Přeměna staršího domu

Víte, že i starší domy mohou rekonstrukcí dosáhnout výrazné snížení spotřeby energie na vytápění, dokonce až na pasivní standard?

Pro nové budovy je kritériem pro dosažení pasivního standardu spotřeba energie na vytápění do 15 kWh / m2 rok. Potřeba tepla na vytápění starších domů se pohybuje mezi 150 až 250 kWh / m2 rok. Kompletní předělávka v pasivním standardu ji dokáže snížit o 80 až 90% a dostat se na hranici nižší než 25 kWh / m2 rok. Při rekonstrukcích je i tato hodnota považována za pasivní. Kompletní rekonstrukce na pasivní standard přitom vyjde asi o 10 až 15% dražší než běžná generálka domu.

Vhodné na rekonstrukci

Radikální vylepšit energetické vlastnosti až na pasivní standard lze v podstatě u všech domech. Jednodušší se budete rozhodovat o nekompromisních řešeních při starších domech, které potřebují celkovou generálku jako u domů postavených před dvěma-třemi desetiletími, které mají mnoho prvků funkčních a udržovaných.

Každá stavba vyžaduje individuální přístup. V domě, který plánujete rekonstruovat, je třeba nejprve zmapovat stávající stav – jak az čeho je postaven, jaká je jeho energetická náročnost.

To se dá spočítat a potvrdit fakturami za energie na vytápění. Na tuto činnost musíte vyhledat odborníka, který dělá energetické certifikáty budov, nebo projektanta, který používá výpočtový program PHPP. Tento program dokáže zmapovat výchozí situaci a ze zadání vstupních údajů vypočítat tepelné ztráty. Zároveň hledat energetické optimum a podrobně vypočítat parametry energeticky pasivního domu. Na základě výpočtů pak ví projektant navrhnout řešení pro zlepšení vlastností obalu domu, střechy, zasklení. Také si umí definovat příští stupeň vzduchotěsnosti. Tuto hodnotu můžeme v době, kdy se dělá projekt, jen předpokládat, dokud všechny ostatní se dají vypočítat.

Tepelné izolace

Pokud se chceme vyvarovat značných tepelných mostů, měly by být tepelně izolovány i základy. Při rekonstrukci však v tomto směru není mnoho možností. Tepelné mosty většinou v základech zůstanou, třeba je jich však znát a započítat do celkové bilance tepelných ztrát. Dodatečně izolovat lze podlahu nepodsklepeného objektu.

Pokud má dům nevytápěný sklepní prostor, je třeba jej oddělit od vytápěného, ​​nejlépe izolací na spodní straně stropu. Výběr vhodné izolace na obvodové stěny třeba přizpůsobit stavu objektu a její tloušťka je výsledkem výpočtů. Zároveň by měla být přizpůsobena tloušťce stěny, aby nepřesahovala 70 cm, což by mělo negativní dopad na přirozené osvětlení. Zateplení v dostatečné tloušťce a napojení na konstrukci bez vzniku tepelných mostů nemá vliv jen na snížení potřeby tepla na vytápění, ale ovlivňuje i kvalitu vnitřního prostředí. Nekvalitně zateplené části mají nižší povrchové teploty, často pod teplotou rosného bodu, což může způsobit kondenzaci vzdušné vlhkosti a růst plesní.Zateplenie se dotkne i střechy a volí se podle typu střešní konstrukce a jejího stavu.

Při obytném podkroví pod šikmou střechou je důležitý návrh skladby střešního pláště a kvalitní realizace. Tepelná izolace, hydroizolační fólie a parotěsná zábrana musí být provedeny tak, aby do konstrukce krovu nepronikala vlhkost. Kontrola provedení v podobě testu neprůvzdušnosti pomůže lokalizovat a odstranit případné netěsnosti. Stejně jako u novostaveb, i při rekonstrukci je tento test nezbytný.

Nová okna

Při Předělávka se při výběru oken a jejich osazování používají stejné zásady jako při pasivních novostaveb. Dostatečnou tepelnou ochranu zajistí okna se součinitelem prostupu Uw ≤ 0,8 W / m2K.

Instalací okna do vrstvy izolace se lze vyhnout tepelným mostem v místě napojení rámu na nosnou konstrukci. Důležité je také precizní vzduchotěsné napojení rámu pomocí speciálních pásků nebo líšt.Vysunuté desky balkonů na původním domě jsou také velké tepelné mosty. Ideální je jejich odstranit a postavit novou, samostatnou konstrukci balkonu, oddělenou od domu. Původní balkony se dají i komplikovaně izolovat, lepší přístup je však zbavit se jejich konstrukce.

Nezbytné větrání

Nucené větrání s rekuperací je nezbytná součást každého pasivního domu. Při rekonstrukci může být problém s umístěním větrací jednotky a rozvodů.

Vhodné jsou na to nevyužité prostory ve sklepích, podkroví. Na rozvody se dají použít i menší průměry vzduchotechnického potrubí, které nemusí být taženy po celém domě, ale jen v nějakém centrálním prostoru, například v chodbě, kde se dá snížit podhled. Pro estetické začlenění rozvodů do interiéru lze vybrat obdélníkové průřezy, které se dají omítnout nebo obložit.

Rekonstrukce se stejně dotkne vytápění. V některých případech se dá nahradit teplovzdušným vytápěním nebo odloučeno od větrání. Preferuje se nízkoteplotní systém s použitím malého tepelného čerpadla, s rozvody vody v podlaze nebo ve stěně. Výhodnější jsou rozvody ve stěně, které v létě poslouží na chlazení.