Jak vytvořit obytnou terasu

Vlastní zahrada je snem mnoha lidí, ale ne každý si ji může dopřát. Obyvatelé bytů nemají k dispozici přirozený terén, kde by si mohli založit kousek trávníku s výsadbami. Otevřené části příbytku či vhodné plochy v jeho nejbližším okolí si však může upravit na malou zahrádku každý, a to pomocí okrasných rostlin v nádobách. Zahradní prostor se dá vytvořit i na netradičních místech (na ploché střeše garáže, na balkoně, terase či lodžii bytového domu) a kromě estetického účinku okrasných dřevin a rostlin lze využít i jejich příznivý vliv na mikroklima vnitřního obytného prostředí.

terrace_img_1

Obytná terasa

Obytná terasa se vyznačuje omezeným, ale intenzivně využívaným prostorem, čemu musíme přizpůsobit již její návrh. Kombinujeme proto dlážděné plochy s výsadbami ve vegetačních nádobách. Nepoužíváme klasický trávník, který je třeba sekat. Střešní zahradu nebo obytnou terasu vytvoříme tak, že vnitřní část prostoru vydláždil a podél celého obvodu (nebo jeho části) umístíme vegetační nádoby nebo vytvoříme vegetační žlab. Jinou možností je vybudování vegetační vany na jedné straně a vydláždění zbytku situované u vchodu do obytného prostoru. Lehkou pergolou, ochrannou stěnou, vhodnou volbou dřevin a květin či osvětlením vytvoříme kvalitní obytný prostor s výhledem, který nemůžeme získat při klasické zahradě na terénu.

Navrženou úpravu ploché střechy třeba vždy konzultovat se statikem.
Upravit se dají i terasy, kde se se zelení nepočítalo předem, ale zde si musíme vystačit s přenosnými vegetačními nádobami. I při namíchání vegetačních substrátů musíme upustit od klasických zahradních zemin a vybírat odlehčování materiály (případně zvolit hydroponické pěstování).
Důležité je také dobře vyřešeno odvodnění terasy. Srážkovou vodu (zejména přívalovou) třeba co nejrychleji odvést z celého prostoru střešní zahrady či obytné terasy. Odvodnění závisí na zvoleném konstrukčního řešení vegetačních nádob, dlážděných ploch i od konstrukce střešního pláště.

zdeny-dum-energeticky-usporny-stavba-bydleni-17

Zpevněná plocha

Na optimální využití střešní zahrady nebo obytné terasy je vhodné část plochy bezpečně zpevnit dlaždicemi s neklouzavým povrchem. Při plošně omezené úpravě se dlaždice mohou ukládat pouze do pískového lože, ale pokud předpokládáme větší provozní zatížení, je třeba je pevně uložit do maltového lože. Kromě dlažby může být povrch pochůzné plochy i z dřevěných (bukových, dubových či exotických) palubkových roštů nebo desek na betonových podložkách.

Ochrana před větrem a pohledy

Působení větru v podmínkách střešních a terasových zahrad je vždy velmi nepříznivé, a to nejen pro rostliny, ale i pro člověka. Vítr znásobuje negativní účinky vysokých i nízkých teplot, nedostatku vláhy (v půdě) i vlhkosti (v ovzduší). Mechanicky poškozuje rostliny, vyvrací jejich, přemisťuje a odnáší jemné půdní částečky a způsobuje další škody. Před nepříznivými účinky větru chráníme rostliny sadbou do závětří, pokud jsou v přenosných nádobách. Při stabilních úpravách se doporučuje vybudovat ochrannou závětrnou stěnu, která může být zároveň architektonickým nebo výtvarným prvkem. Clonu však může tvořit i zvýšená atika střechy, lehká zděná stěna či přenosný paraván ukotven v konstrukci střechy. Účelné a estetické jsou popínavé rostliny na konstrukci. Jinou možností, která ochrání terasu i před nevítanými pohledy, je vytvoření živého plotu, jenž může vzniknout stabilním umístěním vhodných rostlin do vegetačních nádob uložených vedle sebe nebo jejich vysazením do žlabu.

detail_terasy_0