Minerální tepelně izolační desky Ytong Multipor

Ytong Multipor jsou minerální bezvláknité tepelněizolační desky nové generace s výhodami masivního zdiva. Jejich tvarová stálost, vynikající paropropustnost, nehořlavost a jednoduchá aplikace nachází uplatnění všude tam, kde běžné tepelné izolanty nedokážou zaručit požadované parametry konstrukcí. Stabilně drží tvar, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku.

Zdravotní a hygienická nezávadnost

Ytong Multipor je ukázkou jedinečných technologických možností pórobetonu značky Ytong. Složení výhradně z prvotřídních přírodních surovin (jako jsou vápno, písek, cement a voda), do kterých se přimíchává prostředek na tvorbu póru, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu . Díky maximálnímu odlehčení materiálu mají desky Ytong Multipor srovnatelné tepelněizolační schopnosti jako tradiční tepelné izolace stejné tloušťky. Zachovávají si ale všechny důležité vlastnosti pórobetonu.

5

Nehořlavost a odolnost proti vlhkosti

Tepelněizolační desky Ytong Multipor jsou nehořlavé a splňují kritéria třídy A1 , podle normy EN 13501 – 1. Toto umožňuje využití v mnoha oblastech, kde není možné použít jiné tepelné izolanty, jako například v podzemních garážích nebo chráněných únikových cestách.

Přechodný účinek vlhkosti v hrubé stavbě se na minerální izolační desce neprojeví, jak dokazuje i test, který byl proveden pro podzemní garáže v rizikových záplavových oblastiac h – YTONG Multipor minerální izolační deska DI byla přilepena k betonovému stropu a na několik dní ponořena pod vodu. Výsledek byl ohromující. Desky zůstaly nepoškozené, slepení kompletně drželo a několik dní po vysušení vzduchem se obnovila i plná izolační funkce stropu. Jiné izolační systémy to nedokážou a musí se s vysokými náklady vyměňovat a likvidovat.

007469o3

Dlouhá životnost a ochrana životního prostředí

Unikátní výhodou izolační desky YTONG Mulitipor je jejich tvarová stálost , což v praxi znamená, že jsou odolné vůči tlaku, stabilně si zachovávají svou formu, jsou odolné proti vlivům chemických látek a nestárnou. Schopnost propouštět páru výrazně přispívá k schopnosti YTONG Multiporu se vypořádat s případnou vlhkostí v konstrukcích bez jakýchkoliv následků.

Desky Ytong Multipor zlepšují tepelnou pohodu interiéru, šetří energii a přispívají tak k ochraně životního prostředí . Složení výhradně z prvotřídních surovin činí z desek Multipor ekologicky přijatelný a bezchybný stavební materiál. Navíc, zbytky je po zpracování lze plnohodnotně recyklovat .

obrazek24

Jednoduché pro řemeslníky i laiky

Jak odborný řemeslník, tak i řemeslně zručný laik dokáže minerální izolační desku rychle, nekomplikovaně a hospodárné opracovat a zpracovat . Nejrozličnější tvary stropů se dají zateplit pouze s malými vynaloženými silami. Šikovný formát minerální izolační desky 600 x 390 mm ​​zaručuje rychlé zpracování. S YTONG Multipor brusným hladítkem se dají snadno a do roviny vybrousit poslední nerovnosti. Jelikož YTONG Multipor může sloužit i bez povrchové úpravy, je možné nátěry nebo stěrky realizovat až časem, když se povrch zapráší nebo zašpiní. Je to výhoda, jakou alternativní stavební materiály ( jako vláknité tepelné izolace) neposkytují.