Kvalitní studny

Bez vody není život. Říká se, že příští válka bude o vodu. Jak to tedy je ? Je jasné, že cena vody, jako suroviny, se bude pohybovat jedině směrem vzhůru. Jak se na to připravit ? Neboť, jak praví staré baťovské heslo, Kdo je připraven, není ohrožen. Je řešením vlastní studna?

Voda je velmi cenná surovina. Několik miliard lidí nemá přístup k čisté, nezávadné vodě.  Evropská unie dala 2 miliardy na průzkum vody v ČR. Španělsko, Portugalsko, díky změny klimatu se mění ve vyprahlé pouště. EU má zájem o vodu z ČR. Jeden výzkumný pracovník z Prahy sepisoval dokonce loni  všechny vrtné soupravy v ČR . Pro realizaci tak velké zakázky v ČR. Za 2 miliardy provést průzkumné vrty.

EU má zájem o českou vodu. Je kvalitnější, než slovenská. Slovenská má zpravidla vyšší obsah Manganu .

 

Je jasné, že cena vody, jako suroviny,  se bude pohybovat jedině směrem vzhůru.

Jak se na to připravit ? Neboť, jak praví staré baťovské heslo, Kdo je připraven, není ohrožen.

Pokud stavíme  nový rodinný domek, rozhodně bychom měli zvážit realizaci vlastní studny. Vrtaná studna je levnější než kopaná, a dá více vody. Je tedy vydatnější. Cena 20 – 50 000,- Kč. Dle složitosti geologického podloží.

Roční spotřeba rodinného domku je cca 250 m3 vody. Při cena 20 – 30,- Kč/m3 jsou roční náklady 5000,- Kč. Návratnost investice při dnešních cenách je 4 roky. Dnešní ceny ovšem nebudou platit věčně.

Další argumentem, proti odkladu realizace studny,  je stále složitější povolování studní. Jen během roku 2002 se měnil vodní zákon, a vyhlášky  asi  3 x. V lednu postačovalo pouze ohlášení, v květnu už byl nutný geologický průzkum, projekt od architekta včetně asistence hasiče. Přičemž geologický průzkum je úplně zbytečný. Až studnu vykopete, nebo vyvrtáte, teprve zjistíte, co tam ve skutečnosti je. Jaké podloží. Geologické mapy jsou příliš obecné.

Pokud vyvrtáte 2 studny 2 metry vedle sebe, každá může být v úplně jiném materiálu.  V současné době většina stavebních úřadů akceptuje ohlášení průzkumného vrtu, po vyvrtání studny pak projekt a stavební povolení. Jsou ovšem i některé obecní  úřady , které překračují svoje pravomoci. Dokonce jednomu rodinnému domku starosta, neznalý zákona, zakázal realizaci průzkumného vrtu, aniž by  k tomu byl oprávněn. Dost složitostí lze zažít i od KRNAPu.

Studny dnes vrtá hodně firem. Ovšem kvalita je naprosto různá až hrůzná.

 V kopci, kde je voda v 18 metrech, v Horním Lidči,  navrtala jedna Kroměřížská firma jen sucho. Nemají techniku do bahna, v 18 m je měkko. Neubrali tlak vzduchu při vrtání zemi, dávali do země 6 atm, zalepili studnu tlakovým bahnem.  Vedlejší studny přetékají vodou vrchem, tento investor má sucho.

Ve Zlatých horách : jedna vrtařská firma vrtala 40 m. Jen bahno. 2. v tom samém vrtu 20 m, vody dost. 0,7 l/s. Tedy cca 2800 l hodinově.

Na Pradědu jsou 4 vrty 80 – 120 m. Všechny suché. Netrefíte – li v horách skalní puklinu, můžete vrtat i 100 m . Budete míti sucho.

Není to tak : čím hlubší studna,  tím více vody.

KODEK s.r.o. vrtal v Krkonoších. 1321 m. n.m. Pustá skála. Puklina nalezena v 38 m. Vrt  jen cca 42 m. 4,5 l/s. Tedy pro tepelné čerpadlo 50 kW. Tepelné čerpadlo voda – voda, tedy topení ze studny, má vyšší topný faktor, i výkon, než hlubinný vrt. Navíc je studna levnější.

Pokud bude studna vydatná, lze ji využít i pro vytápění tepelným čerpadlem.

Kodek s.r.o.  zajištuje hydrogeologický průzkum i vrtání studní  v celé čr i SR.

Skupina Penta  prodala Severomoravské vodovody a kanalizací (SmVaK) španělské společnosti Aqualia.  Je jasné, že budou chtít, aby se jim peníze co nejrychleji, s co možná nejvyšším výnosem , vrátily.

Máte – li možnost, chovejte se tak, aby jste se nestali doživotním zákazníkem – nevolníkem- molochu zvaného Vodovody a kanalizace. Jedná se totiž o přirozený monopol. Nabízené služby musíte přijmout. Nemáte právo výběru. Do každého domu vede jen 1 trubka, 1 kanál. Její majitel si může diktovat cenu. Nikdo jiný, než Váš monopolní dodavatel, Vám tyto služby poskytnout  nemůže, pokud se na kanalizaci jednou připojíte.