Komín v nízkoenergetickém domě

Komín v nízkoenergetickém domě nemusí hned znamenat únik tepla. Stačí si jen správně vybrat a vzácné teplo zůstane doma.

Co byste měli vědět o komíně

1 Ucelená sestava

Pokud není nízkoenergetický dům dostatečně těsný, zvyšuje se spotřeba energie v důsledku jejího úniku netěsnostmi v obvodovém plášti, vlhkosti a tvorby kondenzátu v obvodových konstrukcích budovy nebo zhoršení účinnosti vzduchotechniky v domě. Abyste dosáhli dobrou těsnost komína, musí komín sestávat z komponent, které navzájem spolupracují a které účinně zabraňují tvorbě tepelných mostů a dokáží vyhovět požadavkům kladeným při provádění Blower door testu na ověření vzduchotěsnosti stavby.

Univerzální-komín-Schiedel-Absolut1

2 Přívod vzduchu

Pokud hledáte komín vhodný do nízkoenergetického domu, hledejte komín s přidruženou šachtou, která slouží pro přívod vzduchu. Spotřebiče na tuhá paliva pak mohou pracovat nezávisle od interiérového vzduchu. Rozšiřuje se tak použití a univerzálnost komína. Přípojka spalovacího vzduchu ze šachty se může realizovat během výstavby nebo dodatečně. Pro připojení spotřebiče se používá LAS adaptér, který zajistí, že přívod vzduchu bude na svislé ose komínového průduchu (pod sopouchem).

3 Zadní odvětrávání

Častým nedostatkem při stavbě nízkoenergetických domů je zadní odvětrávání. Právě komín se zadním odvětráním, tedy mřížkou v patě komínu, představuje díru ve stavbě, kterou uniká teplo, proto je naprosto nevhodný do nízkoenergetických a pasivních domů. Pokud jste se rozhodli pro nízkoenergetický dům, hledejte komín bez zadního odvětrávání, který nebude závislý na vzduchu v místnosti.

Nízkoenergetický rodinný dům maximálně otevřený do vnitřního atria

AHR35f5b0_konstrukce_systemu_Absolut

4 Přerušení tepelných mostů

Při stavbě nízkoenergetického domu je velmi důležité přerušení tepelných mostů, na co slouží dělící a těsnící prvky. Pro zajištění dostatečné izolace komínové soustavy by měla být tepelně izolovaná multifunkční šachta. Na přerušení tepelných mostů by neměly chybět příslušné komponenty – dělící izolační prvek (fóliová těsnící sada) vyřeší situaci při přechodu komína střechou a tepelně izolovaná pata přeruší tepelný most od základové desky. Fóliová těsnící sada na bezproblémový přechod izolačními vrstvami střechy se skládá ze speciální vícevrstvé fólie na vnější stranu, která se kolem celého komína spojí s izolační fólií střechy. Vnější těsnící strana je přizpůsobena svými rozměry komínovému tělesu. Na vnitřní straně se na komínové těleso nalepí těsnící manžeta, která se těsně spojí s parozábranou. Tím je zajištěna vzduchotěsnost a nedochází k tepelným ztrátám, takže dosáhnete další energetickou úsporu.

5 Komínová pata

Na přerušení tepelného mostu od základové desky je důležité správné a bezchybné založení komína, které můžete provést dvojím způsobem. Montáží jednotlivých komponentů komínového systému do jednoho celku nebo využitím prefabrikované paty. Použití prefabrikované paty výrazně zjednodušuje a urychluje montáž nejsložitějších prvků komínu a současně eliminuje případné chyby při montáži.

Hlava a pata jsou nejcitlivějšími body komína, pokud jde o přenos tepla z interiéru do venkovního prostoru. Volte proto komín, který má dělicí izolační prvek a zateplenou komínovou patu. Použitím uvedených komponent je dosaženo dokonalé přerušení tepelného mostu.

214869-original1-8ps3g

6 Komínová trouba

Kvalitní šamotová trouba je základem dobrého komína. Důležité je, aby byla vložka odolná proti vyhoření sazí, vlhkosti a spalinám a maximálně těsná. To splňuje většina šamotových vložek distribuovaných na Slovensko. Rozdíl mezi jednotlivými vložkami však spočívá v tom, jakou vysokou teplotu a jak dlouho jsou schopny zvládat bez újmy. Trouba by měla být co nejméně nasákavá, tedy odolná proti vodě. Kapalina se tak nedostane na vnější obvodový plášť a nedochází k narušení izolačních vlastností komína.

