Kdy zateplit základy

Přes veškerou snahu snižovat tepelné úniky a náklady na energie se tepelná izolace základů u nás podceňuje.

Při klasické výstavbě se se zateplením základů vůbec neuvažovalo. izolovali se základy jen proti vodě a tepelná izolace se využívala jako ochranná vrstva proti mechanickému poškození hydroizolace. V energeticky úsporných domech se však použijí konstrukční principy, které jsou odlišné od tradiční výstavby. účinná tepelná izolace musí vytvořit souvislý obal budovy dostatečně tepelně nepropustným materiálem, nevyjímaje základovou desku.

Zateplení klasikou

Nejběžnější materiál, který se používá na tepelné izolování spodní stavby a základů, jsou desky z extrudovaného polystyrenu. Pomocí vrstvy hrubé 140 až 200 mm se vytváří spojitá izolace pod celou bodovou s přesahem asi 300 mm za lící obvodové stěny. izolace se ukládá na zhutněnou vrstvu štěrku a písku a před nalitím betonu se aplikuje Pe fólie. Podobný systém používá expandovaný polystyren, spojován v horizontálních i vertikálních spojích na pero a drážku, čímž se zabraňuje vzniku tepelných mostů. Tepelněizolační vrstva má charakter ztraceného bednění. tloušťka izolace v horizontální rovině se pohybuje od 100 do 350 mm, tloušťka železobetonové dsoky je zpravidla 200 až 300 mm.

28092011254

Progresivní technologie

Novým materiálem s unikátními tepelněizolačními vlastnostmi, který nachází využití při zateplení základů pasivních domů, je pěnové sklo. V jednom jednoduchém kroku umožní dosáhnout požadované parametry nezbytné pro dosažení nízkoenergetického nebo energeticky pasivního standardu. Pěnové sklo je vyrobeno z odpadního skla. Díky své struktuře je nejen výborný izolant, zároveň nepropouští vodu, zabraňuje zamrzání a například oproti konkurenčnímu polystyrenu je nehořlavé. drenáž z pěnového skla řeší i další problém – chrání před radonovým zářením. Při použití pěnového skla nemusíte budovat takový hluboký základ jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku. základová deska leží na náspu penosklaako na polštáři a není v žádném bodě spojená se zemí. Štěrk z pěnového skla v konstrukci základových desek nahradí extrudovaný polystyren a kamenný štěrk. Jeho nízká hmotnost nezatíží velmi podloží. Dodatečným zateplením boků desky extrudovaným polystyrenem a zasypáním do pěnového skla bude tepelně izolovaný celý základ stavby bez tepelných mostů. Takto zhotovená deska nepotřebuje další tepelné izolování z vrchní strany. Tento způsob je možné použít na založení stavby na jakýchkoli místech av jakémkoliv terénu. Podle charakteru podloží by měl statik navrhnout potřebnou tloušťku násypu. Odbornou konzultaci o konkrétní stavbě vám poskytne přímo výrobce pěnového skla.

P1020005

Extrudovaný polystyren – XPS

PLUSY:

jedna z mála izolací, které jsou nenasákavé
vysoká pevnost
snadná opracovatelnost
nízká hmotnost
objemová stálost
MINUSY:

citlivý na vyšší teplotu
citlivý na organická rozpouštědla
neekologický materiál
cena

Pěnové sklo

PLUSY:

mimořádně odolný materiál, který velmi dobře snáší vysoké teploty
vysoká pevnost v tlaku
nenasákavost, mrazuvzdornost, vodotěsnost
biologická i chemická odolnost
nehořlavost
dlouhá životnost, nerozkládá se
zdravotní nezávadnost
MINUSY:

jedinou nevýhodou je snad jen vysoká cena, která brání širšímu použití