Jak snadno zvládnout přechod zvenku do interiéru

Vstup nejsou jen vchodové dveře, ale několik prvků, které zajišťují spolehlivý přechod z vnějšího světa do vašeho soukromí.

K vchodu do domu byste měli mít od vstupu na pozemek co nejblíže, proto ho situujte v uličním průčelí či z boční strany. Jeho umístění ovlivňuje i dispoziční řešení domu a tvar i velikost pozemku. Místo má většinou v chladnějších prostorách, tedy na severně orientovaných stranách.

Zohlednit se vyplatí i směr převládajících větrů. Na závětrné straně se vyhnete nejen přímému působení větru, ale i jím hnaného deště a sněhu při vstupu. Výškový profil pozemku zase ovlivní, zda bude vstup na úrovni ulice, nebo pod, či nad ní. V druhém případě musíte počítat is prostorem na schody se zábradlím, přičemž šířka schodiště má být minimálně 900 milimetrů.

301_dlazba-kamen-vstup-do-domu-1

Chraňte vchod

Vchod do domu chrání závětří. Jeho tradiční podobu tvoří přesahující střecha. Dnes ji nahrazuje markýza, lehký přístřešek nebo masivní železobetonová Nadvchodová deska. Tyto konstrukce mají dosahovat hloubku alespoň jeden metr. Někdy má závětří formu zapuštěného vchodu do hmoty domu či naopak předsazené vstupní verandy. Zapuštěné závětří chrání vstup před počasím nejlepší, jeho ideální hloubka je 120 až 150 centimetrů. Předvstupní prostor účinně ochrání před rozmary počasí i kombinace nadvchodové desky či markýzy s jednostrannou nebo oboustrannou svislou zástěnou. Tyto konstrukce jsou zároveň výrazný architektonický prvek, proto by s ní měli materiálově a stylově ladit.

dlazby-07

Dlažba bez uklouznutí

Na zpevněnou plochu závětří třeba vybrat mrazuvzdornou a neklouzavou povrchovou úpravu. Vhodná je keramická a cihlová dlažba, přírodní kámen, betonové prvky s různou strukturou. Povrch má být směrem od vchodových dveří ve spádu 2 procenta. Chcete-li osadit do podlahy škrabák, neměl by z ní vyčuhovat. Za vchodovými dveřmi do zádveří umístěte rohožku na jemnější dočištění tak, aby se neklouzala.

Nezapomeňte ani na odvodnění přístřešku, ale mimo zpevněných ploch před vchodem. Vhodné je odvést vodu do sloupu podpírající přístřešek či markýzu a odtud napojit do kanalizace či trativodu. Pozor na podmáčení základů. Možné je i odvodnění přes žlab do odpadové roury vedené na povrchu nebo zapuštěné do obvodové stěny.

Vetraci-jednotka-zadveri-1200x800

Vchodové dveře

Svou velikostí, designem a výběrem materiálu by měly doplňovat vzezření domu a ladit s interiérem zádveří a jeho proporcemi. Vhodné jsou otočné jednokřídlé nebo dvoukřídlé. Standardní rozměry jednokřídlých dveří jsou 90 až 110 centimetrů v šířce a ve výši od 210 do 240 cm.

Aby poskytovaly bezpečí proti nevítaným hostům, mají být v bezpečnostní třídě 3 nebo 4. Pokud jsou prosklené, sklo je speciální bezpečnostní, nerozbitné a odborně ukotveny ve dveřích tak, aby se nedalo vypáčit nebo vyrazit. Vyhovovat musí i ze zvukověizolačních a tepelně izolačního hlediska. Aby zabránili úniku tepla ven, používá se izolační trojsklo.

05_DanoV_2178

Rada

Při koupi bezpečnostních dveří vsaďte na firmu, která vám všechny vlastnosti dveří podloží atestem akreditované zkušebny a potřebnými certifikáty.