Kruté rozhodnutí, které je třeba udělat v malé kuchyni

Zní to drasticky, ale v malé kuchyni člověk potřebuje přátele, kteří nás dotlačí k těžkým rozhodnutím.

Zahlcená kuchyně je nejen nepěkná a neefektivní, ale může být i nebezpečná. Riziko poranění je totiž vyšší ve stísněném prostoru, kde se zachází s křehkými, ostrými nebo horkými predmetmi.Ako tedy udržet malou kuchyň v snesitelné míře vybavení?

Především, je třeba se zbavit iluzí. To je zároveň nejtěžší úkol. Mnoho věcí, které v kuchyni máme, totiž nepoužíváme často, ale odkládáme je s představou, že se „jednoho dne“ sejdou, že jednou začneme vyřezávat zábavné tvary ze zeleniny, vykrajovat veselé koláčové postavičky, že se vrhneme do tajů míchání drinků.

Vytřídit jakékoliv zásoby není snadné. K mnohým věcem totiž máme citový vztah, ceníme si jejich hodnotu (ačkoliv se nám nelíbí, nehodí a nepotřebujeme je), jednoduše, nechceme se jich vzdát. Jak se říká, v této chvíli poznáš přítele.

Dobří přátelé se dokáží podívat na věci s odstupem a mohou nás přinutit učinit těžké rozhodnutí. Jako například vzdát se poškozena mísy, vyhodit staré vařečky, odnést zkažený šlehač do servisu nebo do zberu.Pri velkém úklidu kuchyně – a zvlášť té malé, si třeba hned na začátku ujasnit dvě věci:

1. Styl vaření

Pokud bydlíte v malém bytě s omezenou možností stolování, nepotřebujete velkou soupravu hrnců a pánví, protože není velmi pravděpodobné, že budete každý týden vařit pro tucet hosty.
Pokud nemáte myčku a sklenice myjete ručně, nepotřebujete velké zásoby skla, protože omytí poháru trvá maximálně 5 sekund.
Pokud nepijete míchané drinky častěji než na narozeniny a Nový rok, nepotřebujete barmanskou soupravu, která zbytečně zabírá místo v lince.

2. Kuchyňský styl

Šťastní minimalisté! Ti se umí spokojit s málem – av nouzi improvizovat. My ostatní musíme čas od času projít vnitřní kontrolou, zda se neobklopuje zbytečnostmi.