Jak se staví domy ze dřeva

Přestože jsou roubenky pravou klasikou, mezi dnešními nově postavenými rodinnými domy nejsou dřevostavby velmi početnou skupinou. Stavby ze dřeva však mají své nesporné přednosti, takže tato možnost rozhodně stojí za zvážení.

Pro romantiky je určitě důležitým argumentem vůně dřeva a pocit útulného tepla v dřevostavbě, pragmatici by měli zvážit rychlost výstavby a také to, že právě dřevěné konstrukce umožňují dosáhnout nejlepší tepelněizolační parametry při nejmenší tloušťce stěn, které si tak z obytného prostoru „ukrojí“ jen tolik , kolik je nezbytné. Sám za sebe hovoří fakt, že právě dřevostavby byly průkopníky pasivní výstavby. A závažným argumentem by měla být i obnovitelnost tohoto stavebního materiálu a možnosti recyklace. Nebrat při stavbě domu v úvahu udržitelnost a nízkou uhlíkovou stopu by totiž bylo velmi krátkozraké.

K moderním masivním dřevostavbám patří například systém D3D. Nosná konstrukce je z lepených hranolů BSH, upravených jako pohledové interiérové ​​plochy. Ze strany exteriéru jsou hranoly obloženy tepelnou izolací a provětrávanou fasádou. Z těchto hranolů jsou i příčky, strop a střecha. Realizace nevyžaduje těžkou techniku, takže takovou stavbu můžete postavit i na špatně přístupné parcele. Po zaškolení zvládnete hrubou stavbu ve dvojici.

Od sloupků po kulatinu

Pod pojmem dřevostavba se dnes setkávají opravdu rozdílné typy domů – od srubů se stěnami z masivního dřeva, které čerpají iz našich tradic, až po lehké konstrukce se skrytými, poměrně subtilními dřevěnými prvky, které mají své kořeny ve Spojených státech av Kanadě. Můžeme také hovořit o dvou přístupech k výstavbě – buď se domy montují z jednotlivých prvků přímo na staveništi, nebo se na stavbě smontují celé prefabrikované panely, popřípadě hotové buňky, které se dříve připravili ve výrobní hale. Dřevostavbou se jednoduše nazývá každá stavba, jejímž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo.

Asi nejpočetnější zastoupení mají u nás stavby z prefabrikovaných panelů. Dominují zejména při typových domech, své výhody však mají i při výstavbě na míru. V posledních letech se iu nás etablovali rámové dřevostavby, které vycházejí z amerického „two by four“, tedy 2 × 4 palce (asi 5 × 10 cm), což jsou standardní rozměry dřevěných sloupků. Nosná konstrukce z dřevěných hranolků je z obou stran opláštěná konstrukčními deskami, které jí dodávají stabilitu. Prostor mezi deskami se vyplní tepelnou izolací. V současnosti se u nás používají sloupky s průřezem 5 až 6 × 12 až 16 cm, a to zejména pro větší tloušťku tepelné izolace. Dalším konstrukčním typem jsou skeletové stavby. Jejich nosnou konstrukci tvoří jen dřevěné hranoly a opláštění zde nemá statickou funkci. Prvky dřevěného skeletu tak mohou být v stavbě či interiéru přiznané.

Z několika vrstev

Obvykle používaným souvrstvím je například fasádní systém (ať už jde o odvětrávanou fasádu, nebo kontaktní zateplení), který se k základní konstrukci přidává na straně exteriéru. Jeho úkolem je ochrana před povětrnostními vlivy a další snižování tepelných ztrát. Standardním prvkem se stává i takzvaná instalační předstěna, která je z více hledisek praktickým řešením. Jelikož při používání domu vzniká velké množství vlhkosti, která má tendenci unikat obvodovými konstrukcemi do exteriéru, umísťuje se na jejich interiérové ​​straně buď parozábrana, která brání vnikání vodních par do zdi (u domů s difuzně uzavřenou konstrukcí), nebo parobrzda, která prostup vodních par reguluje (u domů s difuzně otevřenou konstrukcí). V obou případech je úkolem této vrstvy zajistit také vzduchotěsnost, která je zásadní u všech typů energeticky úsporných domů, proto je velmi důležité její perfektní provedení. Parobrzda nebo parozábrana však musí být umístěna co nejblíže k interiéru a při donedávna používaných typů konstrukcí hrozilo její narušení například při vedení instalací, montáži obkladu atd. Proto se v posledních letech začala využívat instalační předstěna, tedy prostor přidán k základní konstrukci obvodové stěny na straně interiéru, ve kterém jsou vedeny všechny rozvody, aniž se narušily ostatní vrstvy. Jelikož předstěna se vyplňuje tepelnou izolací, toto řešení zároveň zlepšuje tepelný odpor obvodových stěn.

Přírodně a přirozeně

To, že dřevostavby jsou „eko“, vyplývá už z přírodní podstaty základního stavebního materiálu. Navíc jsou u nich propracované postupy výstavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu, což je dalším plusem pro ekologii. Nižší spotřeba energie totiž znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Mnozí, kteří si vyberou bydlení v dřevostavbě, mají tedy přirozeně blízko k pohnutkám souvisejícím s udržitelností, a tak se tento typ domů nezřídka spojuje i s dalšími přírodními, tedy obnovitelnými, případně recyklovanými materiály. Například jako tepelná izolace se zde dá využít sláma, technické konopí či ovčí vlna, ale i foukaná celulóza a recyklovány textilie.

A s přírodními materiály souvisí i přirozená výstavba – konstrukce, při kterých se přirozeným způsobem využívají vlastnosti a danosti materiálů, totiž dokáží vytvořit přirozeně zdravé prostředí. K tomuto trendu patří i difúzně otevřené konstrukce, tedy takové, které do určité míry umožňují pronikání vlhkosti z interiéru a její přestup až do exteriéru. V takovém obvodovém plášti se jednotlivé vrstvy skládají tak, aby každá další úroveň směrem z interiéru do exteriéru byla difúzně propustnější, tedy kladla prostupu vodních par menší odpor. Vnější vrstvy musí pak umožnit potřebné odvětrání vodních par, protože vlhkost, která by v konstrukci zůstala, by znamenala její degradaci a poškození.

Rychle, ale ne levně

Dřevostavby se sice paušální spojují s rychlou výstavbou, montáž dřevěných prvků přímo na staveništi ale v rychlosti nijak nepředejdeme zděnou stavbu. Jelikož se však staví bez mokrých procesů, můžete ihned a bez jakýchkoliv omezení pokračovat v povrchových úpravách, na rozdíl od zděného domu, při kterém se doporučuje přezimování hrubé stavby kvůli zbavení se zabudované vlhkosti. Dokončovací práce mohou přitom zjednodušit a zrychlit i instalační předstěny. Jinou kapitolou jsou domy montované z prefabrikovaných prvků – ty patří k rychlostním rekordérem a mohou být z velké části dokončeno za několik dní.

Dřevěný dům však nemusí být levný – i vzhledem k tomu, že dřevostavby nejednou dosahují špičkové tepelnětechnické parametry. Chcete-li levnější dům, vyberte si menší a jednodušší, případně zkuste slevit z požadavků na kvalitu povrchových úprav či z vlastností obvodových konstrukcí. Toto je jediná spolehlivá cesta ke snížení ceny domu. Důležité je však šetřit rozumně – bilance nákladů na stavbu domu a na jeho provoz by měla při rozhodování patřit k závažným argumentem.