Krbové vložky

Na trhu je dnes množství krbových vložek, které se liší nejen designem, ale i parametry a technologiemi. A vybírat třeba pečlivě, abyste předešli pozdějšímu zklamání. Jak se však v nabídce zorientovat?

Předem byste měli mít představu o tom, co od krbu očekáváte, a při výběru byste určitě neměli upřednostnit jen jeden z parametrů. Ani s tou nejkvalitnější krbovou vložkou či systémem totiž nebudete spokojeni, pokud nebyly vhodně zvolené. Na začátek je tedy důležité vědět, co se skrývá za pojmy, které krbové vložky charakterizují.

Důležité je i kvalitní palivo a dodržování zásad správného topení. Vhodným palivem do krbové vložky KRAJINA od společnosti THORMA je dřevo nebo hnědouhelné brikety. Regulační rozsah tepelného výkonu: 5,5 – 16,5 kW, výhřevnost: 120 – 220 m3, rozměry: 818 × 675 × 500 mm.

Reliz krb 4

Výkon

Při krbových vložkách je to asi nejvíce skloňovaný parametr. Zde je třeba si uvědomit, že každý uvedený kilowatt výkonu znamená jisté množství paliva, tedy dřeva, které je třeba přiložit. Jednoduše řečeno, více dřeva rovná se vyšší výkon. Při vložkách se zpravidla uvádí nominální výkon – je to průměrný výkon, který se získá z nominální dávky paliva za 1 hodinu hoření. Každá krbová vložka má výrobcem stanovený jmenovitý výkon, tedy množství paliva, při kterém pracuje optimálně a dosahuje nejvyšší účinnosti. Nominální výkon je přitom úzce spjat s účinností – při změně jednoho parametru se automaticky mění i druhý. Zároveň s regulací výkonu se tedy mění i účinnost vložky. Proto doporučujeme vybírat krbovou vložku s takovým nominálním výkonem, který co nejvíce odpovídá tepelné potřebě domu. Bude tak pracovat s optimální účinností.

Zde je řada jednoznačná – obraťte se na odborníka, který dokáže na základě projektu domu určit tepelné ztráty, a tedy i potřebný výkon vložky s ohledem na typ plánované obestavby. Jelikož krb nepředává tepelný výkon lineární, vhodná obestavba (o různých typech jsme psali v minulé části ) je velmi důležitá.

Při výběru nového auta zvažujeme množství faktorů – design, spolehlivost, kvalitu, výbavu či použité technologie, možnosti servisu a samozřejmě cenu a provozní náklady. Auto přitom kupujeme na mnohem kratší dobu než krb, navíc krb nelze tak jednoduše vyměnit.

207677-6446

Účinnost

Za tímto údajem se mohou skrývat dvě různé informace. Výrobci nejčastěji udávají účinnost spalování, tedy schopnost vložky přeměnit palivo na teplo s co nejmenším nevyužitým zůstatkem (popel, saze, nespálené kusy …). Při průměrné účinnosti spalování dnešních vložek kolem 80% získáte z 1 kg předepsaného paliva přibližně 3,2 – 3,5 kWh tepelné energie.

Druhou možností je tepelná účinnost, která vyjadřuje schopnost vložky odevzdat vyrobené teplo do interiéru (tak, aby neunikalo nevyužité komínem). Naznačují ji průměrné teploty v komoře a teploty spalin na vstupu do komína (abyste nezničili komín, teplota spalin by zde měla být kolem 180 až 200 ° C). Zde jsou rozdíly mezi krbovými vložkami asi největší – vysoká účinnost spalování totiž nemusí znamenat i vysokou tepelnou účinnost.

