Krb nebo pec

Oba dávají teplo. Jsou funkční a estetický doplněk a vítaný společník našich interiérů právě v době, kdy nastává zima. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Při výběru se řídíme spíše pocitem vnímání krbu či kamen v interiéru. Už méně myslíme na to, že jsou to energetické díla, často designérům či výtvarníkem povýšeno na umělecké. Při plánování tohoto alternativního zdroje tepla se nejdříve seznamte s několika zásadami a až potom se rozhodujte, zda chcete krb, nebo pec.

ŠÍŘENÍ TEPLA

Teplovzdušný krb:
Jednoduché av současnosti nejpoužívanější zařízení v rodinných domech, které ohřívá vzduch pomocí krbové vložky. Ten se prouděním dostává do prostoru. Cirkulace vzduchu je pomerme vysoká, způsobuje tepelnou nepohodu a rozviřování prachu. Šíření tepla je nerovnoměrné, rozdíl mezi teplotou u stropu a podlaze může být i 10 ° C. K dosažení vyšší tepelné pohody třeba více topit, což má za následek vysušování vzduchu i vyšší spotřebu dřeva. Teplovzdušný krb se rychle ohřeje, ale také rychle vychladne. Teplo vyzařuje jen během topení.

Akumulační kamna:
Je to uzavřená obestavby, kde se za Péčová vložku osadí dodatečné tahy, které se ohřívají od horkých spalin. Takto akumulované teplo dokáže ještě dlouho sálat do interiéru. Je to takové teplo „zdarma“, neboť krb bez akumulačního jádra nemá téměř žádnou setrvačnost a odcházející horký kouř vytápí oblohu. Sálavé teplo je oproti konvekci mnohem efektivnější, jelikož se při něm více ohřívají předměty jako vzduch a proudění je minimální, tepelná pohoda vzniká již při mnohem nižších teplotách. Teplo se šíří všemi směry rovnoměrně, takže pod stropem i při podlaze je přibližně stejná teplota. Jelikož nerozvířil prach a nevysušuje vzduch, je vhodné i pro alergiky a lidi s nemocemi dýchacích cest.

sporak_3

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Krb:
Pro krbovou vložku je potřebný větší průměr komínového průduchu. Krb je v podstatě otevřené ohniště se sklem, potřebuje silný tah i odtah. Pro správnou funkci a hoření musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu z exteriéru. Jeho velikost se dimenzuje podle konkrétního vybraného ohniska – krbové vložky. Dimenzovat třeba i nosnost podlahy. Jednoduchý teplovzdušný krb má hmotnost 350 – 400 kilo.

Pec:
Se svým uzavřeným systémem potřebuje minimum vzduchu na hoření, proto postačí menší průměr komína. Má však mnohem vyšší hmotnost než krb, 400 – 1 000 kilo, proto již v projektu třeba naplánovat základ pod těleso pece. Vzhledem k rozdílné požadavky je ideální rozhodnout se pro konkrétní typ ještě během projektových prací, aby se komín a podlaha nemuseli dodatečně upravovat.

cca0f050-5419-44e4-b5b6-0a6f97fb3b91_800_600_fit

ÚČINNOST

Krb:
Má nižší účinnost ve srovnání s kachlovými kamny, pohybuje se od 70 do 75%. Nejdůležitější je uvést do správného poměru kapacitu vložky, tah komína a kubaturu prostoru, který chceme vytopit. Teplo se neakumuluje, během hodiny je teplo vytvořené z jednoho přiložení v prostoru. Přes prosklení krbové vložky pronikne jen část (60%) a zbývající uniká nahoru komínem. Tento nedostatek se snaží výrobci odstranit konstruováním akumulačních teplovzdušných krbů. Přesto jsou krby určeny spíše na příležitostné a doplňkové vytápění.

Pec:
Má vyšší účinnost 80 – 85%, protože většina tepla se akumuluje. Díky uzavřenému systému je výstupní teplota spalin mnohem nižší než u krbové vložce. Akumulované teplo vydrží až 24 hodin bez přikládání. Výhodou kachlových kamen je také to, že dřevo stačí přikládat jen jednou až dvakrát za den. Je vhodná zejména pro dlouhodobé vytápění domu. Nejvhodnější je umístit pec uprostřed otevřené dispozice domu, aby bylo zajištěno rovnoměrné vytopení místností.

kanadske-pece-orez

REALIZACE A VYUŽITÍ

Krb:
Od návrhu přes montáž až po první zátop uplyne 6 – 8 týdnů. Aby se prostor, ve kterém je teplovzdušný krb, nepřetápíme, je dobré dostat teplo i jinam. Pomocí teplovzdušných rozvodů a ventilátoru lze rozložit teplo v celém domě. Jiný efektivní převod energie z ohně krbu zajišťuje vložka s teplovodním výměníkem. Takto ohřátá voda může být využita k vytápění celého domu a ohřev teplé užitkové vody. Jednoduchý krb se dá zrealizovat již za 3 000 eur.

Pec:
Časově náročnější je návrh i realizace, neboť třeba správně dimenzovat velikost ohniska a tahy v součinnosti s komínem, potrvá to 2 – 3 měsíce. V porovnání s krbem je i cena pece dvou- až trojnásobně vyšší. Moderní konstrukce pecí, které jsou kombinací krbové vložky umístěné v uzavřené obestavbu s možností napojení na šamotový tah nebo akumulační výměník, zkracují čas realizace. Nevýhoda pece je, že sálavé teplo se odevzdá pouze v tom prostoru, kde je. Těžko se dělají nějaké rozvody do jiných místností jako při horkovzdušném systému. Určité řešení je Hypokaustový systém, při kterém se sálavé teplo odevzdává přes velké vytápěné plochy s možností vytápění i dvou podlaží, nebo i sousední místnosti.

SROVNÁNÍ Krby a kamna:

Teplovzdušný krb:
+ nenáročný na realizaci
+ nižší investiční náklady
+ rychlý náběh tepla po roztopíte
+ možnost distribuce tepla

– Nerovnoměrné rozmístění tepla v rámci prostoru
– víření prachových částic ve vzduchu, vysušování vzduchu
– teplo vyzařuje jen během topení, rychle vychladne
– vyšší spotřeba paliva

Akumulační kamna:
+ vyzařuje sálavé teplo, rovnoměrně ohřívá místnost
+ dlouhodobě vyzařuje akumulované teplo
+ vysoká účinnost
+ energeticky úsporný provoz
+ komfortnější topení, stačí přikládat 1- až 2-krát za den

– Vyšší cena
– sálavé teplo vyhřeje jen prostor, kde je pec