Plochá střecha, žádný problém

Kdysi dělala jejich realizace mnoho problémů. Dnes jsou již nedostatky z minulosti překonány a dají se spolehlivě budovat i renovovat. Řekneme vám, jak se vyhnout nejčastějším chybám při realizaci.

Chyba: Největší poruchy způsobovaly bezespádové střechy. Tím, že voda z nich neodtékala, koncentroval se v ní mimo jiné kysličník siřičitý, který degradoval tehdy používanou asfaltovou krytinu. Střechy pak začali zatékat. Proč se vlastně budovaly bezespádové střechy? Důvodem bylo šetření materiálu.

Řešení: Ušetřit se dá i na spádech. Na jejich vytváření netřeba použít několik kubíků materiálu, stačí naklonit nosnou konstrukci. Při spádu 2% je to zanedbatelné av interiéru téměř nepovšimnuteľné.

Chyba: Hodně zla věděl nadělat nesprávný, nedostačující nebo chybný hydroizolační materiál. Používaly se výhradně asfaltové lepenky s asfaltovými nátěry, po kterých dnes sáhnou stavitelé jen ojediněle.

Řešení: V současné době tento problém není aktuální, neboť trh nabízí řadu moderních a spolehlivých materiálů. Jejich kvalitu garantuje výrobce certifikátem, ve kterém vymezí rozsah a způsob použití, jakož i vhodné podmínky pro montáž. Nejspolehlivější je použití technologií z měkčeného PVC, které jsou odolné proti kyselinám. Při volbě hydroizolace vybírejte z vyztužených termoplastů – měkčené PVC, vinylacetátylén, polyolefin, tedy krytiny, které se spojují vzájemným vsazením, ne lepením.

Chyba: Důležitý detail na ploché střeše je způsob jejího odvodnění. Řešení s otvorem v atice a okapovou troubou na fasádě nebylo vhodné. Nejen z estetického, ale ani z praktického hlediska. Způsoboval mnoho problémů v důsledku zamrzání odpadních potrubí.

Řešení: Nejvhodnější způsob je odvod do svislé kanalizace dvojitými vpustěmi, vedené vnitřkem budovy. Při realizaci střešního vpusti je ideální, když je zhotoven z materiálu na stejné bázi jako hydroizolace, aby se dal spoj dokonale navázat.

Chyba: Kamenem úrazu na plochých střechách je stále řešení detailů, například spolupůsobení oplechování s povlakovou krytinou. Původní kovové klempířské výrobky na střeše se nedaly spojit s krytinou, neboť roztažnost kovu je jiná než roztažnost asfaltu. Spoj asfaltové lepenky s klempířským plechem byl časem narušen a tam vznikaly další místa poruch.

Řešení: Vždy je průchodnější použít technologii plastových fólií s poplastovaným oplechováním. K plastovým fóliím se dodávají hrubě poplastované plechy, ke kterým se krytina přímo natavuje, vznikne zde tedy dokonalý spoj. Podobně se řeší všechny detaily na střeše včetně vpustí, prostupů přes střechu a podobně. Celá plocha střechy je tak prakticky neporušitelná vnějšími vlivy a lze říci, že tímto způsobem vzniká spolehlivá hydroizolace střechy na desítky let.

Chyba: Nejen dostatečný spád a kvalitní hydroizolace jsou důležité pro plochou střechu, svou roli hraje i dokonalá tepelná izolace. Vkládá se mezi nosnou konstrukci střechy a krytinu. V minulosti se zapomínalo na vodní páry pronikající z interiéru do střešního pláště. Jejich kondenzací navlhne tepelná izolace a ztratila svou účinnost.

Řešení: V současnosti je neodmyslitelnou součástí střešního pláště parozábrana umístěna pod tepelnou izolací. Aby zabránila stoupání vodní páry z interiéru, nesmí být na žádném místě porušena a přerušena.

115241-original-isu3n

plocha-strecha-brusperk-1-2_800