Přezimování okrasných rostlin

Studené podzimní počasí může potrápit i naše okrasné rostliny. Proto třeba mít připravený prostor na jejich zazimování. Některé z nich třeba přenést dovnitř zavčas.

Brzy nastane zima i pro květiny

Nejpozději od poloviny měsíce by už měla být připravena místnost na přezimování rostlin. Pokud jste to dosud neudělali, třeba tento prostor pořádně zamést a umýt okna, aby dovnitř pronikalo co nejvíce světla. Na ochranu před půdním chladem a nadměrnou vlhkostí byste si měli pořídit polystyrénové nebo dřevěné podložky pod nádoby.

Ochrana před mrazy

Ibišek a Mračňák byste měli zazimovat co nejdříve, protože při teplotách nižších než 10 stupňů Celsia by tyto citlivé rostliny trpěli. V zásadě však platí, že čím déle mohou rostliny venku, tím jsou odolnější proti napadení škůdci a houbovými chorobami. V podstatě však musí být zazimované před prvními mrazy.

Přepravní pomůcky

Při přemisťování nádob s rostlinami byste neměli mít ohnutý hřbet. Větší nádoby přenášejte pomocí speciálních popruhů nebo na ručním vozíku (rudlu).

Příprava před zazimováním

Mimořádné velkým rostlinám v nádobách třeba rozkošatěla korunku před transportem svázat šňůrou, avšak opatrně a ne prisilno, aby se větvičky nepolámaly. Když umístíte rostlinu v zimovišti, korunku ihned uvolněte.