Odstranění pařezů zvládnete i sami!

Když už staré stromy nejsou dostatečně stabilní nebo se natolik rozrostly, že jsou příliš blízko domu, třeba se s nimi rozloučit. Nejlepší je udělat to v listopadu, protože v této době padající velké stromy nenadělají v zahradě tolik škod.

Odstranění pařezu odborníky

Ve složitějších případech svěřte dřevorubecké práce odborníkům. Ti stromy Spilia motorovou pilou a na požádání odstraní i pařezy po vykácených stromech až na několik centimetrů pod úroveň terénu.

Zvládnete to i sami!

Pokud strom pokácen sami, zbavíte se v průběhu několika let nechtěných kořenů následujícím postupem: Nejprve motorovou pilou udělejte do pařezu stromu větší počet zářezů na způsob šachovnice. Jednotlivé zářezy by měly být navzájem vzdáleny na dva až tři prsty a měly by sahat pod úroveň půdy. Nejprve však z okolí pařezu odstraňte zeminu, aby se neotupila řetěz pily. Potom smíchejte polovyzrálých kompost s urychlovačem kompostu přibližně v poměru 3: 1 a tuto směs vtlačte do zářezů.

Zbytek už můžete nechat na mikroorganismech. Podle druhu dřeva se pařez po třech až pěti letech, natolik rozloží, že ho snadno rozbijete tupou stranou sekery.

Mimochodem, na jaře už kořeny káceného stromu neodebírají půdě vláhu. Abyste vyplnili vzniklou mezeru v porostu, můžete docela blízko rozkládajícího se pařezu vysadit nový strom. Stačí pouze vyčerpané půdě přidat větší dávku kompostu a případně vápno.

Tip

Když po skácení stromu zůstal vyšší pařez, může posloužit jako zajímavý dekorační prvek. Můžete ho například využít jako oporu pro plamínek ( Clematis ) nebo na seříznutou plochu umístit nádobu s květinami či jídlo pro ptáčky.