Podkroví jako originální prostor s osobitým kouzlem

Víte, jak ovlivňuje půdorys přízemí to, co byste chtěli vybudovat v podkroví?

Řešení prostoru pod střechou je originální a nedá se okopírovat. Své kouzlo má díky limitem vycházejícím z přítomných trámů, trámů a šikmin. Podkroví s přiznanými trámy získá jedinečný charakter: staré dřevo působí měkce a přímo vybízí na venkovský až romantický styl, ale skvěle působí i v kontrastu k moderně. Nic však nepokazíte ani s trámy skrytými za hladkými stěnami, čímž vytvoříte dojem uklizeného interiéru.

V souladu s normami

Limitem malé střechy se může stát světlá výška. Při bydlení v podkroví, které je součástí a pokračováním přízemí, je minimální světlá výška 2,30 metru, a to alespoň nad třetinou půdorysu. Pokud budujete v podkroví samostatnou bytovou jednotku, světlá výška musí být 2,60 metru. V některých místech, například pod sníženým trámem, může být výška snížena na podchodnou, což je 2,10 metrů.

Dobrá pomůcka při plánování jsou doporučení související s průnikem přirozeného světla do podkroví. Ty napoví počet a velikost střešních oken. Na rozdíl od přízemí, kde se kvůli solárním ziskům doporučují umístit velká okna na jih nebo západ, u střešních oken se těmto stranám, pokud možno, vyhněte. Světlo vniká hluboko do interiéru a hrozí přehřátí. Určitě nezapomeňte na exteriérové ​​stínění.

Přizvěte statika

Realizaci interiéru podkroví musí předcházet posouzení stávajícího krovu. Statik zhodnotí stav nosných zdí, dřevěných trámů a trámů. Ve věnci si všímá praskliny, v dřevě zejména napadení škůdci a houbami, které by mohly nebezpečně ohrozit stabilitu střechy.

Zároveň vyhodnotí, zda nový návrh neúměrně nezatíží strop, případně doporučí opatření pro bezpečnou realizaci. Pokud návrhu překážejí některé trámy, posoudí, zda je lze odstranit, případně jakým způsobem nahradit. Ve starších domech se slabým stropem přichází v úvahu, kromě celkové výměny, jeho zpevnění pomocí kari rohoží a betonu a vytvořením dřevobetonové stropu.

Problém týkající se některých typů střech představuje takzvaný vazebný trám. Je to hrubý trám v horizontálním směru několik centimetrů nad původní podlahou. Pokud ho statik nedovolí přerušit, existuje řada řešení. Nejméně oblíbené je zvednout celou podlahu, což zmenší světlou výšku a zahřáté hlouběji do peněženky. Někdy se dá zakomponovat do nové dispozice tak, aby se stal součástí některé z pokojů a podlaha se zvedne pouze v konkrétní místnosti. Případně z něj udělejte součást nábytku, například spacího pódia.

Po schodech

Chybí vám do podkroví schody? Plánujte jejich s dveřmi nebo s poklopem. Je to praktické z hlediska hluku, ale i teplotu a vytápění. Noční zónu na patře tak můžete přes den během zimy zavřít, aby zdola neunikalo teplo.

Schodiště nesmí ústit do šikminy. Minimální výška, do které mohou schody ústit, je podchodná výška, čili 2,10 metru.

Při stavbě nových schodů ubíráte i z plochy přízemí, proto upřednostněte úsporné typy, například točité schodiště. V úvahu přichází i takzvané mlýnských s částečně seříznutými stupnicemi. Povinnou výbavou je zábradlí nejen na schodech ale i nahoře při výstupu.

S koupelnou či bez?

Zvažujete, zda v podkroví vybudovat nové hygienické zázemí, nebo se uskromníte s tím, co už je na přízemí? Pokud zde budete spát, nevzdávejte se koupelny a toalety. Chodit v noci rozespalý po schodech není třikrát bezpečné. Celkem postačí toaleta a umyvadlo, plusem je i sprcha. Nejvhodnější místo na hygienický kout je nad existující koupelnou v přízemí pro jednoduché a krátké napojení rozvodů vody a odpadu.

Abyste měli teplo

Pokuste se zjistit, zda na vytopení podkroví bude postačovat již existující topný systém. Vypočtěte, o kolik se zvětší vytápěný objem vzduchu a jestli to kotel utáhne. Pokud ne, zvažte elektrických radiátorech nebo elektrickém podlahovém topení, v obou případech se samostatným jističem.

Jistá výhoda podkroví v přechodném a zimním období je, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Pokud topíte v přízemí a otevřete dveře či poklop do podkroví, částečně se ohřeje i ono.

Rady

Na bydlení v podkroví jsou nejvhodnější sedlové a mansardové střechy s dostatečnou světlou výškou a dvěma rovnými štítovými stěnami. Vyhovující sklon je od 35º.
Dispozice podkroví vždy vychází již z existující stavby a dispozice samotného přízemí, zohledňují se zejména stávající rozvody.
Při zobytňování podkroví používejte suché procesy. Vhodné jsou sádrokartonové, sádrovláknité a OSB desky, i pro jejich nižší hmotnost oproti zdicím prvkem. Ohlášky či povolení?

Při zásahu do nosných konstrukcí a při stavbě vikýřů a teras, které mění vnější podobu budovy, je třeba stavební povolení. Při menších zásazích v podkroví se informujte na příslušném stavebním úřadě, zda bude stačit ohláška. Povolení řešte s dvou- až tříměsíčním předstihem, abyste nemuseli posunout začátek stavby.