Krbový systém jinak

Oheň blikotající v krbu vytvoří v interiéru nejen příjemnou atmosféru, ale naplní ho i teplem. Moderní technologie umožňují tento fakt naplno využít a zapojit krb do systému vytápění či ohřevu teplé vody. Nabízejí i řešení pro ty, kteří nemají možnost napojení na komín.

Otevřený krb bez krbové (krbové) vložky není tak účinný jako krb s vložkou. Bezvložkové varianty mají totiž nízkou tepelnou účinnost, jen kolem 15 – 20%, při krbových vložkách s dvířky je tepelná účinnost podstatně vyšší. I zde jsou však velké rozdíly mezi jednoduchými, převážně cenově dostupnějšími modely a technicky dokonalejšími vložkami. Při technologicky nejvyspělejších spotřebičů se může tepelný zisk pohybovat na úrovni až kolem 80% z vyrobeného tepla.

Při těch jednodušších to může být jen něco přes 20%, což se negativně projeví na spotřebě dřeva. Krbová vložka bývá vyrobena převážně z litiny nebo oceli, často je víceplášťových, v kombinaci se šamotem, betonem či jinými speciálními materiály. Důležitá je přitom kvalita suroviny. Stavba krbu je citlivou záležitostí vzhledem k různé bezpečnostní rizika či garance. Určitě ji proto svěřte do rukou skutečných odborníků. V případě, že na úpravy související s připojením krbu na komín nemáte podmínky, zvolte jiný variantu – Biokrby.

Při plánování krbu  je důležité uvědomit si, zda má být jen občas využívaným designovým doplňkem nebo bude naplno vytíženým topným tělesem.

1 Systém s horkovzdušnou krbovou vložkou

Horkovzdušná krbová vložka s dvířky využívá pro přenos tepla jednak cirkulaci vzduchu, ale také sálání. Zabudovat se může do obestavby z různých kamnářských materiálů, které určí charakter celého krbu. V případě použití výlučně izolačních materiálů se téměř celé vyrobené teplo odevzdá přes mřížky prostřednictvím ohřátého vzduchu, tedy konvekcí. Výhodou je okamžitý náběh, ale nevýhodou zase velmi krátký doběh, často spojený s krátkodobým přehříváním interiéru a tepelnými šoky. V současnosti je více preferovanou alternativou akumulační, případně tzv. kombinovaný krb.

Vzhledem k dnešní styl života a stavebně parametry budov je to jedna z nejoblíbenějších a nejvhodnějších možností. V tomto případě se část vyrobeného výkonu prostřednictvím horkého vzduchu okamžitě předává přímo do interiéru konvekcí a část se předává sáláním. Akumulace krbu zase zajistí, že část vyrobeného tepla se ukládá a využívá v době, kdy ve vložce už dávno nehoří oheň. V praxi to znamená, že majitel po příchodu z práce poměrně rychle dosáhne doma požadovanou teplotu, ve zvýšené míře pociťuje blahodárné účinky sálavého tepla, do značné míry jsou eliminovány tepelné šoky a krb zůstává nezřídka teplý i po celou noc. Za určitých okolností je možné navíc rozvádět ohřátý vzduch i do ostatních místností. Poslední možností využití kvalitní horkovzdušné krbové vložky je tzv. Hypokaustový sálavý krb, který vše vyrobené teplo odevzdává výhradně sálavým způsobem. Na takovém krbu nenajdete mřížky, a proto je vhodný i pro alergiky. Bonusem je, že správně postavený Hypokaustový krb dokáže dům vyhřívat dlouhodobě nezřídka i 12 hodin bez potřeby přikládání paliva a lze jím vytápět i přilehlé místnosti, dokonce i o patro výš. Na takový typ krbu je možné použít jen opravdu kvalitní, plně těsné krbové vložky s přívodem vzduchu z exteriéru.

Tepelnou účinnost tradičních otevřených krbů lze teplovzdušným nebo teplovodním systémem zvýšit o několik desítek procent.

