Pozoruhodné je levné teplo

Energeticky pasivní dům sníží svým konceptem spotřebu energie na vytápění o 80% a spotřebu na přípravu ohřáté pitné vody o 50%. Má prostě efektivnější technické zabezpečení ve srovnání s běžnou výstavbou.

Stavba zařazena do energeticky úsporné kategorie znamená pro uživatele skutečnou úlevu od finančního břemene, které musí chtě nechtě nést za příjemné teplo v zimě a dejme tomu i příjemný chládek přes léto. Už víte, že tento typ výstavby vyžaduje mnohem více než dokonalé okna a zateplovací systém. Tentokrát se zaměříme na technické zabezpečení. Navštívili jsme anglický Beddington, kde je vybudované ekosídlisko s nízkoenergetickou provozem s nulovými emisemi CO2. Využívá alternativní zdroje energie ze slunce iz dřevních štěpek. Ba dokonce zde jezdí i místní elektromobilech.

drevena-okna-slavoheat-78-pro-nizkoenergeticke-a-pasivni-domy-1

Komfort začíná již v projektu

Optimální řešení provozu technického zařízení určí projektant v součinnosti s investorem z několika možných variant. Ty musí být výsledkem spolupráce specialistů na vytápění, zdravotechniku ​​a elektrická zařízení. Významnou a neoddělitelnou součástí energeticky úsporné stavby je větrací systém. Stavba, která ho nemá, nemůže dosáhnout požadované úsporu, protože všechno uspořené teplo je při pravidelném manuálním větrání vypouštěné bez milosti ven. Tím se zvyšuje potřeba topení a proces pokračuje v nekontrolovatelných obrátkách. A jistě nemusíme připomínat, že větrání je důležité zejména pro izolační okna a zateplovací systém. Tedy alespoň pro toho, kdo potřebuje optimální a zdravé vnitřní klima. Řízené větrání není klimatizace. Prostřednictvím centrální větrací jednotky se do interiéru přivádí čerstvý přefiltrovaný vzduch a odvádí zpět do exteriéru opotřebovaný vzduch spolu s nadměrnou vlhkostí. Pro zvýšení úspory tepla se větrací systém kombinuje s rekuperací, tedy zpětným získáváním tepla z odváděného opotřebovaného vzduchu. Tímto způsobem dokáže tato řídicí jednotka získat až 90% tepelné energie. Zbytkovou potřebu vytápěcího tepla již pokryje ohřívač, který je do ní integrován. V tomto případě je větrací systém zároveň i topným systémem domu. Možné je však systémy oddělit a vytápění řešit i pomocí topných těles.

REZ3ae706_retus_1

Teplovzdušné vytápění

Jak jsme již nastínili, větrání se nejčastěji spojuje s vytápěním do jednoho systému. Dimenzuje se výpočtem na množství osob a počet místností. Samozřejmě, počítá se is nárazovým zvýšením počtu osob. Takže pokud přijde návštěva, máte možnost nastavit na ovládacím panelu příkaz ke zvýšení výměny vzduchu. Rozvody ve formě kanálků s hranatým průřezem jsou navrhovány do podlahové nebo stropní konstrukce. Vyústění je v každé obytné místnosti. Odváděcí rozvody použitého vzduchu se umísťují zejména do hygienických prostor a kuchyně. Tím, že máte vedeny do stavby jedno přípojných jedno odváděcí větrací potrubí, dostáváte pod kontrolu nejen pravidelný přísun čerstvého vzduchu, ale i energii na vytápění.

DSC_0043

Na co je zemní výměník?

Zvyšuje účinnost řízeného větrání s rekuperací. Je to potrubí umístěné v hloubce alespoň 1,2 m pod terénem, ​​které spojuje centrální větrací jednotku s větrací hlavicí v exteriéru. Přes ni se nasává čerstvý vzduch a působením přirozené teploty země se buď vzduch v létě předchladit, nebo v zimě předehřeje. Pro dosažení optimální teploty vzduchu v interiéru už stačí jen malé množství energie. Potrubí zemního výměníku by mělo být dlouhé minimálně 25 m.

Nečekejte klasické vytápění

V energeticky pasivních domech je požadavek na vytápění velmi nízká. Velkou roli totiž hraje nejen kvalitně navržena a realizována obvodová konstrukce, ale i solární zisky. Ačkoli je to dost neuvěřitelné, ale ke zvýšení teploty interiéru přispívají i vnitřní zdroje tepla ve formě domácích spotřebičů a samotných uživatelů. Na to, abyste věděli, jaký zdroj energie je ten nejvhodnější, potřebujete výpočet stanovené tepelné ztráty pro konkrétní stavbu. Na dohřev vzduchu a přípravu teplé vody můžete použít několik zdrojů. Například tepelné čerpadlo, kotle nebo kamen na biomasu, aktivní či pasivní solární systémy, nebo i zmíněný systém rekuperace. Pokud toužíte vidět v domě oheň alespoň přes sklo krbové vložky, musíte počítat s tím, že ho pro hrozící přetopení nebudete moci často využívat. Ale co je důleži-é, musíte dodržet perfektní vzduchotěsnou realizaci komína i připojení na krb. Přes otevřený komínový systém byste dostali tepelné úniky mimo své kontroly. Upozorňujeme, že při výběru kotle či krbu se velmi pravděpodobně můžete dostat do situace, že těžko najdete zařízení s malým výkonem. Odborníci tento stav řeší pomocí akumulační nádrže, do které se soustředí teplonosná látka. Nízkoteplotní topný systém je optimální v nízkoenergetických domech. Využívá nízkou teplotu teplonosného média. Například nízkoteplotní radiátory, podlahové vytápění či teplovzdušné vytápění pomocí hypokaustového systému.