Pracovní stres nepodceňte

Mezinárodní studie upozorňují na vzrůstající trend stresu v práci. Také vás pohltilo vysoké tempo?

OSN označilo stres na pracovišti za „nemoc“ už 20. století. „Americká psychologická asociace si dala v roce 2012 vypracovat studii. Zúčastnilo se jí 1714 osob zaměstnaných na trvalý nebo částečný úvazek. V průběhu běžného pracovního dne pociťuje napětí nebo stres až 41% respondentů. Karol Kováč, zakladatel Institutu stresu potvrzuje z roku na rok vzrůstající trend tohoto problému. Zátěží plynoucí z práce je přitom třeba se zabývat stejně jako jinými zdravotními obtížemi.

Příčiny pracovního stresu:

  • množství práce potřebné provádět v krátkém čase,
  • dlouhodobé přetížení bez adekvátní regenerace,
  • přílišný perfekcionismus,
  • vysoká očekávání bez poznání svých možností a limitů.

Trápíte se pro peníze

Tímto způsobem nevědí potrápit jen pracovní povinnosti. „Rozsáhlý výzkum vlivu peněz na prožívání štěstí potvrdil, že peníze mají vliv na prožívanou spokojenost pouze do bodu, kdy zajišťují pokrytí základních potřeb člověku a jeho rodině. Nad touto hranicí mají na spokojenost velmi nízký dosah. Touha mít více peněz může vést lidi k přílišnému zaměřování se na budoucnost, což vede k určité otupělosti vnímání přítomných okamžiků a následné nespokojenosti se svým životem, „ vysvětluje Kovář.

A co tedy můžeme dělat?

Z jeho několikaleté praxe s lidmi, kteří trpí dlouhodobě pracovním stresem, vychází několik rad, které se dají aplikovat alespoň na částečné zmírnění stresu v práci vedoucímu až k celkového vyhoření nebo závažnějším problémem a my jsme k nim přidali pár dalších.

10 antistresových zásad na každý den

1. Pro namáhavější práci, která vyžaduje vyšší soustředění si vymezte přesný čas.
2. Dělejte si během dne přestávky, během nichž se natáhnete, uvolníte a projdete.
3. Zapomínáte zhluboka dýchat? Vzpomeňte si na to, je to velmi důležité.
4. Změňte stereotypní aktivity v odpoledních hodinách.
5. Vyhraďte si čas na pravidelný pohyb.
6. Travte večery smysluplně a relaxačně.
7.Pred spaním nepracujte.
8. Stanovte si spánkový režim bez technologií.
9. Do postele se ukládejte v přibližně stejnou dobu.
10. Dbejte na osmihodinový spánek.

Nechybí vám minerál?

Váš boj proti stresu podpoří hořčík. Tento minerál se podílí na více než 300 biologických procesech a je nezbytný pro aktivaci mnoha enzymů, například serotoninu – hormonu štěstí. S vyrovnáním jeho hladiny v těle vám mohou pomoci minerální vody. Z těch se do těla tím nejpřirozenějším způsobem vstřebá téměř 60% magnézia, přičemž ze stravy jen 30 – 40%.

„Litru minerálky s obsahem hořčíku doplníte 16-42% jeho denní potřeby,“ potvrdil  farmakolog MUDr. Jiří Slíva, PhD. Pravidelné pití magnesiové vody vám tak přispěje ke snaze navodit v organismu rovnováhu.