Pohoda na úsporný způsob

Optimální vnitřní klima za málo peněz, to je sen každého uživatele domu. Právě tato myšlenka je základ koncepce nízkoenergetických staveb. Aby v úsporném domě všechno fungovalo tak, jak má, je nezbytné promyslet několik důležitých detailů.

Snižování energie potřebné na provoz domu se už dnes stává téměř samozřejmostí. Ani nejkvalitnější tepelná izolace však bez součinnosti s jinými opatřeními nepromění standardní dům na nízkoenergetický a pár stovek ušetřených kilowattů ještě domácí pohodu nevyčaruje. Základem hladkého chodu nízkoenergetického domu (NED) je dobře promyšlený systém. Když chybí koncepce, může se objekt stát pouze sbírkou prvků bez logických souvislostí, které si mohou dokonce konkurovat. Jak tedy zajistit, aby dům byl komfortní, kvalitní, zdravý i finančně nenáročný? Vyžaduje to dobrý projekt, ve kterém by měly být odpovědi na sedm strategických otázek.

REZ3719b2_IMG_8699

Kolébka pro domek

Při plánování NED netřeba začít od podlahy, ale od okolního terénu. Na jeho členitosti, porostu, ale i na povětrnostních podmínkách záleží, jestli ho můžete okolí bez obav otevřít, nebo je vhodné zvolit raději kompaktnější tvar, lépe střežící uspořené teplo. Venkovní klima určuje také smysluplnost a umístění meziprostor na pomezí interiéru a exteriéru, oblíbených teras a balkonů. V chladnějších oblastech poslouží na příjemné venkovní posezení prosluněná zimní zahrada, v těch teplejších zas zastíněné atrium.

Harmonické soužití se sluncem

Spolupráci se sluncem třeba, podobně jako předchozí bod, naplánovat s dostatečným předstihem. Na jižní stranu je praktické orientovat často využívané místnosti s velkoplošným zasklením. Ty by měly zachycovat zejména nízké zimní slunce, před vysokým letním ochrání dům vhodné konstrukční clony. V severní části domu zas najdou své místo vedlejší či noční prostory s minimem konstrukčních otvorů. Spolu se zásobníkem tepla v podobě zimní zahrady či zasklené terasy na východě nebo západě mohou snížit spotřebu energie na vytápění o 10 až 20% bez zvyšování nákladů na výstavbu. Ochranu před přehřátím interiéru v letním období řeší kromě stínící techniky i protisluneční fólie na okna. Díky mikrovrstva kovů dokáží zadržet až 80% slunečního tepelného záření, výrazně zlepšit izolační schopnost okenní tabule.

Účinný obal

Správný NED se neobejde bez důkladné tepelné izolace vysokého standardu, zbavené všech tepelných mostů. Ty vznikají především v konstrukčních spojích a otvorech, ale zkušení odborníci si s nimi poradí. Téměř polovina energie uniká ze stavby okny, proto si na jejich výběru dejte záležet. Pro NED většinou stačí trojité skla s kvalitním šestikomorovým profilem okenního rámu se šířkou 70 až 80 mm. Izolační funkci však mohou plnit pouze okna správně osazeny. K utěsnění okenních spár je vhodná PUR pěna, pěnové sklo nebo korek. Aby vzácné materiály neztratili své vlastnosti, chrání se proti vlhkosti parotěsnou a difuzní fólií, případně speciální expanzní páskou proti průniku dešťové vody. Při posuzování kvality tepelné ochrany objektu není rozhodující její tloušťka, ale součinitel prostupu tepla, a především kombinace materiálu konstrukce a izolace. Pokud má obvodový plášť splňovat nízkoenergetický standard, vyplatí se z prostorových důvodů poohlédnout po netradičních materiálech, jako je dřevo, sendvičové systémy nebo speciální pórovité tvárnice. Klasická pálená cihla totiž vyžaduje poměrně masivní izolační vrstvu, a tak tloušťka obvodového pláště přesáhne půl metru, což podstatně ukrajuje z půdorysu domu. Abyste nedali šanci tepelným ztrátám, zajistěte a přeměřte vzduchotěsnost objektu.

Vyšší úroveň větrání

Nezapomeňte na vhodně dimenzovaný větrací systém. Řízené větrání zabezpečuje nejen potřebný přísun čerstvého vzduchu v požadované kvalitě, ale šetří i vaše peníze. Část tepla odváděného vzduchu se dá totiž zpětně využít pomocí rekuperační jednotky. Dokonalý přestup tepla závisí na délce vzduchotechnických potrubí, ale i od vhodného uspořádání proudů čerstvého a opotřebovaného vzduchu. Protiproudového uspořádání poskytuje účinnější přestup energie, vyžaduje však delší styčnou trasu proudů, proto se více hodí do velkých průmyslových objektů. Pro menší prostory jsou vhodnější rekuperační jednotky s křížovým výměníkem. Návrh větracích systémů s rekuperací patří do rukou odborníků, kteří mají s jejich instalací a provozem léty ověřené zkušenosti. Mezi laickou veřejností stále koluje pověst, že v NED se nemůže větrat okny. Je to jen pověra, uživatel může otevírat okna podle přání. Pokud však nechce narušit energetickou bilanci domu, měl by to dělat v pravý čas a ve správných intervalech.

Hřejivé zdroje

NED mají nízkou spotřebu tepla a vystačí si se zařízeními s menším výkonem, případně s malým množstvím paliva. Myslete na budoucí generace a upřednostněte obnovitelné zdroje tepla. Oblíbené jsou tepelná čerpadla, solární systémy, akumulační kamna i kotle na biomasu, které se navzájem mohou kombinovat.

Neplýtvejte stupni

Nízké teploty topných médií vedou k menším tepelným ztrátám, to platí pro přípravu teplé vody i na její rozvody. Směrodatné je hlavně efektivní vedení trasy a minimalizace spojů, ohybů a armatur. Univerzální vhodný materiál neexistuje, jeho výběr třeba přizpůsobit individuálním potřebám. Ať už zvolíte kov, nebo plast, správně dimenzovaný projekt využije přednosti každého z nich. Nízkoteplotní topný systém si výborně rozumí s alternativními zdroji, to je další dobrý bod ve prospěch aktivních solárních panelů a tepelných čerpadel.

Návod na bydlení

Na optimální provoz NED je nezbytné správné nastavení technických zařízení na denní a noční provoz, i na různá roční období. Zajistí to odborníci a technologie přátelské k uživatelům. Naučte se, jak váš dům „používat“, poznejte jeho „finty“, silné stránky i slabiny. A nezapomínejte ani na energeticky úsporné spotřebiče.

REZ4c9bbc__IGP1371