Obnova komínu

Pokud ji uděláte efektivně a kvalitně, zrenovovanému komínu dokáže konkurovat nově postavený. Navíc vyjde lépe i finančně.

Než se pustíte do samotné rekonstrukce komína, dejte jej prohlédnout odborníkovi, který posoudí jeho nedostatky, rozsah poškození a navrhne nezbytné úpravy a opravy. Nejdůležitější je hledisko bezpečnosti. Pokud ho komín nesplňuje, rekonstrukce je nezbytná. Nejčastější důvody na rekonstrukci jsou však zlý tah komína, přechod na jiný druh paliva nebo zapojení nového spotřebiče. Všechny moderní kotle mají vysoké nároky na odtah spalin. Rekonstrukcí třeba řešit i případy, kdy původní vložka nedokáže plnit svou funkci a kondenzát se dostává do těla komína.

Zvětšení průduchů

Pokud rozměry komína neodpovídají požadavkům, lze je vyfrézovat. Fréza se spouští do komína a odebírá materiál z vnitřní části, čímž se zvětší prostor, aniž by se muselo zasahovat do vnějšího pláště. Zvětšením průřezu komína se vylepší jeho tah a získá dostatečný prostor na novou komínovou vložku. No fréza si neporadí s cementovými, betonovými ani se šamotovými trubkami. V takových případech budete muset postavit nový komín. Průměr průduchu na plynový kotel v rodinném domě standardní velikosti je 14 cm. Krbová vložka potřebuje průměr 16 až 20 cm – v závislosti na výkonu, kachlové kamna 18 až 20 cm.

39559-komin

Komínová vložka

Výběr závisí od spotřebiče napojeného do komína, a tedy i od paliva. Na nových komínech se používá většinou keramická vložka, ale při rekonstrukci by bylo problematické spouštět do komína takové vložky. Bez předchozího frézování to není možné. Šamotové vložky jsou vhodné na všechny typy paliv, jejich životnost je nejdelší a jsou bezpečné i z hlediska vznícení spalin. Při tuhých palivech musí odolat nejen vysokým teplotám, ale i průniku kondenzátu, který vzniká i při topení plynem. Hliníkové vložky lze použít v komíně na plynový spotřebič. Životnost mají omezenou na dva až pět let, v komíně na spotřebič na tuhá paliva jsou zakázány. Vložka z nerezavějící oceli je vhodná na tuhá a plynná paliva a má několikanásobně delší životnost než hliník.

Celkový čas na realizaci frézování a vložkování komína trvá maximálně jeden den a dá se renovovat během celého roku a za každého počasí. Část nad střechou Kromě účinků spalin musí nadstřešní část komína odolávat různým klimatickým podmínkám. Vlivem těchto faktorů může dojít k prasknutí této části komína. Mimo topné období bude nezbytné praskliny opravit a zajistit konstrukci před dalšími deformacemi. Pokud je zdivo narušené, rozdrobené, třeba ho rozebrat a nadstřešní část vyzdít nanovo. Vhodné jsou ostře pálené, mrazuvzdorné cihly nebo šamotové cihly. Rekonstruovaný komín musí splňovat určité požadavky. To dokladuje revizní zpráva, jejíž součástí by měly být i certifikáty použitých materiálů. Revizní zprávu si třeba uchovat na případné reklamace, pojistná plnění ze strany pojišťovny v případě vzniku požáru.

nerezove-kominy2