Montovaný nebo zděný dům

Pokud si v porovnávání montované nebo zděné stavby sečtete klady a zápory obou systémů, dospějete k závěru, že skóre je přibližně vyrovnané. Podívejte se, co můžete očekávat  od montované stavby ve srovnání se zděnou.

Montované stavbě se k dobru připisuje především rychlost výstavby. Je pravda, že zděné domy zatím v tomto za nimi zaostávají. Porovnává se však jen hrubá stavba bez základů. Všechny ostatní práce jsou časově velmi podobné u zděného, ​​i montovaného domu. Stejně dlouho trvá práce obkladače, instalatéra, elektrikáře či topenářů. Časová úspora při montáži je výraznější pouze v případě, že je montovaný systém prefabrikovaný, připravený ve výrobě. Jinak je rozdíl mezi zděnou a montovanou konstrukcí jen 6 až 8 týdnů.

Plusy pro montovanou stavbu

Montované domy jsou výbornou volbou na bydlení. Jejich největší výhodou je, že při stejné tloušťce obvodové stěny poskytují mnohem vyšší stupeň tepelné izolace jako zděné. K dosažení potřebného tepelného odporu tedy postačí užší montované stěny, čímž se dosáhne vyšší užitná plocha na stejně velkém půdorysu. Chcete-li postavit zděný dům ve smyslu současných požadavků, musíte počítat se stěnou silnou minimálně 30 cm a s 20 centimetrovou izolační vrstvou. Montovaný dům tutéž kvalitu zvládne o celkové tloušťce stěny 27 – 30 cm. Na pozemku, kde se bojuje s prostorem, přijde vhod každým čtvereční centimetr. Montovaná konstrukce je také lehčí a pružnější než zděná, vyprodukuje méně stavebního odpadu a staveniště je čistší. Potřebuje ale dostatek operativního prostoru na přístup kamionů a jeřábu, i samotnou výstavbu. Zděná si s výstavbou poradí i v úzkých uličkách.

Vydrží zděný dům více?

Závisí to od kvality provádění. Zděný dům s deklarovanou 100 letou životností se může vymykat své pověsti, pokud je lajdácky postaven. Naopak montovaný dům na bázi dřeva může vydržet sto let. Zamyslete se však, zda potřebujete stavět dům pro několik generací, pro svá vnoučata a pravnoučata. I kvalitně postavený zděný či montovaný dům bude časem morálně opotřebovaný. Bez změn by asi v sto ani v padesáti ročním domě nechtěla bydlet žádná generace. Určitě by musel projít rekonstrukcí, aby vyhovoval požadavkům své doby. Často je ale rekonstrukce nákladnější, než dům zbourat a postavit nanovo. Otázka životnosti by proto neměla sehrát závažnou roli při volbě konstrukce.

Montovaný není slabší bratr zděného

Pokud dáte přednost montovanému dřevodomu, musíte počítat s tím, že dřevo trochu pracuje a mohou se objevit i praskliny. Tím se však nevyhne ani zděná stavba a v obou případech je to jen kosmetický nedostatek, který nemá vliv na funkčnost. Zděný dům je více odolný vůči různým zásahům, například demolicím, vrtání, ale i vůči vodě a vytopení. Má lepší schopnost akumulovat teplo, co ho dělá tepelně vyváženějším vzhledem k výkyvy počasí. Na druhou stranu ale potřebuje delší čas na vytopení. Montované domy se snadněji přestavují. Na základě přesného realizačního projektu se dá kontrolovat, co lze zbourat a co ne. Příčky se dají snadněji přemístit. Vytknout mu lze horší zvukově izolační schopnosti. Ani ne tak ve vztahu k vnějšímu prostředí, ale spíše z pohledu šíření zvuku konstrukcemi uvnitř domu. Masivní zděné konstrukce mají v tomto směru lepší vlastnosti díky vyšší objemové hmotnosti.