Komínový manuál

Ačkoli moderní komínové systémy eliminují riziko požáru na minimum, chybička se umí vkrást vždy.

Neodborná realizace a zvlášť nedobře zvládnuté detaily jsou drobnosti, které umí ovlivnit vaši spokojenost, respektive nespokojenost. Ani investice do nejkvalitnějšího systému vám nemusí být nic platná, pokud selže lidský faktor. Co všechno zohlednit při výběru a na co dát pozor při návrhu a při samotné realizaci?

Myslete perspektivně!

Ať už stavíte nebo rekonstruujete, při výběru komína je dobré myslet i na možnost změny topného paliva. Pokud dnes preferujete plynové vytápění, neznamená to, že v budoucnu nebudete chtít přejít na jinou alternativu. Zvažte, zda chcete komín s jedním, nebo dvěma průduchy. Ten první vás totiž o možnost změny paliva v budoucnu obírá. S dvouprůduchový komínem nebudete muset řešit náročnou přestavbu.

Projekt je důležitý

Návrh komína byste měli ponechat na projektanta. Tak si můžete být jisti, že komín bude na správném místě a bude splňovat všechny zákonem stanovené podmínky. Komín by se měl umístit do středu stavby, čímž se zajistí optimální rozptylové podmínky ve volném proudění vzduchu. Součást návrhu je i stanovení minimální výše a průměr průduchu komína. Nejmenší výška vyústění komína musí být 4 metry nad terénem. Nezanedbatelná podmínka je také převýšení ústí komína nad střechou.

 

Vzduch zvenčí

Stále častější se stává požadavek na přívod venkovního vzduchu. Vyžadují ji kondenzační kotle, turbokotle, ale i některé typy kotlů na biomasu. No a stále ve větším měřítku i krbové vložky či kamna. Ideální je, pokud komín v rámci průduchu dokáže paralelně odvádět spaliny a přivádět vzduch na hoření. Dva průduchy v jednom komíně obvykle spojuje šachta, která má multifunkční využití. Poslouží například i na přívod vzduchu do topného zařízení s uzavřenou spalovací komorou.

Z čeho?

Váháte, jakou komínovou vložku si pořídit? Výběr závisí od spotřebiče napojeného do komína, a tedy i od paliva. Hliníkové vložky lze použít pouze v komíně pro plynový spotřebič, pro tuhá paliva jsou zakázány. Mají omezenou životnost na dva až pět let. Šamotové vložky se hodí pro všechny typy paliv, jejich životnost je nejdelší a jsou bezpečné i z hlediska vznícení spalin. Navíc zaručují maximální těsnost komína. Jsou ideální i při rekonstruovaných komínech. Keramické vložky se nejčastěji využívají v novostavbách. Vložka z nerezavějící oceli je vhodná na tuhá a plynná paliva a má několikanásobně delší životnost než hliník. Taková vložka je odolná proti vysokým teplotám a dostatečně těsná. Jiným druhem kovových vložek jsou pozinkované či hliníkové, odborníci jim však vyčítají lámavost, rychlé opotřebení a nedostatečnou odolnost.

Od podlahy

Komínové těleso se staví na základ nebo na konstrukci hrubé podlahy. Jednotlivé tvárnice třeba spojovat klasickou maltou. Pokud se rozhodnete pro komínové těleso se zadním odvětráváním, třeba dodržet způsob kladení tepelné izolace do komínové konstrukce. Spoj izolace musí být v ose kolmé na stěnu tvárnice, zabrání se tím ucpání kanálků zadního odvětrání. Při stavbě systému třeba zohlednit i napojení kouřovodu. Kouřovod by měl mít možnost roztahovat se. Z toho důvodu musí být mezi kouřovodem od spotřebiče a vnitřní hranou napojovacího kusu na kouřovod mezera minimálně 0,5 cm. Napojovací kus třeba vyvést kolmo na stěnu komínové tvárnice, nikdy ne přes roh, protože se přeruší proudění vzduchu v zadním odvětrání. Nezapomeňte na dostatečné množství čisticích otvorů v kouřovodu, abyste komín mohli pravidelně kontrolovat a vymetat. Kouřovod a způsob napojení topného zařízení musí před spuštěním komína do provozu schválit revizní technik.

Průměr je důležitý Pokud velikost průduchu neodpovídá výkonu spotřebiče, spotřebič ztrácí účinnost, čímž dochází ke zvyšování nákladů na vytápění. Pro rodinný dům postačí komín o průměru průduchu 140 milimetrů. Odvod spalin z krbové vložky vyžaduje průměr průduchu 16 až 20 cm, z kachlových kamen 18 až 20 cm az otevřeného krbu 20 až 30 cm. Pokud podceníte fázi projektování, můžete mít s komínovým tělesem již brzy po jeho spuštění do provozu vážné problémy.

Po střechu

Náročný úkol je řešení prostupů přes střechu. Otvor ve střešní konstrukci musí být o 3 až 6 cm větší než vnější rozměr komínu. Tato mezera se vyplní nehořlavým izolantem. V místě, kde komín prostupuje střešní konstrukcí, třeba komínovou hlavu oplechovat. Šikmá střecha vyžaduje realizaci dvou prostupů, a to přes strop a přes střechu. Při napájení krytiny na komín je velmi důležitý detail precizní hydroizolace. Jinak můžete mít již brzy problémy se zatékáním. Přestup komína přes plochou střechu je jednodušší, protože stačí realizovat pouze jeden přestup přes strop.

Čím ho ukončit?

Jelikož nadstřešní část komína je nejvíce zkoušena povětrnostními vlivy a korozivními účinky spalin, netřeba podceňovat ani komínové ukončení. Pokud upřednostníte obezdívku, vsaďte raději na kvalitní materiály a precizní provedení. V současnosti jsou však oblíbené zejména různé prefabrikované díly. Jak obklady komínových hlav se používají desky nebo šablony střešních krytin. Těsným obložením komína se eliminuje riziko vznícení hořlavých stavebních materiálů použitých ve spodní nosné konstrukci obkladu.