Praktické rady pro vaše topení

Pokud máte technicky zastaralý, opotřebovaný či poruchový kotel, nebo jste zateplili dům, je čas na jeho výměnu.

Při rozhodování o výměně starého kotle za nový je třeba posoudit zejména jeho technický stav a s tím související náklady na jeho opravy. Pokud jsou investice na údržbu větší než užitek z nich, neváhejte! Obecně platí, že kotel je načase vyměnit, když je starší než 15 let.

Výměna kotle je nezbytná i tehdy, když zateplíme dům či vyměníte okna. Výrazně tím snížíte tepelné ztráty a domu či bytu postačí dodat menší množství tepla. Po zateplení si vystačíte s kotlem s nižším výkonem. Nemá tedy smysl vyměňovat starý kotel za nový před zateplením. V současnosti existuje řada energetických poraden, kde vám pomohou s výpočty a doporučí správný postup.

Konec běžných kotlů

Od září loňského roku platí nová ekosměrnice Evropské unie, která zpřísňuje podmínky pro některé topná zařízení. Důsledkem je vyřazení velké části klasických, nekondenzující kotlů na plyn z výroby. To znamená konec běžných kotlů. Pokud tedy chcete zůstat při vytápění plynem, v současnosti to může být jen s kondenzačním kotlem.

Počítejte s tím, že budete muset upravit komín, pokud není odolný proti kondenzátu. Většinou stačí do klasického komína umístit vložky, někdy třeba i stavební úpravy – frézování až stavba nového komína. Zároveň bude nutné vyřešit odvod kondenzátu, který kotel vyprodukuje. Turbokotle, které mají nucený odtah spalin, nepotřebují ani klasický komín, vystačí si s kouřovodem.

Podlahovka a radiátor

Kondenzační kotel má nejvyšší účinnost ve spojení s nízkoteplotními topnými systémy – s podlahovým či se stěnovým vytápěním. Při výměně starého kotle za kondenzační ve starším domě nebo bytě můžete ponechat i dosavadní topná tělesa, pokud jsou v dobrém stavu, Nezkorodované. Ty byly většinou projektovány na teplotní spád 90/70 ° C.

Kondenzační kotel napojen na takovou topnou soustavu bude pracovat v kondenzačním režimu na začátku a na konci topného období, kdy stačí nižší teploty topné vody. V chladném období při maximálním výkonu bude pracovat jako nízkoteplotní kotel.

Pokud však vyměníte okna za nové nebo zateplíme vnější obvodové stěny, původní topná tělesa se stanou předimenzovanými a na dosažení požadovaného tepelného výkonu jim bude stačit nižší teplota topné vody, což pozitivně ovlivní provoz kondenzačního kotle. Původní topný systém však vyčistěte od usazených kalů a nečistot. Další možností je vyměnit staré radiátory za nízkoteplotní se zvětšenou topnou plochou.

Bez plynu

Pokud jste se rozhodli vyměnit v rodinném domě starý kotel a nechcete zůstat u plynu nebo nemáte plynovou přípojku, možností máte více. Zvolit můžete topení biomasou či zaměnit kotel za tepelné čerpadlo. U obou zařízeních se můžete ucházet o dotace.

Na rozdíl od plynového kotle vyžadují kotle na biomasu více prostoru, kromě kotelny sklad dřeva. Tento požadavek je předurčuje k vytápění rodinných domů. Pokud máte k dispozici kusové palivové dřevo, používejte zplyňovací kotle.

Spalují plyn, který se ze dřeva uvolní v první fázi spalování, a dosahují účinnosti kolem 84 procent. Abyste zplyňovací kotel využívali efektivně, doporučuje se doplnit topný systém akumulační nádrží. Teplo se pak produkuje při vyšší účinnosti a vhodná regulace se postará o jeho optimální využití na vytápění a případně ohřev vody. Při rozhodování o instalaci tepelného čerpadla je třeba brát v úvahu, zda má dům dobré tepelněizolační vlastnosti a zda je topná soustava nízkoteplotní, s teplotou topné vody maximálně do 50 ° C.

Jen v takovém případě lze dosáhnout příznivé celoroční výsledky. Je však paradoxní, že u domu s velmi nízkou potřebou tepla se návratnost investice do tepelného čerpadla prodlouží. Pro malou spotřebu tepla je to relativně drahá investice. Efektivní možností jsou tepelná čerpadla splitového typu, které dokáží vytápět i chladit, jsou tiché a vysoce účinné. Při vytápění jsou účinnější než klimatizační zařízení, které mnohdy také nabízejí obě funkce.

Je nový kotel zárukou nízké spotřeby tepla a tedy i nižších nákladů na energie?

Velmi často jsou vysoké náklady na vytápění způsobené nesprávným nastavením topného systému a nedostatečnou regulací. Regulační systém ovlivňuje množství tepla, které se dostane do radiátorů, ale přímo i činnost kotle. Sbírá informace nezbytné pro optimální provoz z tepelného zdroje, ze zásobníku teplé vody, solárních kolektorů a z vytápěných místností.

Na základě nich ví, kolik energie momentálně potřebuje, a přizpůsobuje výkon topného systému aktuálního poptávky. Automatická regulace je zárukou bezvadného, bezpečného a maximálně efektivního fungování celého topného systému, což se odrazí na celkové energetické bilanci domu a finančních nákladech na energie.

flexotherm-vaillant