Když garáž nestačí, vybudujte pro auto pevnou parkovací plochu

Přibylo vám do rodiny další auto, ale nevejde se do garáže? Vybudujte mu pevnou parkovací plochu.

Nejprve musíte pro auto najít vhodné a dostatečně velké místo. Parkovat můžete hned vedle domu, nebo si pevnou plochu vytvoříte u plotu. Pokud to bude na hranici pozemku, raději si to předtím vydiskutujte se sousedem. Předem si promyslete, zda bude na něm stát jedno auto, nebo dvě. V prvním případě postačí plocha o rozměrech 500×300 centimetrů, pro dvě auta potřebujete šířku 550 centimetrů. Raději si však změřte auto a přidejte metr na délku i šířku vozu, abyste neměli problém vtěsnat se mezi sloupy případné konstrukce přístřešku. Vytvoříte si tak zároveň dostatek prostoru i na odložení kol, zahradního či sportovního nářadí.

Neopomenutelnou je i estetická stránka příjezdové nebo parkovací plochy. Spolu s ostatními zpevněnými plochami doplňuje charakter domu a zahrady. Aby všechny zpevněné plochy v okolí domu navzájem harmonizovaly, barevně i rozměrově, řešte jejich komplexně.

Co použít

Na zpevněné plochy namáhané větším zatížením se svou pevností a trvanlivostí nejvíce hodí betonové dlažební prvky. Nové způsoby opracování jim umožnily získat různé druhy tvarů, struktur povrchu a barevnosti, také dovolují imitovat přírodní kámen. Pro plochy stabilně zatěžované auty se hodí všechny dlažební prvky od tloušťky 60 milimetrů. Pokud však na příjezdovou cestičku nebo stání před garáží bude pravidelně jezdit větší auto, například které vyváží žumpu, třeba použít tlustší dlažební prvky i jiné podloží.

Vhodné jsou dlažební systémy v různém designu, zámkové dlažby nebo drenážní dlaždice, přes které může dešťová voda pronikat do podloží. Betonové zatravňovací prvky však velmi nepřejí travnatým porostem. Beton je nasákavý a ubírá vláhu i té trošce zeminy, která je v mezerách dlažby.

Nejhorší je to v horkých letních dnech. Ačkoliv plochu polejete, rozpálený beton vodu okamžitě nasaje.

Pokud si přece jen chcete vytvořit v okolí domu i před garáží zelený travnatý koberec, řešením mohou být zatravňovací tvárnice z recyklovatelného plastu, při kterých nedochází k nadměrnému přehřívání a vysušování zeminy. No počítejte s tím, že jsou dražší než betonová dlažba.

Nasucho či namokro?

Betonové dlažby se většinou kladou suchým způsobem, ale jsou i výjimky. Například vjezd do garáže je specifický tím, že auto chodí stále po stejných kolejích. Takovou plochu s opakovaným liniovým zatížením je vhodnější posílit v podloží betonem. Nezbytné je to v případech, kdy bude zpevněná plocha nad nekonsolidovaných násypem kolem domu, který vznikl v souvislosti s budováním suterénu nebo instalačních přípojek. I když se násyp zhutní, potřebuje ještě 2 – 3 roky, aby dosedl. Aby se na to nemuselo čekat, pod dlažbu se vybuduje betonová deska vyztužená ocelovými rohožemi. V případě, že hrozí vsakování ropných produktů do půdy, také se musí budovat betonová deska. Nevýhodou tohoto způsobu je přerušení postupu prací na 5 až 7 dní, dokud beton ztvrdne.

Před vchodem do garáže je důležité výškové zaměření dlažby, aby se vnější zpevněná plocha přizpůsobila výšce podlahy v garáži. Nikdy nedělejte nejdříve vnější plochu a až potom podlahu v garáži. Vyvarujte se i kladení dlažby ještě před dokončením fasády. Barva a malta nelze z dlažby očistit. Jediné řešení je vyměnit znečištěné prvky nebo s estetickým nedostatkem smířit.

Nezapomeňte na zeminu

Počítejte s tím, že při budování zpevněných ploch musíte přesunout značné množství zeminy. Předem si ujasněte, zda odkopanú zeminu využijete v rámci pozemku, nebo někde odvezete.

Přístřešek jen s povolením

Pokud plánujete nad zpevněnou plochou pro auto budovat i přístřešek, budete potřebovat souhlas na výstavbu. Při zastavěné ploše do 25 m2, nepodsklepené a bez napojení na sítě můžete stavět na základě ohlášení místnímu nebo městskému úřadu. Ten určí, zda stavební práce povolí, nebo potřebujete stavební povolení.

Jak dosáhnout, aby se na zpevněné ploše nevyjazdili koleje?

Předpokladem dobrého řešení zpevněné plochy je skladba a příprava podkladu. Pokud je vystavena většímu zatížení, potřebuje i větší tloušťku podkladu, někdy až 500 milimetrů. První podkladová vrstva je zpevněná část původního terénu s dostatečnou nosností, která musí být vyspádovaná. Na ni se klade nosná nezámrzná vrstva z drceného materiálu, kterou je třeba důkladně zhutnit. To dosáhnete jen s kvalitním strojním vybavením. Až na takto vytvořenou pevnou plochu se klade lůžko pod dlažbu, které tvoří drť jemnější frakce.

Nesmírně důležité je použít správné kamenivo. Při svépomocné realizaci stavebník často vezme první kopu štěrkopísku, a tím odsoudí celé dílo. Nepomůže mu ani ta nejkvalitnější dlažba. Doporučené skladby najdete u každého výrobce zpevněných ploch. Většinou doporučují předimenzované tloušťky i počet vrstev. V praxi se standardně dělají pouze dvě podkladové vrstvy.