Fotokatalytický nátěr

Všichni chceme dýchat čistý vzduch. Bohužel, dnes je situace taková, že životní prostředí je příliš znečištěné a pokud se chceme nadýchat čerstvého vzduchu nestačí otevřít okna. V ovzduší se vznáší množství škodlivin, které vdechujeme. Ve snaze získat zdravější a čistší vzduch je třeba použít sofistikované metody. Už léta jsou známé přístroje čistící vzduch filtrováním, ale teď mají silnou konkurenci – čistící fotokatalytický nátěr.

Světlem za čistší vzduch

Fotokatalýza je proces, při kterém dochází k rozkladu různých škodlivých látek za přítomnosti Fotokatalyzátory a světelného záření. Ze škodlivin lze zmínit například oxidy dusíku a síry, oxid uhelnatý, ozon, čpavek, sirovodík, dioxiny, různé pesticidy, ale i bakterie, viry, houby a částečky mikroprachu. Jak fotokatalyzátoru se používají nanočástice oxidu titaničitého TiO2, které aktivuje UV-A záření. Výsledkem reakce je voda a oxid uhličitý. Fotokatalýza je možné využít k samočištění materiálu nebo čištění okolního média (vzduchu nebo vody). Tato „čistička vzduchu“ dokáže za jeden den odstranit ze vzduchu až 90% škodlivin.

Stěna, která čistí vzduch

Většinou malujeme kvůli estetickému vzhledu a pocitu čistoty. Chcete, aby vaše domácnost byla opravdu čistší a zdravější? Aplikujte na namalované stěny a stropy finální vrstvu tekuté „čističky vzduchu“. Fotokatalytický nátěr je bezbarvý a nanáší se stejně jako klasická interiérová barva. Testy potvrdily jeho čistící účinky. Totálně zlikviduje zápach a cigaretový kouř, alergeny vznášející se v ovzduší, viry, bakterie a spóry plísní. Proto je vhodný do domácností s malými dětmi, pro alergiky a lidi s dýchacími potížemi a oslabenou imunitou. Nemá negativní účinky na lidi, zvířata ani rostliny, proto se nemusíte obávat, ani když chováte domácí mazlíčky a pěstujete květiny.

Pavouk nemá šanci

Aktivní nátěr je možné nanášet na všechny typy disperzních akrylátových, silikátových barev. Nanáší se válečkem nebo štětcem na dokonale zaschlou podkladovou malbu ve dvou vrstvách. Aktivuje se působením přirozeného nebo umělého osvětlení, které obsahuje UV-A záření. Nátěr kromě čištění vzduchu má samočisticí funkci. Stěny a stropy, na které byl nátěr nanesen se nezanáší mastnotou ani kouřem, neudrží se na nich pavučiny a mušince, proto si dlouhodobě udržují krásný vzhled. Nátěr funguje dlouhá léta spolehlivě a není nutné jej obnovovat. Novou vrstvu musíte realizovat v případě, že nově vymalujete.

Vhodný i do exteriéru

Nátěr je možné použít i v exteriéru na fasádu. Potřebné je nanést pět vrstev, čímž se na fasádě vytvoří porézní hydrofilní film, který zabrání proniknutí sprejových barev do struktury omítky. Případné graffity se dají snadno seškrábat, ale fotoaktivní vrstvu je třeba obnovit. Fasády ošetřené nátěrem přispívají ke snižování znečištění ovzduší exhalacemi.

013515o1

Aktivní cement

K novince fungující na principu samočištění nejnovější patří fotokatalytický cement. „Aktivní“ cement působením světla rozkládá široké spektrum škodlivých organických a anorganických látek a udržuje tak čistý a zdravý povrch jednotlivých typů výrobků nebo celé stavby. Samočisticí funkci neovlivňuje ani barevný odstín, cement lze přibarvovat anorganickými pigmenty žlutou, bílou, zelenou, modrou, červenou nebo černou. Jeho použití je ve stavebnictví různorodé, vyrábí se z něj například betonová dlažba, střešní krytina, fasádní panely.

cement_ajeho_soucasne_podoby