Jaké zásady dodržet, aby energeticky úsporný dům plnil svou funkci

Aby energeticky úsporný dům splňoval potřebné parametry a nabídl svým obyvatelům komfortní život, je třeba dodržet určité zásady.

Komplexní přístup

Pamatujte si, že teplo, které z domu unikne, třeba do domu znovu doplnit a nízkoenergetické a pasivní domy fungují na opačném principu – pokud z domu nic neunikne, netřeba tam nic doplňovat nebo jen minimálně. Pouze zateplení nebo sluneční kolektory na střeše však ze žádného domu nízkoenergetický neudělají. Výrazně sice sníží spotřebu energie na vytápění, ale nízkoenergetický standard se tím nedosáhne. V úvahu je třeba vzít různé faktory – od správného výběru pozemku a orientace domu vzhledem ke světovým stranám po dobrý projekt, vhodné stavební materiály a konstrukce av neposlední řadě i kvalitní realizaci. Vše třeba předem detailně naplánovat, protože pokud začnete během realizace něco přidávat a měnit, zbytečně se stavba prodraží a zkomplikuje, co nakonec prodlužuje čas návratnosti investice a může snížit efekt, který se snažíte dosáhnout.

Faktor tvaru je důležitý

Nízkoenergetické a pasivní domy jsou většinou tvarově velmi jednoduché, bez zbytečných výklenků a zalomení, balkonů, arkýřů, vikýřů a ník. Tvar představuje důležitý činitel v posuzování energetické náročnosti domu. Jednoduše řečeno, čím je tvar domu složitější, tím je ochlazována plocha v poměru k obestavěnému prostoru větší a tím je vyšší i spotřeba energie na vytápění. Je zde i větší riziko vzniku tepelných mostů ve stycích konstrukcí a zvyšují se pořizovací náklady.

Bez teplého kabátu to nepůjde

Energeticky úsporný dům musí být bez netěsností v konstrukcích a tepelných mostů. Obvodový plášť domu, čili stěny, střecha, okna, dveře i podlahy, by měl mít vynikající tepelnětechnické vlastnosti. Nabídka stavebních systémů určených na výstavbu energeticky nenáročných domů je rozmanitá, například zděná stavba s kontaktním zateplením, masivní nosná konstrukce v kombinaci s lehkými obvodovými prvky nebo samotné lehké stavební systémy obsahující hrubou tepelnou izolaci. Důležité je vybírat z certifikovaných systémů. Pokud ve snaze ušetřit zkombinujete různé komponenty od více výrobců, výsledkem mohou být již po první zimě praskliny, navlhlá odpadající omítka a jiné nedostatky. Nejexponovanějším prvkem obvodového pláště je střecha. Při dimenzování tloušťky izolace ve střešní konstrukci se doporučuje pamatovat na to, že čím menší je sklon střešní roviny, tím tlustší by měla být tepelná izolace, například při pultové střeše se sklonem 10˚ by neměla být izolace tenčí než 30 cm a při pasivních domech by měla mít tloušťku minimálně 40 cm.

Lokalita

Jinak třeba přistupovat k výstavbě energeticky úsporného domu v severních lokalitách s menším počtem slunečných dnů a nižšími venkovními teplotami a jinak v jižní části země, kde lze počítat s výraznými pasivními slunečními zisky.

Orientace

Kromě správného posouzení klimatických podmínek nezapomínejte ani na samotné osazení domu na konkrétním pozemku. Správnou orientací na světové strany lze výrazně ovlivnit energetická bilance domu. Obytné prostory je vhodné orientovat na jih, jihovýchod a jihozápad, aby se v nich využilo co nejvíce tepla ze slunečních paprsků, ať už přímým světlem přes transparentní konstrukce, nebo akumulací v konstrukcích. Obslužné prostory vhodné zase orientovat na sever a vytvořit tak přirozenou bariéru proti chladu v obytné části.

Okolí

Důležité je vzít při energetických výpočtech v úvahu i vliv okolní zástavby a vysoké zeleně.

Ekologie

Při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů by nemělo jít jen o ušetřené peníze za vytápění, důležité je vědět, že již minimální nebo žádné využívání neobnovitelných zdrojů energie přináší ekologický efekt.

Topný systém třeba ušít na míru

Systém, který by se dal standardně aplikovat do energeticky úsporných domů obecně, neexistuje. Topný systém a způsob ohřevu vzduchu a vody v domě by měl být souhrnem regenerovaných možností a ty jsou v každém případě jiné. V nízkoenergetických domech nejde totiž o běžné zásobování teplem, ale spíše o pokrytí zbytkové potřeby tepla. Vhodné je zkombinovat pasivní a aktivní využití sluneční energie, optimálně zvolený topný systém a regulované větrání se zpětným získáváním tepla. Upřednostněno by mělo být využívání obnovitelných zdrojů energie.

Větrání musí být efektivně

Pokud se chystáte investovat do perfektní izolace a neprůvzdušnosti obvodového pláště domu, nucené větrání by mělo být samozřejmostí. Větrání okny je energeticky neefektivní (ne však zakázáno, jak si mnoho lidí myslí) a málo větraný prostor s dokonale utěsněným obvodovým pláštěm může přinášet problémy. Pokud dům výpočetně splňuje kritéria energeticky pasivního domu, neprovádění větracího systému ho posune na úroveň nízkoenergetického domu. Rovněž se nízkoenergetickém domě nedá zaručit nízkoenergetický standard bez větracího systému.