Jak na výběr vhodného a bezpečného komína

Po výběru krbu, kotle či pícky musí následovat výběr vhodného a bezpečného komína. Je důležité zdůraznit slovíčka „vhodného a bezpečného“. Protože jen takový spaliny z topného tělesa správně zkrotí.

Staré zděné komíny již poměrně často nevyhovují požadavkům moderní topné techniky, proto je důležité pořídit si certifikován a univerzální systémový komín, který má potřebný tah na bezpečný odvod spalin, odolává agresivním kyselinám a kondenzátu. Moderní topné spotřebiče si žádají komín vyroben z kvalitních materiálů as dobrým tahem.

Než si vyberete

Při výběru vhodného komínového systému si nejdříve promyslete, jakým typem paliva chcete vytápět. Správný typ komínu si zvolte i podle počtu spotřebičů, které ke komínu chcete připojit. V případě kondenzačních kotlů jsou vhodné komíny se speciální šamotovou vložkou určenou výhradně pro kondenzační kotle.

Projektant vám pomůže

Nejmenší výška vyústění komína musí být minimálně 4 m nad terénem. Dodržet však třeba i převýšení ústí komína nad šikmou nebo plochou střechou. Při návrhu komínového tělesa patří k hlavním úkolům projektanta výpočet průměru průduchu. Při plynovém vytápění rodinných domů či bytů stačí, aby byl průměr průduchů 14 cm. Na odvod spalin z krbové vložky musí být průměr průduchu 16 – 20 cm, z kachlových kamen 16 – 25 cm az otevřeného krbu 25 až 30 cm. V projektu komína třeba zohlednit i napojení kouřovodu či umístění komínového tělesa v optimální vzdálenosti od hořlavých látek.

Nerozhodujte se jen podle ceny

Při koupi komína se nerozhodujte pouze na základě jeho ceny. Ani ty nejdražší komínové systémy nejsou zárukou nejvyšší kvality či bezpečnosti. Komíny s šamotovou vložkou s označením N2 je ve vyspělých zemích dokonce zakázáno používat v interiéru. Přijatelnější a zejména bezpečnější formou jsou komíny s šamotovou vložkou N1 (na gravitační provoz) nebo P1 (na přetlakový provoz).

Na druhé straně se vám může vymstít i koupě příliš levného komína. Aby byl komín levnější, nahrazují menší a začínající výrobci některé certifikované systémové prvky v komínovém systému nesystémovými komponentami. Vzniká tak komín skládající se z komponentů od více výrobců, který jako celek není odzkoušený ani certifikován. Systémový certifikát je přitom zárukou, že všechny komponenty komína byly přezkoušeny akreditovanou zkušebnou podle přísných mezinárodních norem jako jeden celek. Zarážející však je, že ani na takové necertifikované komíny se výrobci nezdráhají poskytovat záruku v trvání 30, 60, či dokonce 100 let. Přitom záruku lze nazývat relevantní pouze v případě, pokud není delší než existence samotného výrobce na trhu. Prodlouženou záruční lhůtu na stavební materiály může poskytnout pouze výrobce, který nabízí praxí odzkoušené a léty prověřené výrobky nejvyšší kvality. Proto při koupi komína trvejte na písemné záruce, nejlépe od samotného výrobce.

Slovník pojmů

Spalinová cesta – souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla topného spotřebiče do volného ovzduší. Spalinovou cestu tvoří většinou průduch kouřovodu, sopouch a průduch komína, například komínový nástavec. Kouřovod – konstrukce s průduchem určeným pro odvod spalin od spotřebiče do sopouchu komína, případně do volného ovzduší (kouřovod s funkcí komína). Komínový plášť – část konstrukce komína s nosnou , ochrannou a estetickou funkcí. Jeho součástí může být i ochranné pouzdro, případně komínová překážka. Komínový průduch – prostor v konstrukci komínu, určený pro odvod spalin do volného ovzduší. Jednovrstvý komín – komín, jehož průduch tvoří komínový plášť. Vícevrstvý komín – komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky, vytvářející komínový průduch, z izolační vrstvy az komínového pláště. Komínová vložka – tenkostěnný komínový prvek určený k vytvoření průduchu ve vícevrstvém komíně, tepelně a dilatačně oddělen od komínového pláště. Sopouch – otvor v komínovém plášti a komínové vložce, který slouží k propojení průduchu kouřovodu a průduchu komína. Čistící otvor – otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti av komínové vložce, který slouží ke kontrole a čištění průduchu kouřovodu nebo průduchu komína. Kondenzační nádržka – vodotěsný prostor v průduchu komína určený pro zachycování kondenzátu spalin. Kondenzační potrubí – vodotěsné potrubí, které je napojeno na potrubí komínového průduchu nebo kouřovodu a slouží na odvod kondenzátu. Vymetací otvor – otvor v komínovém plášti, případně i v komínové vložce, který slouží k vymetání, čištění a kontrolu komínového průduchu z podkrovního prostoru, případně ze střechy. Kontrolní otvor – otvor v komínovém plášti av komínové vložce, který je určen ke kontrole komínového průduchu, kondenzační nádržky a na odstraňování kondenzátu uvolněného ze spalin. Ústí komína – místo, kde spaliny opouštějí průduch komína, případně komínový nástavec, a vstupují do volného ovzduší.