Okno, do kterého si „lehnete“

Nejlepší nápady se rodí přímo v praxi. Uvězněni v moderních administrativních budovách a husté zástavbě obytných bloků zda i rodinných domů nejednou zatoužíme po klasickém okně, které lze otevřít dokořán a do kterého se dá posadit s cílem pozorovat dění na ulici.

Zhmotněný nápad

Argentinský architekt Aldana Ferrer Garcia nezůstal jen u snění a reptání na bezvýchodnou situaci novodobého nastavení trendů a vymyslel specificky řešeny okno. Zčásti připomíná ochranu před sluncem v luxusních přímořských resortech ve stylu proutěného křesla se zastřešením organického tvaru.

Porušení pravidel

Když se z tohoto okna vyklonil, uvidíte pod vámi vše jako na dlani. Můžete se do okna horní polovinou těla uložit a pozorovat bezmyšlenkovitě oblaka či noční oblohu. Kdyby si každý vyměnil jedno z oken za takový zlepšovák, architekti by se zřejmě porušení jednotného vizuálního charakteru staveb asi vůbec nepotěšily.

V úzkých uličkách

V našich zeměpisných šířkách netrpíme natolik prostorovou nouzí, s výjimkou administrativních budov, jako v některých západních městech s přímo nesnesitelně úzkými uličkami, abychom běžně sahaly po neobvyklých řešeních vzbuzujících pozornost širší veřejnosti.

Zevnitř jako vějíř

Zpracování okna po estetické stránce se architektovi celkem podařilo. Zaujme i pohled na okno z interiéru. Můžete mít pocit, že se díváte do nadrozměrného vějíře. Výhodou tohoto inovativního řešení je, že při vyklonění z okna, nikdy nezmoknete a ani nezískáte náhodnou pečeť od odpočívající ptactva nad horním parapetu.

extending-window-more-sky-aldana-ferrer-garcia-23