Pravidla modernizace vytápění

Zvažujete renovaci domu s cílem snížit jeho energetickou spotřebu? Spolu se zateplením či výměnou netěsných oken je nedílnou součástí tohoto procesu i modernizace topného systému. Co všechno byste měli vědět, dokud se do toho pustíte?

Aby investice do renovace vytápění přinesla požadovaný efekt a vrátila se v co nejkratší době ve formě úspor, je třeba k ní přistupovat rozumně a dodržet některá základní pravidla.

23110-554296-1_4f9ea31de1f18

1. pravidlo Zmapujte situaci

Prvním krokem před zahájením jakýchkoli úprav na domě je posouzení stávající situace. Důležitým východiskem je sledování spotřeby energie domu, a to alespoň tři roky za sebou. Ještě přesnější informace poskytnou měsíční, či dokonce denní odpočty (pokud máte na to čas), které prozradí více o uživatelském chování a chybách, kterých se dopouštíte. Reálnou spotřebu tepla zjistíte tak, že množství použitého paliva vydělíte množstvím paliva potřebného k výrobě 1 kWh. Přitom je třeba zohlednit výhřevnost paliva i účinnost kotle. Například při vytápění tuhými palivy hraje roli i druh a vlhkost dřeva.

Jednou z častých chyb při renovaci topného systému je vynechání fáze odborného návrhu od projektanta.

2. pravidlo Postupujte logicky

Pořadí realizace jednotlivých kroků při obnově domu musí mít svou logiku. Nemá smysl vyměňovat starý kotel za nový před zateplením domu. Po zateplení se spotřeba tepla na vytápění sníží nejednou i na polovinu a tím se zásadně změní výchozí situace na posouzení topného systému. Po takové úpravě vám bude stačit kotel s nižším výkonem. V současnosti existuje řada energetických poraden, kde vám pomohou s výpočty a doporučí správný postup. „S využitím speciálního softwaru nabízíme možnost předběžného energetického posouzení bytového domu. Vlastníci či správci budovy tak mohou zjistit, jaké úspory lze dosáhnout a které části obnovy budou pro ně nejefektivnější, “ uvádí Kateřina Niňajová z První stavební spořitelny. “ Významnou úsporu energie lze dosáhnout již při zateplení a výměně oken. Z praxe víme, že z úspor za energii dokáží majitelé bytového domu splácet úvěr av mnoha případech zůstanou nějaké peníze i do fondu oprav. Ty mohou použít na modernizaci dalších společných částí, například topného systému, “ radí odborník.Jednou z nejdůležitějších renovací
Jednou z nejdůležitějších renovací je výměna staršího, málo účinného kotle za moderní s podstatně vyšší účinností.

Ušetříte, pokud …
… si vyberete kotel se správným výkonem. Kotel s velmi nízkým výkonem dům nevytopí naopak s příliš vysokým výkonem bude pracovat se sníženou účinností. Jistotu plynulého vytápění během celé topné sezóny dosáhnete díky modulovaných výkonovému rozsahu. Nízkou minimální hodnotu výkonu oceníte zejména v přechodných obdobích, kdy kotel potřebujete jen na přitápění. Pokud vyměníte kotel starý 20 let za nový kondenzační, ušetříte až 33% plynu.

013306o1

3. pravidlo Nešetřete na nesprávném místě

Ani ta nejdokonalejší technologie nepřinese očekávaný užitek, pokud ji použijete nesprávně. „Jednou z častých chyb, se kterou se setkáváme při renovaci topného systému, je vynechání fáze odborného návrhu od projektanta. Často se stává, že zákazník později ušetřenou částku proplatí na dodatečných pracích a opravách, “ upozorňuje Ing. Martin Fábry, technická podpora pro značku Buderus, společnost Robert Bosch. Při posouzení toho, zda je opravdu nutné kotel vyměnit, je třeba brát v úvahu na jedné straně maximální účinnost, kterou dokáže zařízení dosáhnout, a na druhé straně účinnost, se kterou obvykle pracuje s ohledem na profesionalitu při jeho obsluze, úroveň použité regulace či jiné uživatelské návyky. Někdy stačí pouze systém správně vyregulovat a odstranit uživatelské zlozvyky související s nesprávným větráním nebo přetápěním místností v době, kdy je nikdo nepoužívá.

