Kdy je třeba zateplovat

Na otázku, kdy je třeba zateplit náš dům, je jen jediná odpověď: v tom momentě, jak se jen dá. Zateplením totiž mnoho získáte.

Je to zejména o lepším bydlení

Aby mohlo být naše bydlení opravdu lepší, je třeba v něm mimo jiné vytvořit podmínky pro skutečnou tepelnou pohodu. K ní vede cesta právě přes zateplení. A samozřejmě, v neposlední řadě jde io šetření energií a tím spojené šetření našich financí.

Důvody k přemýšlení nad zateplením

Zateplení je svým způsobem trend poslední doby. Dříve nebylo až tak v kurzu, což je logické vzhledem k tomu, že materiály a technologie, jaké máme dnes, jednoduše ještě nebyly, respektive byly těžko dostupné. Naštěstí však v současnosti není zateplení nic výjimečného. No i tak o něm stále mnoho lidí pochybuje. A to není dobré. Proč? Důvod je ten, že ve velkém množství domů, ať už rodinných či panelových, dochází k výrazným únikům tepla z důvodu jejich nedostatečné tepelné izolace.To je způsobena chybějící tepelná izolací. Tento nedostatek s sebou nese nejen velké tepelné ztráty a stále vyšší náklady na vytápění, ale i možnost poškození zdiva promrzáním. Takže si to shrňme: při nezatepleném objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Navíc dochází i k poškození samotného objektu, protože zdivo v zimě promrzá. A to jsou skutečně velmi vážné důvody, proto je dobré nad tepelnou izolaci alespoň popřemýšlet.

Jaký způsob zvolit?

Většina lidí zvolí zřejmě takzvanou vnější izolaci. Ta oproti druhému způsobu, čili izolací vnitřní, tu výhodu, že při ní nedochází k promrzání zdiva a tepelné ztráty jsou skutečně minimální. Pokud jde o vnitřní izolaci, ta má několik nedostatků, které jsme již výše nastínili. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést k tvorbě plísní.

Proč tedy zateplit?

Abychom tedy měli všechny výhody zateplování pohromadě, pojďme se ně ještě jednou podívat. Jde vlastně o sedm výhod, některé jsme již zmínili, některé zatím ne. Za prvé, jde o nižší nároky na kapacitu topného zařízení. Za druhé, výhodou jsou značné úspory nákladů na vytápění, za třetí tu máme omezení výskytu plísní, za čtvrté jde o lepší akumulaci zdiva, za pátou výhodu můžeme považovat zlepšení tepelné pohody nejen v zimě, ale iv létě během vysokých teplot, za šesté nám zateplení poskytne ochranu před hlukem, to však závisí na tom, jaký izolant použijete a nakonec, zateplení může vašemu domu dodat nový a atraktivnější vzhled. a když k tomu ještě přidáme nová okna nebo termostaty na radiátory, bydlení může být opravdu lépe.

055