Jak odvodnit střechu

Střecha bez okapového systému poslouží jen na polovinu. Bez štítové obruby, úžlabí, okapů, žlabových háků a odtokové roury se jednoduše neobejde.

Úkolem těchto klempířských prvků je zajistit plynulé odvodnění, ale i ochranu střechy. Vědět byste však měli ještě cosi. Dejte si vyhotovit odborný návrh celého okapového systému na míru a instalaci svěřte do rukou zkušeným odborníkem. Návrh musí zohledňovat danou lokalitu, sklon a tvar střechy, také její povrch, plochu, povětrnostní a klimatické podmínky i možnosti odvedení dešťové vody a vycházet z nich.

 1. Celý okapový systém stojí na žlabech, které zachycují vodu. Ta ústí do žlabového kotlíku a odtud do okapové roury. Podle normy na každých 100 čtverečních metrů střechy by měla připadnout jedna okapová trouba s průměrem alespoň 100 milimetrů. Žlaby se montují ve spádu minimálně 5 mm / m. Na každých 10 metrů délky žlabu má být jedna svodová trouba. Pokud je délka žlabu více než 10 metrů, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům.
 2. Přetížené žlaby neplní svou funkci dobře. Jejich délka proto nemá přesahovat 15 metrů. V opačném případě hrozí deformování a dilatace žlabu.
 3. Aby okapy a žlaby dobře sloužily, je nezbytná jejich pravidelná údržba, odstraňování nánosů listí a nečistot. Ideální metlou či VAPK, nikoliv ostrým nářadím.
 4. Chcete-li zabránit ucpávání, zvolte odvodňovací systém s ochranným sítem nebo síť na žlaby.
 5. Nástřešní žlaby nepoužívejte při sklonech střechy menších než 15 stupňů. Nevhodný žlab v kombinaci s nevhodným sklonem vedou k poruchám a nefunkčnosti.
 6. Žlaby jsou půlkruhové, čtvrtkruhové, čtyřhranné, lichoběžníkové, trojúhelníkové, eliptické a jiné. Z praktických důvodů jsou preferované půlkruhové průřezy.
 7. Přímá úměra ceny a kvality se spojuje v okapech z pozinkované oceli. Při předcházení korozi bude nezbytné pravidelně jejich natírat. Vydrží 20 let.
 8. Nechce se vám natírat? Vyberte si z řady výrobků z pozinkované oceli, jejichž povrch je potažen plastovým filmem. Ten ho ochrání před korozí a jejich životnost prodlouží dvojnásob. Ovšem za tento bonus si připlatíte.
 9. Minimálně 50 let bude sloužit okapový systém z titanu, hliníku nebo z mědi.
 10. Barevná nabídka je široká, takže se nemusíte bát, že okapový systém bude při barvě střešní krytiny nepěkně křičet.
 11. Počítejte s tím, že měděný odstín časem a vlivem počasí začne táhnout svou barvu blíže k hnědé s nádechem zelené, titanzinek získá matnou patinu. Tu mu dokáží dodat i ve výrobě.
 12. Co se týče mědi, střeše sice velmi sluší, ale obecně se na okapy nedoporučuje, jedině, pokud máte vysoký ostnatý plot.
 13. Není vhodné kombinovat měď s pozinkovanou ocelí. Tyto materiály se vzájemně nesnášejí. Pokud jsou spojeny při průniku vlhkosti, stačí i vzdušná vlhkost, vzniká elektrolytická koroze, která skončí úplnou degradací slabšího materiálu, v tomto případě oceli.
 14. Podle umístění se dělí žlaby na Podokapní, nástřešní, nadrímsové, mezistřešní, zaatikové, převodové. O tom, které kde použít, rozhoduje tvar a sklon střechy.
 15. Nejpoužívanější jsou Podokapní žlaby. Připevněné jsou v žlabových hácích pomocí plechových příponek. Nezbytné jsou sněhové zábrany, jinak hrozí jejich poškození. Z pohledu chodce tyto žlaby spatříte.
 16. Nástřešní žlaby ze země neuvidíte, leží totiž na střešní krytině.
 17. Háky se montují na krokve, případně na bednění nad krokvemi, v rozmezí 80 až 120 centimetrů.
 18. Pokud na průchod do okapové trouby použijete žlabové hrdlo, zvolte trychtýřovitý tvar. V případě, že vsadíte na válcové žlabové hrdlo, snížíte využitelný průřez hrdla o více než 60 procent.
 19. Spojování jednotlivých kusů odpadních trubek je zasunutím užšího konce trubky do širšího konce další trubky, případně použitím trouby s hrdly. Zasunuté do sebe musí být minimálně na 50 milimetrů.
 20. Střešní odvodňovací systém vybírejte vždy jen od jednoho výrobce, budete tak mít jistotu, že díly do sebe dokonale zapadnou.
 21. Kvalitní výrobci vám dají na okapový systém záruku desítky let.