Krása dřevěné podlahy

Dřevěná podlaha si vás získá přirozenou krásou, která se neokouká ani po letech.

Levnější imitátoři dřevěnou podlahu téměř vytlačily z interiéru. O její úspěšný návrat se však postarali prefabrikované vícevrstvé dílce. Díky finální úpravě nanesené ve výrobě se z podlahy můžete těšit hned, jak je poslední deska na místě. Odpadne prašné broušení i další ošetřování.

Pokud si vyberete plovoucí způsob instalace, montáž se ještě urychlí. Stejně jako podlaha z masivního dřeva i vícevrstvá se dá renovovat. Kolikrát, to závisí na tloušťce vrchní vrstvy. Při jednom broušení se obrousí přibližně 0,5 až 1 milimetr dřeva. Tuto možnost proto neočekávejte od podlah s příliš tenkou dýhou.

Ani výkyvně položené parkety nejsou vhodní kandidáti na renovace, neboť se ohýbají pod hmotností brusného stroje. A počítejte s tím, že ani oblíbené strukturované povrchy docíleno kartáčováním zda kácením se neprebrusujú, neboť by ztratily svou kresbu. Jednu velkou výhodu však strukturovaný povrch má, a to, že poškození dobře kamufluje, dokud hladký všechny přizná.

Viditelné následky

Otevírání spojů doprovázených zvukem se během topného období nedá zcela zabránit. Vlhkost se ze dřeva uvolňuje a zmenšuje se objem jednotlivých dílců. Podlahové vytápění přirozené vysychání dřeva ještě znásobuje. Některé druhy dřevin, například buk, kanadský javor zda sibiřský modřín, jsou náchylnější na tvarové změny.

No vícevrstvé dřevěné podlahy jsou naproti masivním rozměrově stálejší. Vliv má také velikost lamel. Užší a kratší díly jsou ve výhodě, neboť hustší síť spojů lépe vyrovná bobtnání a sesychání. Více naklonil na vysychání jsou olejované povrchy oproti lakovaným.

Pokud se rozhodnete pro takovou úpravu, nepodceňte olejování na začátku i na konci topné sezóny. Při výběru vzoru pamatujte, že více pracují ty s prasklinami.

Potřebuje čas

Při podlahovém vytápění je obzvláště důležité nechat parkety před položením v místnosti aklimatizovat, zpravidla alespoň 48 hodin. Vzhledem k minimalizaci smršťování nemůže dřevěná podlaha v čase zabudování obsahovat příliš mnoho vlhkosti, nejvíce 8 až 9 procent. Povrchová teplota podlahy nad podlahovým vytápěním nesmí překročit 26 až 28 stupňů Celsia, přesnou povolenou hodnotu naleznete v technickém listu výrobku.

Platí to iv případě trubek na radiátor. Při dřevěné podlaze třeba uhlídat i to, aby nenastala za krátký čas velká změna teplot. Na začátku a na konci topné sezóny třeba teplotu měnit postupně, podobně jako při prvním zapnutí vytápění podle náběhovou diagramu. Pokud podlahové vytápění využíváte i na chlazení, vstupní teplota chladicí vody nesmí klesnout pod teplotu rosného bodu, v opačném případě se nevyhnete problémům s kondenzací a nevratnému poškození dřeva. Proto upřednostněte takový termostat, který dokáže rosný bod vypočítat ze skutečně naměřené teploty a relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.

Jen v suchu

Dřevo je mimořádně citlivé na vlhkost. Před položením parket při tradičních potěrů počítejte s technologickou přestávkou 3 až 4 týdny, při rychlovazný několik dní. Vlhkost podkladu změřte vlhkoměrem na více místech. Dovolená zbytková vlhkost cementových potěrů je 2 procenta, anhydritových 0,5 procenta. Pro podlahové vytápění jsou hodnoty ještě přísnější.
Pokud vlhkost překračuje dovolené hodnoty, montáž raději odložte. Pokud vás tlačí čas a nestačí větrat a vytápět, půjčte si průmyslový vysoušeč, který je účinnější než ventilátor. Alternativa je aplikovat takzvanou bariéru proti vlhkosti.
Stejně i po vyrovnávání podkladu třeba počkat 1 až 3 dny.

Lepená vícevrstvá

+ Delší životnost

+ Jednodušší renovace

+ Větší zatížitelnost

+ Výrazné tlumení kročejového hluku

+ Vhodnější pro podlahové vytápění

– Zdlouhavější, pracnější a dražší realizace

– Nelze hned zatížit po položení

– Náročná výměna poškozeného dílce

Ideální klima

Během topné sezóny dbejte na optimální relativní vlhkost vzduchu kolem 50 procent, a to i tehdy, pokud nemáte podlahové vytápění. Pokud klesne vlhkost vzduchu, použijte zvlhčovač vzduchu, aby podlaha příliš nevyschla.