Preventivní prohlídka kotle

Pokud nechcete ztratit záruku na spotřebič, během záruční doby si ho musíte dát servisovat jednou ročně autorizovaným technikem. Po uplynutí této doby jsou pravidelné prohlídky jen logickým pokračováním péče. Vždyť svá auta také dáváte do servisu i po uplynutí záruky.

Interval a rozsah prohlídky se liší od typu, složitosti a značky spotřebiče. Plynové kotle a ohřívače by měly být zkontrolovány každý rok. Plynové sporáky a trouby stačí prověřit jednou za dva roky. Cenové relace kontrol jednotlivých typů spotřebičů jsou rozdílné. Zpravidla nejlevnější vás vyjde kontrola plynového sporáku (od  301,26 Kč), nejdražší kondenzačního kotle (od  2 108,82 Kč). V konečném důsledku však můžete uspořit. Servisní prohlídky předcházejí nákladným generálním opravám a prodlužují životnost spotřebiče. Zanedbaná údržba vede ke snižování účinnosti spotřebiče, a tím i ke zvyšování provozních nákladů.

26896x2

CO NA TO ZÁKON?

Platná legislativa neurčuje povinnost provádět preventivní prohlídky, je to jen na vaší vlastní iniciativě. Pouze zařízení s jmenovitým výkonem nad 20 kW mají předepsanou kontrolu každých 15 let. Na druhé straně jste však podle zákona odpovědní za bezpečné fungování plynových spotřebičů v domácnosti.

POUZE S CERTIFIKÁTEM

Preventivní prohlídky mohou provádět jen odborně způsobilí servisní technici. Aby mohli realizovat servis konkrétních značek, absolvují školení u výrobců. Ptejte se vždy na osvědčení, které opravňuje kontrolovat vaše zařízení. Kontakt na servisního technika získáte přímo od prodejce spotřebiče nebo na webových stránkách výrobců. Informace poskytne i Slovenský plynárenský průmysl (SPP). Pokud nový spotřebič neuvede do provozu firma autorizovaná výrobcem, ztrácíte nárok na záruku. Totéž platí i pro záruční prohlídky. O provedení prohlídky vám revizní technik vystaví protokol.

KONDNEZAČNÝ KOTEL VÁM UŠETŘÍ PENÍZE

AK právě stojíte před rozhodnutím výměny kotle, určitě se zajímejte io kondenzační. Jsou sice dražší, ale v porovnání s klasickým kotlem dokáží ročně ušetřit až čtvrtinu nákladů za plyn. Nejvýkonnější jsou v případě stěnového a podlahového vytápění, které pracují při nejnižšího teplotě topné vody. V tomto případě se režim kondenzačního kotle využívá nejefektivnější, proto návratnost pocítíte nejrychleji.

51469-kotel