Jak položit suchou podlahu

Podlaha musí být pevná a rovná. Většina podlah se u novostaveb nebo rekonstrukci provádí mokrou cestou s použitím potěrů. Teprve po jejich ztuhnutí je možná finální povrchová úpravu. Realizací suché podlahy se celý proces výrazně urychlí.

Suchá, ale plovoucí

Suchá podlaha se klade jako plovoucí. Není pevně spojena s konstrukcemi, od stěn ji odděluje dilatační pás. Základem jsou sádrokartonové, cementové nebo sádrovláknité, případně OSB desky, které se kladou na rovný podklad. Pokud jsou nerovnosti malé, stačí použít tmel. Větší nerovnosti podkladu se vyrovnávají pomocí sypkého podsypu, polystyrenu nebo minerální izolace.

Krok za krokem

Pokud je podkladní vrstvou beton, je třeba na něj uložit PE fólii jako ochranu před vlhkostí. U dřevěných konstrukcí stačí použít papírovou lepenku. Následuje osazení dilatačního pásu po obvodu místnosti a kontrola rovnosti podkladu. Po jejich vyrovnání je možno pokládat první vrstvu desek. Desky se celoplošně natřou lepidlem as přesahem se ukládá druhá vrstva desek. Obě vrstvy je třeba k sobě fixovat hřebíky nebo šrouby. Vzniklé spoje se zatmelí a po zaschnutí je možné realizovat finální úpravu podlahy.

Samé výhody

Pokládka podlahy nasucho má řadu výhod. Jelikož není nutné lít potěr, eliminují se mokré procesy a realizace podlahy probíhá rychleji. Díky nízké hmotnosti desek nedochází k neúměrnému přetěžování stropu. Při rekonstrukci oceníte i nízkou výšku celkové konstrukce. Suchá podlaha je okamžitě po položení pochozí, na druhý den již možné provést finální úpravu. Podlaha má výborné tepelně a zvukově-izolační vlastnosti.

Podlahové vytápění

Suchý typ podlahy je možné použít i na podlahové vytápění. Teplovodní trubky však musí být uloženy v prefabrikovaných deskách a jejich odstup nesmí překročit 150 mm. Mezi vytápění a podlahové desky se pro vyšší účinnost doporučuje vložit tepelně vodivý plech. Maximální teplota topného média může být 45 – 50 ° C. Do vlhkého prostředí

Do vlhkého prostředí

jsou určeny podlahové prvky z lehčeného betonu. Jde o dvě desky spojené cementem. Oboustranně jsou potaženy tkaninou ze skelného vlákna a spojují se lepením, šroubováním nebo sponkami. Podlahový prvek z betonu ve formátu 500 x 1250 mm, o tloušťce 25 mm má nízkou hmotnost, jen 16 kg, proto je ho možné použít i na strop. Je mimořádně odolný vůči vodě a může se použít v kombinaci s elektrickým a teplovodním vytápěním.

30010_07