Chcete-li dosáhnout nominální výkon uveden v popisu vložky, musíte do ní vkládat předepsané množství paliva přibližně každou hodinu, jinak se výkon sníží (např. 2 kg dřeva na 1 hod. – Cca 7 kW, ale 2 kg dřeva na 2 hod. – Cca 3,5 kW).

krb-pec-piecka-ohen1_dreamstime

Cena

Cenové rozpětí je při krbových vložkách opravdu široké – od pár stovek až po několik tisíc eur. Určitě přitom neplatí, že za různé částky dostanete stejnou kvalitu, pravidlem však není ani teze: čím vyšší cena, tím lepší vložka. Jako u každého sortimentu, i zde mohou být rozdíly zásadní. Na trhu najdete produkty zaměřené na co nejnižší cenu (ovšem s rizikem nízké kvality a vysokých provozních nákladů), takové, které kladou důraz na design (a technologie se nejednou podřizují vzhledu), nebo zařízení určená i k trvalému užívání a vytápění (převážně s propracovanou technologií a přizpůsobeným designem). Důležité je uvědomit si, že cena krbové vložky se vždy skládá ze dvou částí: z pořizovací ceny a provozních nákladů. Pokud vezmeme v úvahu životnost, právě druhá část by měla ovlivňovat nejvíce. Platí přitom, že čím je model technologicky vyspělejší, tím menší budou provozní náklady.

O pár let si cenu krbu možná nebudete pamatovat. Pokud však nesplní to, po čem jste toužili, určitě si vzpomenete, na čem jste šetřili zbytečně.

krby

Vzhled

Design by neměl být při výběru krbové vložky jediným rozhodujícím faktorem, aby krb nakonec nebyl pouze na efekt. Vzhled však může mít vliv i na fungování a obsluhu krbu. Například s objemnými vložkami s velkým zasklením se zpravidla pojí i vyšší výkon (a tedy více dřeva a více práce). Vyšší výkon je vhodný do větších prostor. Navíc, ne každý typ vložky se hodí do každého typu obestavby – nejen z hlediska designu, ale iz hlediska technologie.

Materiál

Litina či ocel? Téměř klasická otázka. Zde je namístě důraz na kvalitu materiálu. Není totiž litina jako litina ani ocel jako ocel. Renomovaní výrobci s vlastním vývojem, za kterých hovoří dlouholeté reference, jsou v tomto směru většinou dostatečnou zárukou. Obecně se nedoporučuje volit litinu do budov s občasnou provozem, kde hrozí výrazný pokles teploty a žádá se její rychlý náběh. Litina je totiž „citlivější“ na tepelné šoky. Bezproblémová je v temperovaných stavbách. Obecně lze jako ideální volbu do každého typu domu doporučit víceplášťové konstrukce.

Technologie

Asi největší rozdíly mezi krbovými vložkami jsou právě v této oblasti. V každé sice hoří oheň, otázkou však je, jaký je z něj užitek a co při hoření vzniká. Při jednoduchých vložkách je reálná tepelná účinnost nezřídka okolo 20%, u sofistikovanějších se pohybuje i na úrovni více než 80%. Výborným ukazatelem je spotřeba paliva a zmíněné teploty při spalování a vstupu do komína. Špičkou v tomto ohledu jsou krbové vložky vybaveny by-pass systémem. Spaliny se po zapálení nasměrují pomocí klapky nejprve krátkým okruhem přímo do komína a po rozhoření se přesměrují do dlouhého topného okruhu, kde mají dostatek času předat teplo do interiéru.

Důležité jsou i čistota spalování a emise, které v zahradě dýcháte vy a vaši sousedé. Určitě oceníte systémy, u kterých zůstane sklo dlouho čisté nebo se prostě vybírá popel. Záleží i nižší spotřeba dřeva, a tím pádem méně práce s jeho přípravou. Pozor však na informace o několikahodinovém hoření. Při moderních vložkách si sice můžete užívat plameny i po dobu dvou hodin, pak však bez přiložení budou ve vložce už jen žhavé uhlíky.

Kvalita, servis a bezpečnost

Co dodat na závěr? Spokojenost s kvalitním produktem určitě trvá déle než radost z nízké ceny. Vyplatí se tedy vsadit na renomované značky s tradicí a referencemi. A protože každá krbová vložka občas potřebuje údržbu či výměnu opotřebovaného dílu (tak jako všechna zařízení, která mají sloužit dlouhá léta), důležitý je i dostupný servis. Další důležitá věc je bezpečnost! Krb je v podstatě oheň v domácnosti, proto by měly být soulad s normami a certifikace naprostou samozřejmostí. I kvalitní materiály, certifikáty či rady však budou k ničemu, pokud krbová vložka nakonec nebude odborně nainstalována. Tomu, kdo krbovou vložku a celý krb instaluje, navíc vkládáte do rukou bezpečnost své rodiny.