S výměnou kotle nečekejte do podzimu. Můžete se dostat do časového stresu, protože právě v té době jsou topenářské firmy a servisní technici nejvíce vytíženi.

20675-542671-1_Schranka-03-shutt

4. pravidlo Regulaci svěřte technice

Už i přechod na termoregulační ventily přinese ročně až 15-procentní úspory nákladů na teplo. Při finanční náročnosti asi 4000 Kč za výměnu pěti ventilů jde o nejrentabilnější investici, která se vrátí již po dvou topných sezónách. „Vyregulování systému v podstatě slouží k tomu, aby se teplo dostalo pouze tam, kde je ho třeba, a zbytečně se jím neplýtvalo. Spolu s výměnou starého kotle za efektivnější tak vyregulování systému přispívá k dalším úsporám, “ říká odborník.

V rodinných domech s vlastním topným systémem je rozumné zohlednit při nastavení regulace různé zóny – nejen podle funkce místnosti, ale také v závislosti na její orientace na světové strany. Část budovy orientována na jih a jihozápad dosahuje iv zimě určité pasivní solární zisky, čili na vytopení těchto místností postačí méně tepla.

teplo_radiator_topeni_vytapeni_denik-605
Vypočítejte si spotřebu energie
Do celkové energetické bilance domu se započítává vedle tepelné energii použité na vytápění a přípravu teplé vody i spotřeba elektrické energie. Pokud všechny spotřebované kilowatthodiny vydělíte podlahovou plochou domu, získáte informaci o energetické náročnosti svého domu. Čím je tato hodnota vyšší, tím spíše se vám investice do opatření na snížení spotřeby energie vrátí. Mezi málo úsporné domy, při kterých je třeba nad tímto krokem vážně uvažovat, patří budovy se spotřebou nad 100 kWh / m 2 za rok.

5. pravidlo Teplou vodu připravujte v rozumném množství

Do celkových nákladů na energie se promítá i spotřeba teplé vody. Zde je důležité zejména správné dimenzování zásobníků – na jednu dospělou osobu se počítá s spotřebu 50 la na dítě 25 l na den. Předimenzovaný zásobník znamená zbytečné náklady na ohřev příliš velkého množství teplé vody, které nikdo nevyužije. Stoprocentní spotřebu teplé vody zajišťují pouze průtokové ohřívače, ty však s sebou nesou snížený uživatelský komfort a ztráty spojené s delším nastavováním správné teploty vody. Jedním z nejpokrokovějších řešení jsou zásobníky s vrstveným plněním, které již od počátku ohřevu dokáží zajistit dostatečně teplou vodu i ve velkém množství, takže není třeba dělat zbytečně velké zásoby. Například čtyřčlenná rodina si může vystačit i s 40-litrovým zásobníkem. Při stejném komfortu dodávky teplé vody jsou tepelné ztráty při tomto způsobu ohřevu teplé vody o 10% nižší.

rozsireni-a-modernizace-vyroby-ohrivacu-vody_635x363

6. pravidlo Přemýšlejte perspektivně

V současnosti se alternativní zdroje tepla využívají  nejčastěji jako doplňkové zdroje vedle řádném topném systému. Často jde o krbové vložky nebo krbová kamna na tuhá paliva, pomocí kterých se přitápí v nejchladnějším nebo přechodném období roku. Stále běžnější jsou případy, kdy jsou kotle na biomasu hlavním zdrojem tepla. Při topení biomasou je třeba počítat se zvýšenou náročností na obsluhu (obstarávání paliva, jeho skladování, čištění kotle, údržba komína).

