Pokládka betonové dlažby

Zpevněné plochy dotvářejí celkový vzhled rodinného domu a díky současnému spektru tvarů a barevností nabízejí obrovské možnosti ztvárnění. Pokládka betonové dlažby se však často spojuje s množstvím chyb, kterým se dá jednoduše vyvarovat. Které jsou ty nejčastější?

1 Svépomocná realizace

Mnozí kutilové se rozhodnou pro svépomocnou realizaci v přesvědčení, že pokládání zámkové dlažby nebo zahradních desek přece není složité. Je třeba si uvědomit, že jde o náročnější proces složený z několika důležitých kroků a nejen samotného položení jednotlivých betonových prvků. Důležitá je především správná příprava podloží a na to jsou potřebné mechanismy (vibrační deska), které v drtivé většině domácnosti nenajdete. Proto je vhodnější přenechat realizaci zpevněných ploch specializované firmě. Pokud se přece jen rozhodnete pro svépomocné kladení, požadované stroje si vypůjčte.

2 Nedostatečná kontrola dodaného materiálu

Při přebírání dlažby dobře zkontrolujte, zda dodané zboží sedí s objednávkou, resp. údaji v dodacím listě. „V případě dlažeb od společnosti Premacy bývá již v údajích o spotřebě materiálu z výroby zahrnut spárový rozteč 3 až 5 mm,“ vysvětluje odbornice ze společnosti Premacy. Vždy pořádně zkontrolujte, zda se dlažba nepoškodila manipulací nebo přepravou na místo dodání. Stížnosti týkající se viditelných chyb materiálu po jeho položení již totiž výrobci nepřijímají.

3 Nezohlednění podloží

Základní vrstvou při položení jakékoliv dlažby je vždy půda. Ta má na každém místě trochu jiné vlastnosti a kvalitu, což ve značné míře ovlivňují i ​​proces kladení – je obrovský rozdíl mezi lehkou písčitou půdou, která propouští vodu, a těžkou jílovitou, která má zase tendenci vodu zadržovat. Písčité půdy se obecně za dobrý základ nepovažují. Pokud tedy máte pozemek, na kterém převládá tento typ (například na Záhorí), dobré řešení představuje navezení kvalitnější zeminy.

4 Nedostatek vrstev

Skladba podkladních vrstev před položením dlažby má svá pravidla, jejichž dodržením předejdete řadě problémů. Dno výkopu se musí udělat ve sklonu, vlastní výkop musí být přibližně o 30 cm širší než konečná šířka vydlážděné plochy. Před pokládkou je nutné položit na základní vrstvu mrazuvzdorný podklad z drceného kameniva v tloušťce minimálně 20 cm, přičemž je třeba dodržet požadovaný sklon a rovinnost pro navrhovanou dlažbu. Nad tuto vrstvu se pak umístí podkladová vrstva v tloušťce od 10 cm, na kterou se ještě nanese 3 až 5 cm silná vrstva drobného drceného kameniva.

5 Nesprávné zhutněné podloží a povrch dlažby

Dokáže často znehodnotit celkový výsledek práce. Jednotlivé vrstvy je třeba zhutnit v příčném i podélném směru, přičemž celou plochu je třeba projít alespoň pět krát. Horní vrstva podkladu už musí být vyhotovena ve vhodném sklonu tak, aby byl zajištěn odtok vody z konstrukce. Aby při zhutňování povrchu dlažby nevznikaly rýhy a nepoškodily se hrany dlažby, musí být vibrační deska vybavena speciální pryžovou podložkou. Dlážděný povrch je třeba zhutnit v příčném i podélném směru, přičemž celou plochu je třeba projít alespoň pět ráz.

6 Nedodržení doporučené šířky spár

Pokud se dlažba položí bez spár, nedostane se do nich spárovací materiál (křemičitý písek). V případě pojízdných ploch dlažba pak výraznější pracuje – jednotlivé prvky se posouvají k sobě, resp. o sebe, v důsledku čehož se oprýskávají jejich hrany. „Spárování je možné provádět pouze na suchém povrchu dlažby a pouze suchým spárovacím materiálem. Spárovací písek se musí důkladně vmíchát do spár a před zhutněním se musí dlážděná plocha důkladně zamést, „doplňuje odbornice ze společnosti Semmelrock.

7 Souvislá průběžná spára ve směru jízdy

Především v případě, že si plán ukládání vytváříte sami, může se stát, že při kladení vznikne na ploše souvislá průběžná spára ve směru jízdy, v jejímž důsledku se může při používání dlažba začít rozcházet. Plán kladení proto v žádném případě nepodceňte.

8 Výrazné barevné odchylky

Barevné odchylky dlažeb a desek sice podtrhují přirozený vzhled zpevněných ploch, v rámci úspory času se však často při kladení nemísí prvky z celé dodávky (minimálně tří palet), jak je doporučeno, ale se ukládá paleta za paletou, v důsledku čehož mohou být na souvislé ploše znatelné výraznější přechody mezi jednotlivými paletami.

9 Neodborné lepení zahradních ploten

Jedním z nejčastějších problémů v případě lepení zahradních desek je nedodržení technologických postupů a nesprávný výběr lepicích materiálů. Desky je vždy nutné lepit na betonový podklad celoplošně. Vhodným materiálem na lepení jsou vybrané lepicí malty a flexibilní stavební lepidla.