Nedostatky při zateplení

Když se zateplení udělá nesprávně, může se stát, že nepřinese očekávaný komfort a úsporu, ale naopak kopu starostí.

Odborníkům, kteří se dlouhodobě věnují problematice rekonstrukcí domů, by se už dnes mohlo zdát, že všechny nejasnosti kolem zateplování již byly stokrát vysvětleny. V praxi to však vypadá jinak, omyly a chyby majitelů domů a některých realizátorů se stále opakují. Které jsou nejčastěji, jsme se zeptali odborníka.

Stačí zateplit severní stěnu

Zateplením pouze jedné stěny by se tepelné ztráty snížily jen minimálně a většina tepelného toku by se přesměrovala do nezateplených částí budovy, kde by se na chladnějších površích mohla srážet vlhkost. Někdy se uživatelé domů uchýlí k částečnému zateplení z důvodů nedostatku financí. Takové řešení odborníci nedoporučují, víc se vyplatí věnovat čas hledání vhodného způsobu financování – přijatelné kombinaci využití vlastních zdrojů na účtu, dotací od státu k odstranění systémových poruch a úvěru. Pokud je skutečně potřeba rozčlenit projekt obnovy na etapy, třeba to udělat po konzultaci s odborníkem, který zohledňuje priority a finanční možnosti.

zatepleni-fasady-1

Zateplený dům „nedýchá“

Jedním z důvodů, proč majitelé domů odkládají zateplení nebo volí jen zateplení jedné stěny, je názor, že takto zateplený dům může „dýchat“. Prodyšnost zateplovacího systému se však dá docílit i rozumnějším způsobem – použitím izolačních materiálů na bázi kamenné minerální vlny, které dobře propouštějí vlhkost, čili mají nízký difúzní odpor, kombinací s materiály, které mají rovněž nízký difúzní odpor (omítka, lepidlo) v difúzně otevřených nebo trvale provětrávaných systémech.

Vyměnit okna a zateplit balkony se dá i dodatečně

Správný postup je, když se stěny zateplí po výměně oken a opravě balkonů a lodžií. Před zateplením je třeba prověřit stav nosné konstrukce, pokud je odhalena a zkorodovaná kovová výztuž, je třeba ji nejprve opravit a zacelit všechny spáry a nerovnosti na balkónové desce. Mnozí dodavatelé zateplovacích systémů mají i speciální systémy na opravu balkonů. Na zateplené stěně se určitě dají dodatečně vyměňovat okna, ale realizace takových úprav je náročná na přesné a zručné provedení, proto je třeba ji svěřit do rukou odborníkům. Zateplení musí sahat až úplně k rámu okna, jakákoliv mezera znamená tepelný most, čili studenou stěnu, kudy vám nejen uniká teplo, ale sráží se vlhkost a tvoří se plísně. Ne vždy je možné udělat všechno najednou, proto může být zateplení realizováno i postupně, ale časové odstupy by měly být co nejkratší.

Dům se dá zateplit i zevnitř

Interiérové ​​zateplení přináší značná rizika a je náročné na kvalitní vypracování detailů. Doporučuje se pouze v nezbytných případech, kdy není možné zateplení z vnější strany, například u historických budovách. Při nesprávném zrealizování hrozí srážení vlhkosti na stěně pod tepelnou izolací, kde může způsobit narušení tepelné izolace a tvorbu plísní. Taktéž je složité vyřešit tepelné mosty jako stropní desky, dělící příčky a podobně. Takové zateplení se proto musí řešit vlhkostně nepropustnou konstrukcí a finální povrchovou úpravou sádrokartonem.

DSCF4784

Tloušťka izolačního materiálu

Nedá se obecně říci, jaký typ a tloušťka izolačního materiálu se hodí na každou stavbu, tyto údaje musí posoudit a navrhnout projektant individuálně pro konkrétní dům a podle individuálních požadavků majitelů na energetickou náročnost budovy. Hodnoty se liší podle toho, jaký výsledek chce majitel dosáhnout, zda má zájem o běžný standard, nebo nízkoenergetický, případně energeticky pasivní dům. V současnosti se průměrná tloušťka pohybuje v rozmezí 10 až 12 cm a podle zkušeností bývá v tomto rozměru většinou efektivní. Na tloušťce a druhu tepelné izolace se však šetřit nevyplatí. Při izolaci o tloušťce pod 10 cm může být nulová teplota vnitřního povrchu obvodové stěny v zimním období příliš nízká a může na ní kondenzovat vlhkost. Konečně, největší část rozpočtu celkové obnovy budov tvoří fixní výdaje spojené se stavebními a lešenářskými pracemi a další komponenty zateplovacího systému, lepidlo, síťka, kotvy či omítka, takže rozdíl v ceně za větší tloušťku izolačního materiálu celkové náklady významně neovlivní.

Zateplování je jednoduché, zvládne ho skoro každý

Nejčastější chyby při zateplování podkrovních prostor jsou při výběru vhodného druhu fólie a její nesprávná montáž. Fólie bývá často při montáži narušena či nedostatečně přeložena, a tak může později propouštět vlhkost. Izolaci na straně interiéru je třeba překrýt parotěsnou zábranou. Foto: archiv

Podle zkušeností z praxe je nejvíce nedostatků při zateplených domech způsobených nesprávnou instalací zateplovacích systémů. Pracovníci realizačních firem buď z nedostatku zkušeností, nebo ve snaze šetřit na zákazníkovi například nanášejí lepící směs pouze na několik bodů místo toho, aby lepidlo v rovnoměrné vrstvě nanesli po celém obvodu desky. dalším způsobem, jak firmy mohou znehodnotit zateplení, je vynechání soklového profilu, tato chyba může mít za následek pukliny. Majitel domu by měl také sledovat, zda firma používá dostatečně dlouhé kotvící prvky na minerální vlnu, a speciální si třeba dát pozor na zateplení kolem oken. Špatným výběrem realizační stavební firmy a přehnanou snahou šetřit za každou cenu vznikají největší technické chyby i finanční ztráty. Ideální je zateplování svěřit řemeslníkům s dobrými referencemi, které si osobně ověříte.

Jak se projeví nesprávně zateplení?

Studené stěny – bývají způsobeny příliš tenkou nebo porušenou tepelnou izolací.

Vlhké fleky a plísně – najdeme je nejčastěji v okolí oken a balkonů, kritickými místy jsou také rohy a kouty místností. Jejich příčinou bývá také nedostatečná tepelná izolace nebo nepřesné, zda nedbalé připevnění izolační vrstvy k členitějším tvarům na fasádě. Je třeba se také přesvědčit, zda po zateplení nebyla narušena izolace nesprávnou manipulací – montáží sušáků na prádlo, klimatizačních jednotek a podobně.

Pukliny, bubliny a opadávající izolace – takové poruchy může zapříčinit také jen nesprávná aplikace izolantu nebo použití nevhodného typu, zda množství komponentů zateplovacího systému.

Zatékání střechy a vytváření plísní uvnitř střešní konstrukce – nevhodný výběr izolační fólie a parozábrany, nedbalá aplikace parotěsné zábrany, nepřesné vyměření jednotlivých částí tepelné izolace.