odtok

Kondenzace vody v klimatizaci je její přirozenou součástí. Při chlazení se voda kondenzuje ve vnitřní jednotce přibližně v objemu pět litrů za 24 hodin. Na odvod vody třeba myslet dopředu, aby neobtěžovala sousedů nebo nepoškodila fasádu. Řešením na balkoně může být i obyčejné vědro s vodou nebo přes protizápachový sifon směrování do odpadu.

Možností je více. Nejčastěji je kondenzát uložen ve společné trase s potrubím chladiva a v mírném spádu směřuje do exteriéru. V panelácích představuje jisté řešení výparník kondenzátu. Ten se připevní před ventilátor venkovní jednotky, který vlhkost odpařuje.