Nový živý plot pouze za příznivého počasí

Po oteplení můžeme vysazovat nový živý plot na tvarování. Důležitá je volba vhodného druhu dřeviny, která rozhoduje o jeho výši a hustotě.

Před vysazováním už musíme vědět, jaká má být konečná výška plotu, a podle toho vybírat. Například často používaný ptačí zob je vhodný na středně vysoké ploty, s výškou 1 až 1,5 m. Při pěstování do větší výšky je řídký a často neplní svou funkci.

Na středně vysoké ploty se využívá dřišťál, některé druhy zlatice, tavolník a jiné. Mohutnější dřeviny, jako javor, klen a habr, se používají na živé ploty vysoké 2 až 4 m, roční přírůstky dosahují 25 až 35 cm.

 Těžko se udržují nižší, protože větve jsou příliš hrubé a hrčovité. V období časného jara je čas i na tvarování řezem, případně zpětný řez živých plotů z opadavých dřevin.