7 Komínová hlava

Všímejte si kvalitu detailů. Komínová hlava by měla být nejen vizuálně atraktivní, ale i odolná proti povětrnostním vlivům, jednoduše konstrukčně řešená a rychle postavitelných.

8 Inteligentní komín

Moderní komínové systémy umožňují připojení spotřebiče s uzavřenou spalovací komorou na tuhá paliva. Spotřebič totiž neodebírá vzduch z interiéru, ale nasává jej přes zateplenou šachtu integrovanou v komínové tvárnici. Inteligentní komín by měl být tvořen integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou profilovou vložkou s těsným hrdelním spojem. Takto navržený komín je odolný proti náhlým teplotním změnám a působení kondenzátu.

9 Univerzálnost

Způsob vytápění rodinného domu nevybíráte na jednu sezónu av průběhu let můžete své rozhodnutí změnit. Jaké jsou však omezení ohledně připojených topných médií a topných technologií? Při moderních ucelených komínových systémech omezení neexistují. Je tedy jedno, jaké palivo a zdroj tepla si zvolíte.
Komín vhodný do nízkoenergetického domu – bez zadního odvětrávání.

156_m

10 Montáž

Při koupi komína je rozhodující nejen cena, ale i rychlost a pohodlnost montáže. Vzájemné zasunutí šamotových trubek by mělo být při kvalitním komíně komfortnější díky tzv. hrdlové spoje. Pokud si koupíte troubu, která se spojuje na pero a drážku, nemůžete ji zkrátit tak, jak budete potřebovat. Díky hrdlové spoje však šamotovou troubu upravíte tak, jak potřebujete. Více než polovinu času při montáži ušetříte nejen volbou prodloužené šamotové trubky, která dosahuje délky 1,33 m, ale i jednoduchým osazením díky malému počtu komponentů. Systém totiž skládá pouze z přesné komínové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací a šamotové trouby. Prodloužená šamotová trouba vystačí na čtyři tvárnice. Prefabrikovaná pata představuje hotový komínový základ bez nutnosti náročné montáže.

V nízkoenergetickém plovoucím domě tráví rodina každou volnou chvíli

11 Provozní bezpečnost

Používání komína není jen o správném výběru, ale také o provozní bezpečnosti. Měl by bez obtíží a bezpečně fungovat mnoho let. Pokud upřednostníte nekvalitní levnější řešení, můžete si uškodit av konečném důsledku i prodělat. Nižší cena totiž často znamená i nižší životnost nebo nutnost dodatečně investovat nemalé finance do oprav. Pokud není komín dostatečně kvalitní, po krátkém čase se jeho vlastnosti změní. Markantně to vidět zejména při odolnosti proti vlhkosti. Pokud si vyberete nekvalitní produkt, vlhkost v komíně způsobí rozpad materiálu v jeho nitru, zhorší jeho tah a zvýší riziko nehody. V případě moderních komínových soustav tvoří izolaci kvalitní minerální vlákna, které dokáží odolat nejen vysokým teplotám, ale zabrání i případným únikům tepla.

12 Napojení spotřebiče

Univerzální komínový systém umožňuje připojení nejrůznějších spotřebičů, důležitá je správná realizace tohoto připojení. Při neodborném zaústění kouřovodu do komína dochází k poškození keramických částí, proto použijte vhodné originální díly. Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů s různým průměrem se používá napájecí adaptér. Díky pružnému osazení koriguje nejen rozměrové rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu. Napájecí adaptér kompenzuje pnutí a bezpečně zabraňuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

13 Pozor na záruku

I při tom nejkvalitnějším komíně se může stát, že budete potřebovat reklamovat některou jeho část. Pozor však na situaci, kdy vám není poskytnuta záruka na komín jako celek, což se stává zejména v případě levných řešení. Tento problém vzniká při instalaci komínové sestavy z komponentů od různých výrobců, které mohou mít rozdílnou kvalitu provedení.

