Končí topná sezóna: Pozvěte si domů kominíka (2. část)

Revizi kotle a komína si naplánujte teď, když končí topná sezóna. Odborníky seženete rychleji než před začátkem další topné sezóny.

Po revizi komína třeba zkontrolovat i kotel. Kotel na tuhá paliva a  biomasu si jednoduše vyčistíte sami ale nezjistíte závady ani ho optimálně nenastavíte. Při topení tuhými palivy se v kotlích, především na jejich teplosměnných částech, usazují nečistoty, které snadno odstraníte špachtlí či kartáčem. Po vyčištění kotle zkontrolujte i šamotovou vyzdívku a případné praskliny zatmelte. Zkontrolujte také rošty, klapky a těsnění na dvířkách. Celkový technický stav kotle a záludnější závady přenechejte na odborníka. Navíc je tato kontrola povinná jednou za dva roky a revizi a opravy musí dělat odborníci.

Plynový kotel jen s odborníkem

Plynový kotel vyžaduje odborný servis, protože manipulace s ním je nebezpečná, vy z něj můžete nanejvýš prach utřít. Každoroční kontrola plynového Kotlán není povinná, ale odborníci i výrobci ji doporučují. Pokud zanedbáte servisní prohlídku, vaše spotřeba plynu se může zvýšit až o 25%. Příčinou zvýšené spotřeby jsou nejčastěji usazeniny na tepelném výměníku nebo špatně nastavený poměr směsi plynu a vzduchu. Kromě toho, že si při revizi ověříte bezpečnost chodu plynového spotřebiče, vyhnete se zbytečným výdajům při neefektivním fungování zařízení a předejdete situaci, že uprostřed zimy zůstanete bez tepla a bez teplé vody.

Odborník váš kotel prohlédne, zkontroluje jeho správnou funkčnost, vyčistí kotel, případně vymění některé opotřebované části. Uvede kotel do provozu a nastaví spalování. Toto vše může trvat hodinu až dvě. O kontrole dostanete potvrzení. Ceny za revizi kotle jsou od 50 do 150 eur.

Pokud máte doma samostatné plynové kamna, takzvané „kamínka“ s vývodem spalin přes zeď, i ty si nechte vyčistit. Při provozu se zanášejí nejen spalinami, ale i prachem a drobnými nečistotami. Když zůstanou znečištěné, vzrůstu jejich spotřeba, navíc musíte počítat i s usazováním nečistot na stěnách místnosti, oknech a záclonách.

Nezapomeňte na radiátory

Vedle kontrole kotle si dejte prohlédnout i radiátory, případně celou topnou soustavu. Mohou být rezavé a pronikat přes ně voda. Kritická místa jsou především při napojení trubek. Toto sice sami snadno odhalíte, ale jen těžko opravíte. Důležité je také odvzdušnění radiátorů a správné natlakování otopné soustavy, To však stačí udělat až před začátkem topné sezóny. Také třeba zkontrolovat termostatické hlavice. Několikrát jejich přetočte a nechte mimo topné sezóny celkem otevřené, prodloužíte tím životnost hlavice.