Končí topná sezóna: Pozvěte si domů kominíka (1. část)

Revizi kotle a komína si naplánujte teď, když končí topná sezóna. Odborníky seženete rychleji než před začátkem další topné sezóny.

Neudržovaný komín znamená riziko požáru či otravu oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín ven a vrací se zpět do prostoru. Navíc zanesený komín má špatný tah a snižuje tak účinnost kotle , krbu či kamen , což zase znamená vyšší náklady na vytápění.

Alespoň jednou ročně

Podle platných předpisů byste to měli technickou prohlídku komína udělat minimálně jednou ročně a nejlépe teď po zimě, která dala komínu řádně zabrat. Kominík by při tom měl komín vyčistit a zkontrolovat celou spalinovou cestu od napojení na kotel či krb až po komín. Pokud objeví nějakou problém, navrhne vám jeho řešení. Výsledkem každoroční prohlídky je záznam o kontrole, kde uvede podrobně zjištěné informace o komíně a jeho stavu.

Péče o komína není náročná a pokud ji děláte pravidelně a svědomitě není třeba se obávat ani vysokých nákladů. Běžná kontrola a čištění spalinové cesty se pohybuje od 20 do 50 eur, závisí na typu topení a samozřejmě i počtu komínů. Za nedodržování kontroly komína vám může orgán vykonávající státní požární dozor uložit pokutu do výše až 99 eur.

Řešení problémů

Opravy či další řešení problémů závisí na stupni jejich závažnosti. Pokud zjistíte na komíně praskliny nebo vlhké mapy, je to signál, že se do něj dostává vlhkost. Nejde ani tak o vlhkost vnější, spíše o kondenzaci. I vyvložkovaný komín může vlhnout. Pokud vložka nedokáže plnit svou funkci, kondenzát se dostává do těla komína, s to třeba řešit rekonstrukcí. Indicií je i špatný tah komína. Vlivem vlhkosti a změn teplot začne stěna zděného komína praskat, drolit se a komín se začne zanášet. Vyvložkovat komína je časově i finančně nejméně náročné. Cena se pohybuje podle použitého materiálu vložky a průměru komína a začíná od 35 eur za metr. Pokud je porucha závažnější a třeba udělat další úpravy jako frézování průduchů, celkovou rekonstrukci některé části komína nebo řešit přídavnou izolaci, je třeba zvážit efektivnost nákladů. Spočítejte si, zda se vám vůbec vyplatí hradit opravu takto poškozeného komína nebo bude výhodejšie investovat do vestavby nového nerezového, který je lehký a dá se umístit i na fasádu. Takový komín vám postaví za jeden den.