2 Systém s teplovodní krbovou vložkou

V teplovodní krbu se část tepla vzniklá při hoření odevzdá přes tepelný výměník vodě, která teplo přenese dále do systému. Může jít o externí výměník, který se namontuje na komínové hrdlo vložky, nebo o výměník integrovaný přímo do krbové vložky. Vodě se v něm předá od cca 30 do 80% energie z nominálního výkonu topeniště, zbytek přejde do vytápěné místnosti vzdušnou konvekcí, resp. sáláním. Teplovodní krb je nejvhodnější doplnit akumulační nádrží, ve které se uloží výkonové přebytky na pozdější využití. Tato varianta se tak dá použít i na ohřev topné vody a také na přípravu TUV.

Při instalaci je důležité zcela dodržet požadavky výrobce na způsob zapojení se všemi komponentami, které zajistí bezpečnost systému v případě provozu či přehřátí. Právě teplovodní krby se nejčastěji doporučují, když chcete vytápět více místností, navíc vzdálených od sebe. Vodu jako přenosné médium je o něco jednodušší přivést do vzdálenějších prostor, takový typ krbu lze propojit i se stávajícím teplovodním topným systémem, s radiátory či s podlahovým vytápěním, výhodou je i zmiňovaná akumulační nádrž. Tím pádem se však teplovodní krb stává závislý od ostatních instalačních zařízení av případě jejich deaktivace ho často již nelze použít.

fireplace-416042_1280

3. Biokrby

Biokrby jsou specifickou alternativou, která si nepotrpí na komín. Při hoření v kvalitním Biokrby nevznikají škodlivé látky, pouze voda a oxid uhličitý, který běžně vydechujeme, a to díky propracované technologii a použitému kvalitnímu palivu – bioalkoholu. Místnost však třeba občas provětrat, aby se oxid uhličitý příliš nehromadil. Plamen přitom nedymí, po popelu ani stopa, takže tato zařízení jsou přátelské k životnímu prostředí.

U kvalitních interiérových Biokrbů nejsou při zapalování potřeba žádné zápalky apod. Proces zapálení zda zhasnutí probíhá plně automaticky pod kontrolou senzorů. Zároveň při těch nejlepších produktech nikdy nedochází k přímému kontaktu paliva s ohněm. K spalovacím tryskám se přes soustavu výparníku a vedení dostanou vždy jen výpary. Palivo zůstává bezpečně v zásobníku. Výhodou takového systému je, že oproti jednodušším zařízením oheň hoří krásným zlatožlutým plamenem a celý proces spalování je bezpečnostně monitorován senzory. Je však třeba počítat s tím, že takový Biokrby má za úkol hlavně zvýšit komfort a bezpečnost majitele a dát mu tak možnost nerušeně si kdykoliv bez námahy vychutnat kouzlo plamene. Zanedbatelné nejsou ani výkonové parametry, při těch propracovanějších produktech plynule ovladatelné např. i přes smartphone či tablet prostřednictvím internetu nebo dálkovým ovladačem. Architekti a designéři zase přivítají širokou paletu designového řešení. Nejsou totiž limitováni připojením na komín, specifickou obestavbou či přívodními instalacemi.

Existuje mnoho variant – stolní, volně stojící i závěsné, které např. výborně zastoupí obraz na stěně. V případě potřeby se však dají zabudovat i do zdi nebo nábytku či na místa, kde jiné alternativy nepřicházejí v úvahu. Výrobci dnes nabízejí dokonce už i speciální typy pro instalaci do „klasických krbů či vložek na dřevo“, často z různých důvodů roky nepoužívaných. Doplňkem Biokrby mohou být zvlhčovače vzduchu či různé aromatické přípravky. Biokrby však není jen interiérová záležitost. Lze jej umístit do zahrady i na terasu.

Díky bezprašné provozu je Biokrb vhodný i pro alergiky.