14 Volejte kominíka

Riskovat a šetřit se při komíně nevyplácí. Je to podobné jako s autem. Každému je jasné, že olej v autě se musí pravidelně měnit, jinak se poškodí motor. Při otopné soustavě v nízkoenergetickém domě to platí stejně. Zde se to však nemusí skončit jen poškozením komína, ale i znehodnocením domu. Komíny připojené na krby nebo spotřebiče na tuhá paliva s tepelným výkonem do 50 kW je třeba kontrolovat třikrát ročně. I zde platí, že je lepší zavolat si kominíka, který odhalí možné problémy.

Pozor na zadní odvětrávání

Pokud hledáte komín do nízkoenergetického nebo pasivního domu, hledejte zásadně komín bez zadního odvětrávání. Princip zadního odvětrávání spočívá v nasávání vzduchu do spodní části komínu (tzv. Komínové paty) a následném distribuci tohoto vzduchu přes kanálky, které jsou tvořeny mezerou mezi tepelnou izolací a komínovým pláštěm. Vzduch se pak odvádí z komína speciálním detailům mezi krycí deskou a koncovým prvkem komínového systému. Jasno byste měli mít iv dalších druzích komínů. Podtlakové komíny jsou komíny s přirozeným tahem, tzv. termické, nebo s umělým tahem, které mají zabudovaný ventilátor v komínové hlavě. Na druhou stranu, přetlakové komíny odvádějí spaliny pod přetlakem od sopouchu po ústí komína.

Nízkoenergetické a pasivní domy si musí vystačit se zajištěním přívodu vzduchu na spalování infiltrací. Průvzdušnost, která je zajišťována okny nebo dveřmi, je při takových typů domů nedostatečná – nejsou schopny přivést dostatek vzduchu na správné fungování spotřebičů. Proto je nezbytné vybrat si komín, který nevyužívá vzduch v místnosti. Klasický komín je tedy do nízkoenergetických a pasivních domů nevhodný.

KERAMICKÝ KOMÍN BEZ zadní odvětrávání

Keramický komín vhodný do nízkoenergetického domu se skládá ze tří nosných elementů. Základem je kvalitní šamotová trouba, která odolá vysokým teplotám a teplotním změnám, dále tepelná izolace a přesně vytvarovaná tvárnice. Na komínovou troubu se používá šamot, který disponuje dobrými tepelnými vlastnostmi a mimořádně dlouhou životností. Právě z tohoto důvodu se šamotové komíny projektují do většiny novostaveb a nízkoenergetických domů. Každý komín se šamotovou vložkou by měl disponovat i tepelnou izolací, která tuto vložku obaluje. Jednotlivé komínové systémy od několika výrobců se mohou v druhu izolace lišit.

„Moderní typy keramického komína spojují tepelnou izolaci a komínovou tvárnici do jednoho kompaktního celku s nesrovnatelně lepšími vlastnostmi a rychlou výstavbou.“

Líbí se nám
+ Vhodný při všech druzích paliv a spotřebičů. + Levnější ve srovnání s nerezovými komínovými soustavami. + Nečerpá vzduch z místnosti, kde je umístěn. + V případě integrované izolace rychlá a snadná montáž.

Na toto pozor
– Potřebuje nosný základ. – Náročnější montáž některých typů.

NEREZOVÝ  KOMÍN

Nerezový komín představuje moderní alternativu ke keramickým komínem. Dá se použít nejen v nízkoenergetických novostavbách, ale i starších rodinných domech a chatách. Jedinou podmínkou, která platí při jeho montáži v nízkoenergetickém domě, je, že musí být postaven mimo budovy, v exteriéru. Moderní typy nerezových komínů mají třívrstvou konstrukci, kterou tvoří vnitřní nerezová trouba, kvalitní tepelná izolace a vnější opláštění stejně z vysoce nerezové oceli. K čištění nerezových komínů použijte kartáč s keramickými nebo nerezovými vlákny. Kartáč z ocelových vláken poškozuje povrch vložky, čímž vzniká prostor na korozi.

„Vnitřní vložka může být v případě nerezového komína i z kvalitní keramiky, která garantuje bezpečnost při vyhoření sazí a odolnost proti korozi i vlhkosti.“

Líbí se nám
+ Skloubení moderní architektury a funkčnosti. + Nízká hmotnost komínu nevyžaduje dodatečný základ na výstavbu komína. + Malý počet dílů, snížení nákladů na montáž. + Žádné zateplování v místě výstavby. + Bezproblémová montáž i na fasádu.