Nadkrokevní izolace vám z obytného prostoru neubere

Ztráty tepla přes nezaizolovanú, respektive nedostatečně zaizolované střešní konstrukci představují v případě rodinných domů až 40% celkových tepelných ztrát. Účinné řešení zateplení šikmých střech představuje nadkrokevní izolace, která s sebou přináší řadu výhod.

Požadavky nové normy

S kvalitou izolace střechy úzce souvisí nová tepelně-technické normy (ČSN 730540-2: 2013), která zpřísňuje požadavky na kvalitu tepelné izolace budov včetně izolace střešních konstrukcí. S ohledem na poměr tepelných ztrát přes střešní konstrukce, které v průměru představují až 40% z celkových tepelných ztrát budov, definuje nová norma nejpřísnější právě požadavky na ploché a šikmé střechy se sklonem ≤ 45 °. Hodnota tepelného odporu R se v jejich případě zvyšuje více než dvojnásobně – z 4,9 m 2 . K / W na 9,9 m 2 . K / W (hodnota platná od 1. ledna 2015). V praxi to znamená, že pokud byste se rozhodli použít na zateplení střechy stejný materiál, museli byste při zachování požadavků normy použít izolaci s více než dvojnásobnou tloušťkou (u minerální vlně s λ = 0,039 W / (mK) bude nutné použít namísto izolace o tloušťce 20 cm izolaci o tloušťce 40 cm). Při tradičním způsobu zateplení s vkládáním tepelné izolace mezi krokve má růst tloušťky izolace za následek zvětšování výšky krokví, respektive vyšší spotřebu dřeva v nosné a pomocné konstrukci krovu a tím i zvyšování nákladů na výstavbu střechy. Dalším negativem zvětšování tloušťky tepelné izolace mezi krokvemi a pod krokvemi je zmenšování vnitřního prostoru v podkroví z důvodu nárůstu výšky krokví.

1976_4-firstausbildung

Moderní řešení

Vedle tradičního systému zateplení střešních konstrukcí (mezi krokve a pod krokve) se stále větší popularitě těší moderní a vysoce účinné řešení v podobě systému nadkrokevní izolace z PIR izolačních desek puren. Izolační desky puren dosahují ve srovnání s běžnými minerálními izolacemi až o 45% lepší tepelněizolační vlastnosti – pro dosažení stejných hodnot tepelného odporu R je tak zapotřebí menší tloušťka izolace. Jednotlivé PIR izolační desky se kladou na krokve z exteriérové ​​strany jako nadkrokevní izolace a mohou se používat v libovolných tloušťkách. Na rozdíl od tradičního mezikrokevního systému zateplení střechy nezasahují do vnitřního obytného prostoru a nezmenšují vnitřní dispozici. Systém z tohoto důvodu představuje ideální řešení nejen u novostaveb, ale i při rekonstrukcích. Jako optimální řešení s ohledem na dosažení normou doporučených hodnot tepelného odporu pro šikmé střechy se ukazuje kombinace tradičního způsobu zateplení tepelné izolace vkládáním mezi krokve (s využitím prostoru mezi krokvemi) a zateplení střešního pláště pomocí systému nadkrokevní izolace puren. Izolační desky puren na náš trh dodává společnost ISOVER.

p1030276

Co přináší nadkrokevní izolace

Panely nadkrokevní izolace se spojují na pero a drážku, což zajišťuje celoplošnou izolaci bez spár a tepelných mostů. Nesporná výhoda systému spočívá v ochraně nosné konstrukce krovu před negativním působením vnějších podmínek (střídání teplot, výkyvy vlhkosti), což pozitivně ovlivňuje životnost konstrukce. Dalším plusem je i menší spotřeba dřeva, protože výška krokve při ní není definována tloušťkou izolace jako v případě tradičního podkrokového variantu, ale pouze statickými požadavky na stabilitu a nosnost konstrukce krovu.

obr.7

Kombinovatelnost a další využití

Při aplikaci nadkrokevní izolace zůstávají jednotlivé krokve v interiéru přiznané bez nutnosti použití dalších řešení. Proto je ideální na sruby a podkroví, kde z estetických, památkových a jiných důvodů chcete zachovat přiznané krovy. Systém izolace nad krokvemi od společnosti ISOVER je samozřejmě možné bez problémů kombinovat s tradičními druhy zateplení mezi krokvemi, respektive pod krokvemi.

DSCN6203