Jak z podkroví vytěžit maximum

Podkroví je jedinečnou formou bydlení. Aby se však stalo pohodlným životním prostorem, je třeba využít všechny jeho výhody i slabiny ve svůj prospěch.

Se kterými střechami to jde snadněji

Ideálním adeptem na obydlení je klasická sedlová střecha. Jelikož má na koncích rovné štítové zdi, ne šikmé plochy valby, poskytuje největší prostor a snadněji se zařizuje. Navíc se často realizuje s konstrukcí jednoduchého, tzv. hambalkového krovu, kde nejsou potřeba pomocné sloupy a vzpěry, což také výrazně zvyšuje variabilitu dispozičního řešení. Dalším vhodným typem je mansardová střecha. Má ve spodní části strmější sklon, díky čemuž poskytuje relativně velký využitelný prostor s dostatečnou výškou a má výhody i při zařizování. Nevýhodou je komplikovanější krov, a tedy větší počet trámů, se kterými je třeba v interiéru počítat. I když teoreticky se dá zobytnit každá střecha s dostatečnou výškou, při stanových a valbových však třeba počítat s horším poměrem prostor / cena.
Na izolaci šikmé střechy je vhodná ekologická minerální vlna bez formaldehydů, fenolů a přidaných barviv, vyrobená technologií ECOSE, v kombinaci se vzduchotěsným izolačním systémem Homeseal LDS. Systém se skládá z difúzních a parobrzdových fólií, pásek určených na napojení fólií na ostatní stavební konstrukce a z těsnicího tmelu. Lze jej použít u šikmých střech, dřevostavbách, zateplených stropech a všech montovaných stavebních konstrukcích, které sousedí s vnějším prostředím nebo oddělují od sebe prostory s různými teplotami.

955342

Přiznat trámy?

Přiznávání sloupů, trámů a jiných konstrukčních prvků v interiéru je otázkou kompromisu mezi statikou, vzhledem a dispozičním řešením. Většinou je snahou integrovat je do stěn tak, aby v prostoru nepřekážely. Pokud to však není možné, zajímavým řešením je udělat z nouze ctnost a z „neschovatelného“ trámu dominantní solitér nebo akcent. Přitom je třeba citlivě zvážit celkový styl interiéru a podle toho volit i barevnost trámů – ať už tmavší, aby se dřevo zvýraznilo, nebo bílou, aby splývalo se stěnami a bylo přiznáno pouze strukturou. Důležitou roli hraje i stav dřeva a prostředí, ve kterém se nachází. Pokud je dřevo zdravé av suchém prostoru, můžete ho nechat v přirozené formě. Pokud na něm zanechal stopy zub času a nechcete z nich udělat záměr (což může být žádoucí například při vintage interiérech) nebo pokud jsou trámy v prostředí, kde je více namáhá vlhkost, případně se na ně kladeny vyšší hygienické nároky, mohou se obložit. Nejčastěji se používá sádrokarton nebo nový dřevěný obklad. Nesmíme však zapomínat na to, že takové řešení zvětšuje tloušťku konstrukčního prvku a ten tak může působit příliš masivní.

Spacious upscale bedroom with dog lounging

Mohou se některé střešní trámy odstranit?

Odstranění některých trámů je zásah, ke kterému je třeba určitě přizvat statika nebo oprávněnou osobu. V některých případech lze ponechat odstraněn trám bez náhrady, často ho ale třeba nahradit na stejném nebo jiném místě jiným konstrukčním prvkem, například ztužující stěnou nebo ocelovým táhlem.
Se střešními okny se pojí zejména úžasné světlo v interiéru a pocit vzdušnosti a spojení s okolím. K výhodám patří vedle atmosféře a výhledu i jednodušší konstrukce a cena, která je ve srovnání s vybudováním vikýře podstatně nižší.

Bez letních útrap. Abyste omezili letní přehřívání, vyberte si okno s co nejlepšími tepelněizolačními parametry a orientujte ho na méně slunečnou stranu – na sever nebo na východ. Efektivní stínění by mělo být samozřejmostí.

Atmosféru v interiéru výrazně ovlivňují barvy a textilie. Patří k nim i některé typy stínění, které navíc příjemně změkčují světlo. Římské rolety od firmy VELUX jsou v nabídce v mnoha variantách a na jejich výměnu stačí jeden „klik“, takže je snadno vyměníte například podle ročního období.

podkrovi1

Pozor na světlou výšku

Světlou výškou obytných místností, čili vzdáleností mezi podlahou a stropem, se zabývá norma ČSN 73 4301 a vyhláška 532/2002 Sb. § 43 odst. (5). Minimální světlá výška je zde 2 400 mm, doporučená je 2 600 mm. V podkroví, které je součástí plnohodnotného obytného prostoru pod ním, může být minimálně 2 300 mm. Pokud podkroví tvoří samostatnou bytovou jednotku, tedy nemá o podlaží níže prostor s plnohodnotnou světlou výškou, musí se v něm dodržet obecně platné výšky 2 400 mm (minimální) a 2 600 mm (doporučená).
Pozor na výšku. Některé typy střech jsou na obydlení vhodnější, jiné méně vhodné. Určujícími jsou tvar střechy, konstrukce krovu (množství a umístění trámů a podpůrných prvků), sklon šikmin a výška prostoru pod nimi. Už při úvahách o zobytnění se vám proto sejde rada odborníka.

