Kvalitu stěny ovlivní její samotný materiál

Pálená cihla je tisíciletým a ověřeným stavebním materiálem. Je zárukou zdravého a kvalitního bydlení iv současnosti. Hlavní předností tohoto materiálu je vyvážená kombinace stavebně fyzikálních parametrů.

Dnešní pálené cihly spojují tradici, ale i moderní technologii. Aby si tento oblíbený materiál zachoval své typické vlastnosti i ve formě samotné stavby, je třeba při realizaci dodržovat určitá pravidla.

Na stavbách jsme většinou svědky neodborného technologického postupu, následně na to se nám zhorší i kvalita samotné stavby. Stěna je vlastně soustava stěnových prvků, které jsou uloženy podle přesného uspořádání a vzájemně jsou spojeny pomocí malty. Nesmíme zapomenout, že všechny použité materiály, jakož i úroveň zhotovení ovlivňují výsledky kvality dané stěny. Vzhled i samotný tvar každého stěnového prvku je rozhodující pro vzhled a kvalitu samotné stěny, jakož i pro dobré a trvanlivé spojení jednotlivých prvků.

Broušené cihly v novém provedení …

Speciální broušené cihly jsou ve světě známy již několik let a mezi kupujícími se těší velké oblibě. Dovážené byly ik nám, ovšem bez důkladné technické podpory, takže mnozí stavebníci nedokázali využít jejich výhody. Postupně se však na trhu objevovaly cihly s technologickým poradenstvím, které nabízely specialisté ve světě staveb. První broušené cihly se začaly dovážet z Rakouska. Postupně procházeli různými změnami a vylepšeními jejich samotných vlastností. Z cihel docílíme vysokou kvalitu stěn a docílíme výbornou dekorativní funkci.

Vlastnosti cihelného stropu

Konstrukce z pálených cihel je vlastně konstrukce, která se postupně přizpůsobuje rostoucím požadavkům, ne jen na jejich statické parametry, nebo trvanlivost, ale také na tvorbu tepelných a zvukových bariér. To vše však se zachováním nároků na jejich estetické vlastnosti.