Pěstujte ředkvičku a těšte se z bohaté úrody

Oblíbená ředkvička má krátké vegetační období a je ideální předplodinou.

Ředkvičky patří mezi rané jednoleté zeleninové druhy. Díky krátkému vegetačnímu období jsou ideální předplodinou. Od setby až sklizeň trvá pěstování ředkviček jen 40 až 60 dní.

Pěstování

Ředkvička libuje přiměřeně vlhká, středně těžkou až lehkou půdu s bohatším obsahem humusu. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 5,6 do 7. Je to plodina druhé trati, a tudíž se pěstuje v druhém roce po hnojení chlévskou mrvou. Ředkvičky pěstované v první trati jsou příliš ostré a houževnaté.

Ředkvičky se v lednu vysévají do skleníků či do pařeniště. Později se mohou vysévat přímo na záhon, ale rozhodně na místě, které je vystaveno slunečním paprskům, které půdu spolehlivě zahřejí.

Jak vysít ředkvičku?

Osivo ředkve vysejte do řádků vzájemně vzdálených 16 až 20 centimetrů do hloubky 1 centimetr. Po vzejití třeba porost vyjednotit 5 centimetrů. Během vegetace opatrně okopávejte, abyste výsadbu neporušili a pravidelně zavlažujte.

Častí škůdci

Ředkvička bývá během pěstování běžně napadána dřepčíky nebo květilka. Nejlepší je preventivní zakrýt porost jemnou bílou netkanou textilií, abyste později nemuseli sáhnout po chemické ochraně.