Jak dosáhnout tepelné pohody

Základem tepelné pohody je dostatečná tepelná izolace, to znamená izolační materiál určený k zateplení šikmé střechy aplikován v dostatečné tloušťce. Při nevhodném materiálu, malé tloušťce nebo nedostatečném překrytí totiž může dojít ke vzniku tepelných mostů, které se projeví pásovou kondenzací v místě krokví. S kondenzací, tedy vlhkostí, jsou spojeny nepříjemné úkazy, jako je kapání vody a vznik plísní, v extrémních případech může dojít až k vážnému poškození stavební konstrukce. V zimě si můžete na zasněžených střechách všimnout „vykreslení“ krokví ve střešní rovině – sníh se na jejich místě taje dříve, což jednoznačně indikuje tepelný most.

V létě mají špatně izolované podkroví problémy s přehříváním. Jelikož podkroví má méně akumulační hmoty, která by vyrovnávala teplotní výkyvy, je zde tento problém výraznější než v zděných částech domu. Přehřívání šikmých střech přitom zabraňují produkty na bázi minerálních vláken lépe než materiály na bázi pěnových plastů. Důležitou roli hrají v tomto případě i střešní okna a jejich orientace. Zatímco při vikýřích platí obdobné zásady jako u klasických oknech, při střešních oknech je situace odlišná. Jelikož mají oproti svislým oknům mnohem vyšší efektivitu solárních zisků, je lépe vyhnout se při nich klasické jižní orientaci a využít spíše strany s menším osvitem, tedy sever a východ. Samozřejmostí by mělo být účinné stínění, ideální exteriérové.
Specifický styl. Dispozice podkrovního bydlení se musí přizpůsobit rytmu konstrukčních prvků krovu. Některé se stanou součástí dělicích stěn, z jiných se může stát osobitý akcent nebo solitér. Důležité je přitom sladit styl celého interiéru.

Dřevěná podlaha příjemně ladí s přírodní, jemně rustikální atmosférou podkroví s přiznanými trámy. Podlahy z kolekce Kährs Founders jsou ošetřeny speciálním přírodním olejem, který zajišťuje jejich zvýšenou odolnost. (Dekor Dub Sture z kolekce Kährs Founder, prodává KPP.)

Nesmíme zapomínat ani na možnosti vytápění. Pokud nastavujete nebo zabydlet podkroví na starším domě, předem si zjistěte, zda stávající topný systém zvládne vyhřát i nový prostor. Pokud to váš kotel nedokáže, zvažte doplňkové vytápění, například elektrické radiátory nebo elektrické podlahové vytápění.

Aby se osobitá atmosféra, která je pro podkrovní prostory typická, spojovala is tepelnou pohodou a praktickým bydlením, je důležité dobře vyřešit dispozici a zajistit vhodné tepelněizolační parametry všech obvodových konstrukcí.

1193

Vikýř nebo střešní okno?

Tato otázka je častou dilematem majitelů podkroví. Výhodou vikýřů je zvětšení obytného prostoru, možnost větrání i v dešti a větší množství výrobců klasických oken. K jejich přednostem patří i menší solární zisky v létě. Nevýhodou je komplikovaný tvar, který zvyšuje ochlazovanou plochu, a tím i tepelné ztráty. Navíc je při složitějších detailech větší riziko konstrukční chyby a zatékání. Střešní okna poskytují jedinečný výhled a atmosféru, často jsou však nejslabším článkem střechy. Ještě donedávna měli běžně dostupné střešní okna horší tepelně izolační vlastnosti než klasická okna, dnes už však má většina výrobců tento problém vyřešen. I když je cena samotného střešního okna výrazně vyšší než u svislých oknech, ve srovnání s celkovou cenou vikýře je podstatně nižší. Kromě zmíněných faktorů – nižší cena, atmosféra a výhled – je výhodou vikýřů i vysoká efektivita prosvětlení, díky čemuž postačí méně „děr“ do střechy a izolace. Déšť padající na okenní sklo může být pro někoho příjemnou romantikou, jinému se však může zdát rušivý.

-ivot-pod-st-echou-3

Hygienická zóna

Pokud plánujete v podkroví samostatný byt, potřebujete v něm i koupelnu a WC. Nejvhodnější je umístit je nad stávající koupelnu na nižším patře – rozvody vody a splašků tak budou jednodušší a kratší.

Schody do podkroví

Vzhledem k potřebě zvukové a tepelné izolace je praktické naplánovat jejich s dveřmi. Pokud bude například v podkroví noční zóna, můžete je přes den zavřít, aby zdola neunikalo teplo. Myslete na pohodlnou výšku a dbejte na to, aby schodiště neústilo do šikminy. Pokud nechcete, aby schody ubraly příliš plochy z přízemí, upřednostněte prostorově úsporné typy schodišť – například točité nebo tzv. mlýnské s částečně zkosenými stupni. Nezapomeňte, že zábradlí je povinnou výbavou.