Jaký komín pro nízkoenergetický dům?

Postavit kvalitní nízkoenergetický dům není vůbec jednoduché. Mnozí se dopouštějí při jeho navrhování více chyb. Jednou z nich je špatná volba komínového systému.

Nízkoenergetické domy jsou budovy s roční spotřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh / (m 2 a). Jsou navrženy tak, aby poskytovaly výrazně vyšší standard energetické účinnosti, jako je minimální standard požadovaný národními předpisy na vlastnosti budov. Zpravidla platí, že nízkoenergetická budova spotřebovává alespoň o 50% méně energie než běžná budova.

Zadní odvětrávání

Častým nedostatkem je instalace komínové soustavy se zabudovaným zadním odvětráváním, jehož princip spočívá v nasávání vzduchu ve spodní části komínu (tzv. Komínové patě) a následném distribuci tohoto vzduchu přes kanálky, které jsou tvořeny mezerou mezi tepelnou izolací a komínovým pláštěm. Vzduch je následně odváděn z komína speciálním detailům, mezi krycí deskou a ukončovacím prvkem komínového systému. „Komínový systém, který je vhodný i do nízkoenergetických a pasivních domů musí být navržen bez zadního odvětrávání,“ objasňuje Maroš Plško ze společnosti Schiedel. Právě komín se zadním odvětráním – mřížkou v patě komína je dírou ve stavbě, kterou vám uniká teplo a je absolutně nevhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Blower door test

Jelikož nízkoenergetický dům musí být dostatečně těsný, aby neunikalo teplo ven z domu, měření vzduchotesnoti (tzv. Blower door test) je velmi důležité. Na měření vzduchotěsnosti se využívají dvě metody. První možností je test budovy před jejím uvedením do provozu. Při této metodě musí být utěsněny všechny otvory. Tato metoda je nejvýhodnější, protože umožňuje zjištěné netěsnosti ještě dodatečně utěsnit. Druhou možností je testování těsnosti budovy přímo při jejím používání. Měření se provádí na již dokončené budově během jejího užívání s funkčním topením nebo vzduchotechnikou a aniž by se museli dodatečně uzavírat otvory, např. komín, digestoř atd. Pokud není váš nízkoenergetický dům těsný, dochází ke zvýšené spotřebě energie v důsledku jejího úniku přes netěsnosti v obvodovém plášti, vlhkosti a tvorbě kondenzátu v obvodových konstrukcích budovy nebo zhoršení účinnosti vzduchotechniky v domě. Abyste dosáhli dobrou těsnost komínové soustavy, musí komín sestávat z kvalitních komponent, které účinně zabraňují tvoření tepelných mostů a dokáží vyhovět požadavkům kladeným při provádění Blower door testu na ověření vzduchotěsnosti stavby.

Inteligentní komín

Hlavní vlastností nízkoenergetických a pasivních domů je jejich těsnost vůči exteriéru. Z toho důvodu musí přísné požadavky na těsnost splňovat všechny prvky stavby, které tvoří hranici mezi vnějším a vnitřním prostředím. Moderní komínové systémy (Schiedel Absolut) umožňují připojení spotřebiče s uzavřenou spalovací komorou na tuhá paliva. Spotřebič totiž neodebírá vzduch z interiéru, ale nasává vzduch přes zateplenou šachtu integrovanou v komínové tvárnici.

Inteligentní komín, který se vyrovná se všemi kladenými požadavky, by měl být tvořen integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou profilovou vložkou s těsným hrdlovým spojem. Takto navržený komín je odolný proti náhlým teplotním změnám a působení kondenzátu.