Podlaha nasucho v podkroví

Podlahu v podkroví je ideálně vybudovat suchou montáží. Důvodů, proč se vyhnout klasickému potěru, je více. Znáte je?

Hlavní je, že suchý potěr díky nízké hmotnosti zatěžuje stropní konstrukci méně. Jeho nízká výška neukrojí příliš ze světlé výšky podkroví a suchá montáž do budovy nevnese žádnou vlhkost. Navíc se realizuje bez dlouhé technologické přestávky, která vás nemine při klasické alternativě.

Na cementové a anhydritové potěry totiž můžete položit podlahovinu až po třech-čtyřech týdnech. Při rychlovazný potěrů se tento čas zkrátí na několik dní. Při suchém potěru můžete začít s ukládáním finální krytiny již na druhý den.

Jde o prefabrikát

Suchý potěr sestává z průmyslově vyrobených desek na různé materiálové bázi – od dřeva, sádry až po cement. V nabídce je najdete jako jedno- i vícevrstvé. Na spodní straně mohou být opatřeny izolací. Kompozitní prvky mají tu výhodu, že se nemusí dávat zvláštní vrstva izolace, čímž se montáž ještě urychlí.

Prefabrikované desky se běžně kladou výkyvně na dostatečně suchý a rovný podklad. U starší budově je jím nejčastěji původní dřevěná podlaha trámového stropu. Desky staré podlahy se však nesmějí prohýbat, musí být se spodní konstrukcí dobře spojené.

Nutná kosmetika

Případné hlubší trhliny v podkladu třeba vyplnit tmelem. Vyrovnávání nerovností do 10 až 20 milimetrů lze použít nivelizace hmotu určenou na dřevěné podlahy. Větší nerovnosti se vyrovnávají zásypem zpravidla minerálního původu, který navíc zlepšuje i zvukové a tepelně izolační vlastnosti stropu a požární odolnost. Nejčastěji se aplikuje jako volně sypaný materiál, který se zarovná.

Vrstvu hrubší než 60 milimetrů třeba mechanicky zhutnit, z tohoto důvodu počítejte s převýšením zhruba 10 procent. Instalační potrubí vedené v zásypu musí obalit dostatečně silnou, alespoň 10- až 20-milimetrovou vrstvou. Alternativa je rychle tuhnoucí zásyp, který kromě granulátu obsahuje také pojivo. Vytvoří stabilní podklad za rekordně krátký čas, který již nebude sedat.

Správná bariéra

U dřevěného stropu třeba zabránit propadávání zásypu přes případné díry. Použít k tomu můžete difúzně propustnou podkladovou tkaninu či vlnitý papír. Při použití polyetylénové fólie by mohly vzniknout problémy se srážením vodní páry, zejména nad místnostmi s vysokou relativní vlhkostí, jako je koupelna a prádelna.

Polyetylénová fólie totiž brzdí difuzi vodní páry, která dosud přirozeně procházela strop. Nahromaděná vlhkost by dřevěný strop časem zničila. Po obvodu místnosti a při prostupujících svislých konstrukcích třeba kvůli dilataci a zabránění přenosu zvuku umístit oddělující okrajový pás, zpravidla z minerálních vláken. Pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti se ukládá na zásyp pod prefabrikované desky izolace, obvykle z minerálních vláken. Na suché potěry lze položit krytinu z jakéhokoliv materiálu.

Varianty podlahy

Aby vazné trámy nepřekážely, zvyšte novou podlahu na jejich úroveň v celém podkroví. Tím vyřešíte i vedení instalací. Sníží se však světlá výška v podkroví.
Jinou možnost nabízí umístění dělící příčky v místě vazného trámu nebo realizace přemostění pomocí schodišťových stupňů.
Alternativa je různá úroveň podlahy mezi jednotlivými vazbami. S vyvýšeným pódiem získáte dispoziční vymezení prostoru.
Úroveň vazných trámů můžete snížit konstrukčními zásahy, například zapuštěním trámů do stropní konstrukce. Dají se také přerušit, ale na zachování stability krovu musí být svázány. Plné vazby můžete i zcela nahradit ocelovými nosníky, které dovolují volnější dispozici.

Má i nevýhody

Daň za minimální snížení světlé výšky podkroví suchým potěrem přinese nízký protihlukový účinek. Pro srovnání: při cementovém potěru je to 15 až 20 dB, při suchém jen kolem 10 dB. Výrazné zlepšení, až o 35 dB, dosáhnete přidanou podlahovou voštinou s voštinovým zásypem. Případně pomůže zavěšený podhled s izolací.
Druhé minus patří nižší nosnosti. Všímejte si údaj o plošném zatížení, tedy kolik desky unesou. Pro bytovou výstavbu stačí 1,5 kN / m2. Bodové zatížení prozrazuje, jak si poradí s nožičkami těžkého nábytku. Zajímejte se io vhodnost použití pro nábytková kolečka. A nezapomeňte, že na nosnost potěru má velký vliv důkladné spojení jednotlivých desek.

Zatížení z nové podlahy nese stropní konstrukce. Pokud nastane situace, že její statická rezerva je malá, zatížení do obvodových stěn mohou přenést vazné trámy.