Nedejte mrazu šanci!

Visící rampouchy na žlabu jsou sice efektní, ale pro kolemjdoucí představují nebezpečí. Takový nápor navíc může plech po čase zdeformovat. Vhodnou prevencí případných rizik jsou vyhřívané okapy.

Temperování žlabů a svodů zajišťuje jejich průchodnost za mrazu i oblevě a brání vzniku rampouchů. Ochranný systém lze nainstalovat na jakýkoliv typ střechy a odvodňovacího systému. Kabely se upevňují pomocí speciálních držáků. Druh, počet a rozestup fixačních prvků závisí na tvaru a materiálu žlabu, případně svodu.

MANUÁLNÍ ČI AUTOMATICKY?

Systém ochrany žlabů se dá ovládat ručně. Co se týče pořizovacích nákladů, je to nejlevnější řešení, připravte se však na nákladní provoz. Hospodárnost a efektivitu zařízení zvyšuje automatická regulace. Nemusíte se obávat, zda jste zapomněli vypnout zařízení a „vytápíte“ zbytečně.

Ochranný systém je v provozu pouze nezbytný čas, protože okolní teplotu a vlhkost monitorují teplotní a vlhkostní čidla. Teplotní senzory omezují činnost zařízení na předem nastavený teplotní interval. Vlhkostní čidla zase registrují přítomnost vody ve žlabu v jakémkoliv skupenství. Stoupne teplota a zmizí vlhkost, řídicí jednotka celý systém vypne.

Regulace bez vlhkostního senzoru je cenově přijatelnější varianta, doporučuje se však jen u menší odvodňovací ploše. Existují i ​​samoregulační topné kabely, které mění výkon v závislosti na teplotě okolí. Při klesající teplotě vzduchu jejich topný výkon stoupne, při stoupající teplotě naopak klesne. Pokud potřebujete vytápět jen malý úsek do 10 metrů, automatická regulace není nutná.

46504-vyjrivani-okapu

PŘEDEVŠÍM JISTOTA

Vnější elektroinstalace, mezi které patří i vyhřívání žlabů a svodů, mohou přenést atmosférické přepětí do vnitřní elektroinstalace budovy. Proto je třeba na vstupu vnější elektrické instalace do budovy zabudovat speciální přepěťovou ochranu. Systém ochrany okapů může mít svůj vlastní rozvaděč, ale může být i součástí hlavního rozvaděče. Pokud je vyhřívání okapů řešeno více topnými okruhy, je dobré, pokud jsou jištěny samostatně.

image-5