Když chybí kanalizace

Patříte k obyvatelům obcí, v nichž je napojení se na veřejnou kanalizaci v nedohlednu?

Pokud odpadní vodu z domácnosti shromažďujete v žumpě, jistě vás pravidelné platby za její vývoz příliš netěší. Nicméně vypouštění jejího obsahu na pole, do potoka, nebo ačkoli do vlastní zahrady je postaveno mimo zákon. Proto si potvrzení o vývozu odkládejte jako případný důkaz pro úřady. Řešení, jak se zbavit poplatků a zároveň neobcházet paragrafy, představují domácí čistírny odpadních vod. Navíc vyčištěnou vodu můžete využívat na zalévání okrasné zahrady. Jedlé plodiny, pro případný obsah zbytkových bakterií, se jí zalévat nesmí. Díky čistírně odpadních vod ušetříte vlastně dva krát, za vývoz odpadní vody a za vodu na zalévání.

Technická a stavební připravenost
Výkop bagrem nebo ručně se dimenzuje podle velikosti nádrže tak, aby byla jáma z každé strany asi o 30 cm větší, než je nádrž. Druhý, menší výkop pro nádobu s dmychadlem má být situován co nejblíže.
Odpadní voda z domácnosti má být svedena směrem k čistírně samospádem kanalizačními rourami.
Rovněž musí být zajištěn přívod elektřiny a odvod vyčištěné vody. Ideální je sběrná nádrž, ze které se dá voda na zálivku čerpat podle potřeby. Alternativu představuje vsakovací jáma.

Kam s ní

Jde o jednu větší nádrž s technologickou částí a druhou menší s dmychadlem a řídící jednotkou. Nejčastěji se umísťují do země do výkopu tak, že je k nim přes uzamykatelný poklop přístup z terénu. Dobrá zpráva je, že se nemusíte bát zápachu. Pokud ho ucítíte, znamená to, že něco není v pořádku a třeba zavolat servisního technika. Proto je můžete umístit i blízko domu, vyhněte se však blízkosti ložnic. Můžete slyšet bublání vody, což si přes den asi ani nevšimnete, ale v noci, kdy je ticho, může rušit. Vizuálně počítejte se dvěma poklopy, které je třeba zapasovat do zahradního prostoru. Pro to, aby se do čistírny nedostala dešťová voda, vyčnívají asi 5 až 10 cm nad terén. Jistou alternativu představuje osazení domovní čistírny zcela pod zem, což vyžaduje individuální posouzení. Některé typy z betonu umístěny pod zemí dokonce zvládnou nad sebou příjezdovou cestu a přejezd autem.

Čistící bakterie

Ačkoliv různí výrobci mají patentovanou celou technologii či její část, princip čištění je v zásadě stejný. Odpadní voda přiváděna do nádoby protéká nejdříve neokysličovanými zónami nádrže, kde se využívá sedání kalu a opětovný propad do další komory. Nastává rozklad látek bez kyslíku. Voda dále vtéká do okysličování části, do které vhání vzduch dmychadlo přes vzduchové hadice. Zde probíhá podstatná část čistícího procesu. Miliony bakterií rozkládají organické látky, v podstatě je využívají na svůj růst. Z poslední komory vyčištěná voda odtéká do odtokového potrubí. Přítomnost bakterií je klíčová, proto se musí při zapojování čistírny do ní přidat. Jsou dva způsoby, jak na to. Buď se použijí sušené bakterie, nebo se do ní vlije aktivní kal z jiné čistírny. Nejméně efektivní způsob je ponechání procesem uvnitř volný průběh a bakterie se časem rozmnoží samy od sebe.

Provoz čistírny

Provoz čistírny je v zásadě nenáročný. Bez řídící jednotky pracuje nonstop, s ní si dokážete nastavit vhodný režim přizpůsoben chodu domácnosti a ušetříte až 50% elektřiny spotřebované na provoz. Jednou za měsíc se doporučuje vizuální kontrola stavu čistírny. Odemknete a nadzvednete poklop a zkontrolujete, zda vše vypadá tak, jak má. Asi jednou za půl roku až rok zavoláte servisního technika. Ten zkontroluje nastavení, podle kalové zkoušky vyhodnotí stav kalu a navrhne termín odkalení, zkontroluje dmychadlo a řídící jednotku. Jednou za půl roku je třeba vyčistit vzduchový filtr dmychadla a jednou za dva roky vyměnit jeho membrány. Zmíněné odkalení znamená odčerpání a vyvezení obsahu celé nádrže, přičemž na dně se ponechá asi 10 cm hladina. Bakterie totiž fungují správně, pokud je jejich v nádrži optimální množství. Asi po roce se přemnoží natolik, že je ovlivněna funkčnost celé čistírny. Po odčerpání se nádrž doplní vodou.

Pozor na chemii
Při úklidu v domácnosti byste měli dávat pozor na množství použitých agresivních čistících prostředků. Použití prostředků přesně podle návodu, byť Sava, však chod čistírny neohrožuje. Prací prášky riziko nepředstavují. V odpadní vodě by se neměly vyskytnout ani jedlý olej či zbytky jídel. Nevhodné je používání kuchyňského drtiče odpadu.

Když čistí rostliny

Slyšeli jste už o kořenové čistírně odpadních vod? Říká se jí i rostlinná nebo vegetační. Je to vlastně umělá mokřad s množstvím rostlin. Na jejich kořenech se přirozeně nacházejí miliardy bakterií, které obsahové látky ve vodě rozkládají a využívají je na svůj růst. Uvolněné prvky jsou zároveň potrava pro rostliny. Na pozemku se umísťuje tak, aby mohla pracovat samospádem, bez využití elektrické energie. Do výkopu v terénu se uloží nepropustná a pevná fólie, uloží drenážní trubky a jáma se zasype štěrkem, do kterého se vysadí bahenní rostliny. Odpadní voda z domu je svedena do septiku az něj vtéká do kořenového pole pomocí systému drenážních trubek. Jednou za rok se doporučuje vývoz kalu ze septiku. Je však poměrně náročná na plochu, počítejte s 3 až 5 čtverečními metry plochy na osobu.