Solární systémy u nás zaznamenali největší rozmach v dobách, kdy na ně stát poskytoval dotace. Slouží zejména k přípravě teplé vody mimo topnou sezónu, přičemž dokáží zajistit až 60% spotřeby teplé vody ročně. Díky technologickým vylepšením a stabilně vysokým cenám energie se citelně zlepšila i ziskovost tepelných čerpadel. „Při čtvrtinových nákladech na vytápění oproti vytápění plynem může být návratnost tepelného čerpadla už jen 2 až 7 let,“ upřesňuje odborník ze společnosti Mygren. Tepelné čerpadlo si dnes můžete koupit tak jednoduše jako obyčejný kotel. Největší úsilí vyžaduje vybudování zdroje, ale to je záležitost, kterou řešíte jen jednou za život. I tomu se můžete vyhnout, pokud zvolíte tzv. splitové tepelné čerpadlo (vzduch – voda). Jde o nejdostupnější systém, i co se týče pořizovacích nákladů. Z hlediska vstupní investice nejdražší, ale zároveň nejefektivnější jsou tepelná čerpadla země – voda nebo voda – voda. Spolu s využitím snížené sazby za elektrickou energii se tyto náklady rychle vrátí a následně už celá léta zajišťují levné topení.

Co zaručí rychlou návratnost investic do renovace vytápění?
Investice do renovace vytápění můžeme rozdělit do tří základních částí. Jednou z nejdůležitějších renovací je výměna staršího, málo účinného kotle za moderní kotel s podstatně vyšší účinností. V současnosti se do popředí dostávají kondenzační kotle. Ty se vyznačují nejen vysokou účinností spalování, ale zároveň i kvalitní přípravou spalovací směsi, když vzniká nesrovnatelně méně emisí. Jsou tedy i ekologicky šetrné. Druhou velmi efektivní inovací je výměna řídícího systému. Starší, dost často nepřesné bimetalové termostaty je vhodné nahradit moderními elektronickými regulacemi. Ty udržují tepelnou pohodu v domě podstatně přesnější a při použití programu na vytápění přinášejí ještě další úspory. Rovněž i výměna nefunkčních mechanických částí systému, jako jsou ventily na radiátorech, přináší snížení spotřeby paliva, a tedy úsporu nemalých finančních prostředků. Jako příklad mohu uvést doplnění radiátorů na chodbách, případně v ložnici termostatickými ventily. Tyto jsou vhodné ke snížení teploty, čímž klesají i tepelné ztráty v daných místnostech. Přitom se teplota v obývacím pokoji, případně koupelně, udržuje tak, aby poskytovala komfort a tepelnou pohodu.

Co je dobré vědět ještě před renovací vytápění?
Na začátku je třeba vědět, do jaké hloubky se renovace bude dělat. Úroveň renovace by měl posoudit odborník na vytápění, případně projektant, přičemž by měl navrhnout, co je třeba v daném systému zlepšit a modernizovat. Každá renovace topného systému by se měla začít nejlépe po skončení topné sezóny. V žádném případě nedoporučuji, aby uživatel čekal až do podzimu. Tehdy se totiž může dostat do nepříjemného časového stresu, protože v té době se začíná servisním technikem a topenářským firmám hromadit práce. Je třeba si uvědomit, že zatímco výměna kotle zabere den-dva, celková renovace systému spojena is výměnami nefunkčních ventilů, případně výměna radiátorů, může trvat až několik dní.

Jakých chyb se lidé často dopouštějí při renovaci vytápění?
Jednou z nejčastějších chyb je, že lidé nedělají renovaci jako celek. Pouze výměna kotle bez modernizace regulace nemusí přinést očekávané výsledky. Rozšířený je také mylný názor, že kondenzační kotle jsou vhodné pouze do systémů s podlahovým vytápěním. Pravdou však je, že kondenzační kotel je vhodný do každého topného systému. Moderní kondenzační kotle mají často zabudovanou ekvitermní regulaci. Pokud ji majitel domu nepoužívá, snižuje se využití kotle, a to zejména v přechodném období, kdy může pracovat s nižší teplotou topné vody a tak lépe vyžít teplo.